PLAN OBCHODÓW      DNI PATRONA SZKOŁY

18 III – 30 III 2000 r.


18 III (sobota) – zajęcia dydaktyczne z wychowawcą w klasach (wg dołączonego harmonogramu)

godz. 11:30 – JUBILEUSZOWA PIELGRZYMKA MILENIJNA UCZNIÓW, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY DO KATEDRY

UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA


20 III – 30 III Konkursy poświęcone patronce szkoły:

,,Święta Jadwiga – Królowa Dobroci”

,,W czym pragnę naśladować królową Jadwigę?” 

organizator – siostra Emilia

,,Jak wyobrażam sobie królową Jadwigę?”

organizator – p. E. Kobzak, p. L. Kuryło – Słaby

organizator – p. B. Siejko, p. J. Zięba, s. Celina

organizator – p. B. Siejko, p. J. Zięba

UWAGA: Próby generalne do przedstawienia ,,Święta królowa Jadwiga” odbędą się dnia:15 III (środa)- 14:40 – 16:15 i 17III (czwartek)- 10:55 – 12:50


30 III (czwartek)