Katolicki Uniwersytet Lubelski

Ogólnopolska Konferencja

"Wyzwania współczesnej edukacji – e-nauczanie"

Informacje Program Zgłoszenie Konkurs Organizatorzy Kontakt

Lublin, 17 września 2005 r. aula im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, KUL

PATRONAT

Lubelski Kurator Oświaty

Prezydent Miasta Lublin

Dyrektor Wychowania Katolickiego Kurii Archidiecezjalnej w Lublinie

ORGANIZATOR

Rada Naukowa ds. pastoralno -katechetycznego wykorzystania Internetu przy Dziekanie Teologii KUL

WSPÓŁPRACA

Polski Uniwersytet Wirtualny - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin

Fundacja Szkoła Przyszłości

Zespół Szkół Energetycznych im. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

Zespół Szkół nr 3 w Lublinie

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łęcznej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie

Konkurs - "Szkolna witryna internetowa" - ROZSTRZYGNIĘTY!!!!

Adresatami konkursu były:  Szkoły posiadające  witryny internetowe

Nagrodzone szkoły:

http://www.sp21.lublin.pl
Szkoła Podstawowa Nr 21 w Lublinie
20-047 Lublin, ul. Zuchów 1

http://www.zsel.lublin.pl
Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 38

http://www.lo.kazimierzdolny.pl
Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzu Dolnym
24-120 Kazimierz Dolny, ul. Szkolna 1

Wręczenie nagród:
17 września 2005 r. (podczas trwania konferencji), godz. 11.15 - 11.30

Termin składania zgłoszeń zakończył się z dniem 10 września 2005 r., (decydowała data dostarczenia deklaracji a nie data stempla pocztowego), zgłoszenia dostarczone po wskazanym terminie nie były rozpatrywane z przyczyn formalnych.

Przewodniczący Jury:   Ryszard Perkowski - Koordynator Edukacji Informatycznej Kuratorium Oświaty w Lublinie

 Kontakt
td>