W Y K A Z  
podręczników obowiązujących w  Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie
w roku szkolnym 2003/2004.


Klasy szóste

Lp. Tytuł podręcznika/ćwiczeń Autor Wydawnictwo
 
1. "Oglądam świat"
 Język polski 6
Podręcznik do kształcenia literackiego
Danuta Chwastek
Elżbieta Nowosielska
ARKA
(tylko najnowsze wydanie)

2. "Oglądam świat"
 Język polski 6
Podręcznik do kształcenia językowego
3. "Oglądam świat"
 Język polski 6
Zeszyt ucznia
4. Project 3
Podręcznik do nauki języka angielskiego
Tom Hutchinson OXFORD
University
Press
5. Project 3
Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego
6. "Matematyka wokół nas"
 Podręcznik dla klasy 6
H. Lewicka
E. Rosłon
WSiP
7. "Matematyka wokół nas"
 Zeszyt ćwiczeń   dla klasy 6
8. "Przyroda"
 Podręcznik dla klasy 6
M. M. Augustyniak ROŻAK
9. "Przyroda"
Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6
10. "Człowiek i jego cywilizacja"
Poznaję cię historio.
  Podręcznik dla klasy 6
Grzegorz Wojciechowski ARKA
11. "Człowiek i jego cywilizacja"
Poznaję cię historio.
  Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6
12. "Informatyka 2000"
Zbiór ćwiczeń uzupełniających
J.Białowąs
M.Mordaka
Czarny Kruk

 

13.

"Welcome 3"
Podręcznik do j.angielskiego

E.Gray
V.Evans

 

Express Publishing

 
14.

"Welcome 3"
Zeszyt ćwiczeń do j.angielskiego

15. "Muzyka i my"
Podręcznik dla klasy 6
R. Rataj
W. Sołtysik
WSiP
16. "Plastyka"
Podręcznik dla klasy 6
St. K. Stopczyk
B. Neubart
17. "Matematyka wokół nas"
Sprawdziany
.H.Lewicka
E.Rosłon
WSiP
18. "Chrystus żyje wśród nas"
Podręcznik do religii dla klasy 6
Red. Ks. J. Charytański WAM
Atlas geograficzny do gimnazjum

Powrót