Święty Mikołaj rozdał prezenty.        Więcej o Mikołaju                             W piątek, 5 grudnia 2003r.

Dzień Świętego Mikołaja. 
Mali Amerykanie nazywają go Santa Claus, Japończycy - Santa San, a Rosjanie Died Moroz.

Mikołaj zajeżdża pod naszą szkołę
źwięty Mikołaj
Swoje wędrówki rozpoczął już w XII wieku. Wszystkie dzieci z Lotaryngii, Flandrii, z Niemiec i z Holandii nauczyły się go bać i zarazem kochać. Przed 16 laty minister spraw zagranicznych Finlandii uroczyście przekazał Laponię źwiętemu Mikołajowi.

W krajach skandynawskich panuje zwyczaj, że przynosi on dzieciom prezenty zanim pójdą spać. Po świecie podróżuje bez paszportu, a w Rowaniemi - stolicy fińskiej Laponii skrzaty pomagają Mikołajowi prowadzić pocztę. W tym roku dzieci z całego świata przesłały mu prawie 700 tysięcy listów.

 Mikołaj w naszej sali komputerowej !!!
Papież Paweł VI zdegradował świętego Mikołaja i usunął go z watykańskiego liturgicznego kalendarza świętych. Podstawą był brak dowodów, że naprawdę istniał. Dzieci jednak tym się nie przejmują. źwięty Mikołaj to biskup Miry w IV wieku naszej ery.

Ten najsympatyczniejszy ze świętych każdego roku obdarowuje ich prezentami i chociaż chowa w worku rózgę to wiedzą, że to zwyczajna atrapa a nie narzędzie kary.

    Naszą szkołę także odwiedził Mikołaj. Przybył do wielu klas, wręczając prezenty każdemu z nas!