W Y K A Z  
podręczników obowiązujących w  Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie
w roku szkolnym 2002/2003.


Klasa trzecia: b

Lp. Tytuł podręcznika/ćwiczeń Autor Wydawnictwo
 
1. "Całoroczna podróż"
 Podręcznik do kształcenia zintegrowanego
Klasa 3, semestr I
Maria Bober-Pełzowska
Hanna Małkowska-Zegadło
Danuta Cichy
Anna Koralczyk
Grażyna Odechowska
JUKA

2. "Całoroczna podróż"
 Ćwiczenia do kształcenia zintegrowanego
Klasa 3, semestr I,  część 1, 2, 3
3. "Całoroczna podróż"
 Podręcznik do kształcenia zintegrowanego
Klasa 3, semestr II
4. "Całoroczna podróż"
 Ćwiczenia do kształcenia zintegrowanego
Klasa 3, semestr II,  część 1, 2, 3
5. "Myślę i liczę"
 Podręcznik do kształcenia zintegrowanego
Klasa 3, semestr I
Maria Frindt
Joanna Jednoralska
6. "Myślę i liczę"
 Ćwiczenia do kształcenia zintegrowanego
Klasa 3, semestr I
7. "Myślę i liczę"
 Podręcznik do kształcenia zintegrowanego
Klasa 3, semestr II
8. "Myślę i liczę"
 Ćwiczenia do kształcenia zintegrowanego
Klasa 3, semestr II
9. "Technika"
Ćwiczenia pomocnicze
Klasa 3
 E. Hauzer
B. Giergielewicz
E. Stolarczyk
10. "Roztańczone nutki"
Ćwiczenia muzyczne
Klasa 3
 A. Koralczyk
11. "Sprawdziany błyskawiczne"
Matematyka
Klasa 3
A. Cheba
A. Andrzejewska
F-ma
"TOMCZAK"
 

Powrót