List do ucznia Szkoły Podstawowej nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie.

Szkoła to miejsce, w którym spędzasz sporą część swojego młodego życia. Zdobywasz tu wiedzę, poznajesz życie, nawiązujesz kontakty koleżeńskie i przyjaźnie.

Szkoła to miejsce, w którym dzieje się wiele ważnych i interesujących dla Ciebie zdarzeń.

Jednak szkoła to także miejsce, w którym kształtuje się Twój charakter. To, jaki on będzie, zadecyduje o wielu sprawach w Twoim życiu, tym szkolnym, ale także tym przyszłym, dorosłym.

O to, byś był jak najlepiej przygotowany do życia, troszczą się na co dzień rodzice i nauczyciele. Nazywa się to wychowaniem. Pragniemy, abyś opuszczając naszą szkołę był jak najlepiej wychowany, to znaczy posiadał jak najlepsze cechy, które ułatwią życie Tobie i innym.

Tych cech jest bardzo wiele, więc wymienimy tylko niektóre. Są wśród nich tolerancja i otwartość czyli zdolność do szanowania ludzi innych od Ciebie, mających inne poglądy, zamiłowania itd., życzliwość i serdeczność dla innych, rzetelność i odpowiedzialność w wypełnianiu swoich codziennych obowiązków, uczciwość, pracowitość, a także kulturę osobistą, na którą składają się takie m.in. cechy, jak uprzejmość, opanowanie, schludność.

Pragnęlibyśmy też, abyś posiadł takie cechy, jak poczucie humoru, radość życia, ale także odporność na trudności, zaradność i przedsiębiorczość, które są niezbędne do osiągnięcia planów życiowych.

Cechą, którą wymieniamy na końcu, ale bardzo ważną, jest patriotyzm, czyli rozumna miłość ojczyzny i przywiązanie do swojego kraju.

Wymieniliśmy tu tylko niektóre, których posiadanie czyni życie lepszym. Jednemu człowiekowi trudno jest je wszystkie sobie przyswoić. Trzeba jednak starać się, aby uzyskać ich jak najwięcej. Temu służy system wychowawczy Twojej szkoły.

Życzymy Ci wiele radości, sukcesów i spełnienia marzeń. Im więcej wspomnianych cech zdołasz sobie przyswoić, tym więcej będziesz mieć na to szans.