W Y K A Z  
podręczników obowiązujących w  Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie
w roku szkolnym 2002/2003.


Klasa trzecia: a

Lp. Tytuł podręcznika/ćwiczeń Autor Wydawnictwo
 
1. "Całoroczna podróż"
 Podręcznik do kształcenia zintegrowanego
Klasa 3, semestr I
Maria Bober-Pełzowska
Hanna Małkowska-Zegadło
Danuta Cichy
Anna Koralczyk
Grażyna Odechowska
JUKA

2. "Całoroczna podróż"
 Ćwiczenia do kształcenia zintegrowanego
Klasa 3, semestr I,  część 1, 2, 3
3. "Całoroczna podróż"
 Podręcznik do kształcenia zintegrowanego
Klasa 3, semestr II
4. "Całoroczna podróż"
 Ćwiczenia do kształcenia zintegrowanego
Klasa 3, semestr II,  część 1, 2, 3
5. "Myślę i liczę"
 Podręcznik do kształcenia zintegrowanego
Klasa 3, semestr I
Maria Frindt
Joanna Jednoralska
6. "Myślę i liczę"
 Ćwiczenia do kształcenia zintegrowanego
Klasa 3, semestr I
7. "Myślę i liczę"
 Podręcznik do kształcenia zintegrowanego
Klasa 3, semestr II
8. "Myślę i liczę"
 Ćwiczenia do kształcenia zintegrowanego
Klasa 3, semestr II
9. "Myślę i liczę"
 Zbiór zadań
Klasa 3
10. "Chcemy dobrze czytać i pisać"
Klasa 3
 Barbara Bieleń
Grażyna Trzeciak
11. "Technika"
Ćwiczenia pomocnicze
Klasa 3
 E. Hauzer
B. Giergielewicz
E. Stolarczyk
 

Powrót