_______________________________________

Eastern Poland Euro-Office of Lubelskie Region

rue de Treves 49, bat 7

B-1040 Brussels

phone: +32 2 285.06.15

fax: +32 2 230.70.35

email: lubelskie@taseuro.com

Europejski Konkurs dla dzieci i młodzieży. Projekt flagi Ziemi. Termin: 24.12.2004.


Opis
Komisja Europejska i Europejska Agencja Kosmiczna zapraszaj± dzieci i młodzież w wieku od 5 do 19 lat (podział na kategorie wiekowe), do udziału w konkursie Sławi±c nasz± planetę, sięgaj gwiazd. Konkurs polega na zaprojektowaniu flagi Ziemi.

Projekty mog± składać wył±cznie reprezentacje szkół lub zorganizowane grupy dzieci i młodzieży. Organizatorzy chc± przy pomocy konkursu zachęcić młodzież do dyskusji i refleksji nad badaniami kosmicznymi i ich wpływie na standard ż
ycia na Ziemi.

Konkurs

W skład jury oceniaj±cego nadesłane projekty wejd± nauczyciele, astronauci, członkowie Komisji Europejskiej oraz eksperci ds. badań komicznych z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Zwycięzcy wezm± udział w obchodach Tygodnia Ziemi i Kosmosu, które odbęd± się w lutym 2005 r. w Brukseli. Strona www:
http://www.esw.eun.org/ww/pl/pub/earthandspace/homepage.htm

Projekty mog± mieć różn± form± artystyczn± (collage, fotografia, obrazy, rysunki), ale musz± być przesłane w formacie cyfrowym poprzez serwis internetowy przygotowany dla inicjatywy "Tygodnia Ziemi i Kosmosu".
Zainteresowani konkursem mog± zapisać się na listę mailingow±, dostępn± w 20 językach.

Termin
T
ermin nadsyłania prac mija 24 grudnia 2004 r.

Informacje na stronie UkiE:

http://www2.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/F4A9C7F0C5061A29C1256F6C0031AEFA?Open


Kontakt
N
ależy kontaktować się z Chrisem Coakley’em
e-mail: chris.coakley@eun.org
tel.: + 32 (0)2 790 7586.