Harmonogram spotkań z rodzicami

w roku szkolnym 2007/08

klasy I-III

 

 

I okres

 

ogólne oraz indywidualne w salach lekcyjnych

19 września

(środa)

 

 

klasy I - godz. 16.30

klasy II-III – godz. 17.00

indywidualne w salach lekcyjnych

 

24  października

 (środa)

godz. 16.30

indywidualne w salach lekcyjnych

 

12 grudnia

 (środa)

godz. 16.30

II okres

ogólne oraz indywidualne w salach lekcyjnych

 

 

30 stycznia

(środa)

klasy I - godz. 16.30

klasy II-III – godz. 17.00

indywidualne w salach lekcyjnych

 

13 marca

(środa)

godz. 16.30

konsultacje indywidualne

 

 

16 kwietnia

(środa)

wg harmonogramu

indywidualne w salach lekcyjnych

 

 

14 maja

(środa)

godz. 16.30