W Y K A Z  
podręczników obowiązujących w  Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie
w roku szkolnym 2002/2003.


Klasy szóste: a, c

Lp. Tytuł podręcznika/ćwiczeń Autor Wydawnictwo
 
1. "Oglądam świat"
 Język polski 6
Podręcznik do kształcenia literackiego
Danuta Chwastek
Elżbieta Nowosielska
ARKA
Poznań 2001
(tylko najnowsze wydanie)

2. "Oglądam świat"
 Język polski 6
Podręcznik do kształcenia językowego
3. "Oglądam świat"
 Język polski 6
Zeszyt ucznia
4. Project 3
Podręcznik do nauki języka angielskiego
Tom Hutchinson OXFORD
University
Press
(Uwaga!  Będą zakupione przez uczących nauczycieli)
5. Project 3
Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego
6. "Matematyka wokół nas"
 Podręcznik dla klasy 6
H. Lewicka
E. Rosłon
WSiP
7. "Matematyka wokół nas"
 Zeszyt ćwiczeń nr 1 i 2  dla klasy 6
8. "Przyroda"
 Podręcznik dla klasy 6
M. M. Augustyniak ROŻAK
9. "Przyroda"
Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6
10. "Człowiek i jego cywilizacja"
Poznaję cię historio.
  Podręcznik dla klasy 6
Grzegorz Wojciechowski ARKA
11. "Człowiek i jego cywilizacja"
Poznaję cię historio.
  Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6
12. "Technika z elementami informatyki 
i wychowania komunikacyjnego"
Ćwiczenia
Krzysztof Mincewicz JUKA
13. "Informatyka 2000"
Podręcznik dla ucznia
J. Białowąs
M. Mordaka
Czarny Kruk
14. "Informatyka 2000"
Zbiór ćwiczeń uzupełniających
15. "Muzyka i my"
Podręcznik dla klasy 6
R. Rataj
W. Sołtysik
WSiP
16. "Plastyka"
Podręcznik dla klasy 6
St. K. Stopczyk
B. Neubart
17. Atlas geograficzny do gimnazjum . .
18. "Chrystus żyje wśród nas"
Podręcznik do religii dla klasy 6
Red. Ks. J. Charytański WAM
(Uwaga!  Będą zakupione przez katechetów)
 

Powrót