W Y K A Z  
podręczników obowiązujących w  Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie
w roku szkolnym 2002/2003.


Klasy szóste: d, e

Lp. Tytuł podręcznika/ćwiczeń Autor Wydawnictwo
 
1. "Jutro pójdę w świat"
 Język polski 6
Podręcznik do kształcenia 
literackiego i językowego
Hanna Dobrowolska WSiP

2. "Jutro pójdę w świat"
 Język polski 6
Zeszyt ćwiczeń do kształcenia 
literackiego i językowego
3. Project 3
Podręcznik do nauki języka angielskiego
Tom Hutchinson OXFORD
University
Press
(Uwaga!  Będą zakupione przez uczących nauczycieli)

*
dotyczy całej klasy VI d grupy zaawansowanej VI e
4. Project 3
Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego
3. Open Doors 2
Podręcznik do nauki języka angielskiego
Rob O`Neil OXFORD
University
Press
(Uwaga!  Będą zakupione przez uczących nauczycieli)

*
dotyczy jedynie grupy nie zaawansowanej kl. VI e
4. Open Doors 2
Podręcznik do nauki języka angielskiego
5. "Matematyka wokół nas"
 Podręcznik dla klasy 6
H. Lewicka
E. Rosłon
WSiP
6. "Matematyka wokół nas"
 Zeszyt ćwiczeń nr 1 i 2  dla klasy 6
7. "Przyroda"
 Podręcznik dla klasy 6
M. M. Augustyniak ROŻAK
8. "Przyroda"
Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6
9. "Człowiek i jego cywilizacja"
Poznaję cię historio.
  Podręcznik dla klasy 6
Grzegorz Wojciechowski ARKA
10. "Człowiek i jego cywilizacja"
Poznaję cię historio.
  Zeszyt ćwiczeń dla klasy 6
11. "Technika z elementami informatyki 
i wychowania komunikacyjnego"
Ćwiczenia
Krzysztof Mincewicz JUKA
12. "Informatyka 2000"
Podręcznik dla ucznia
J. Białowąs
M. Mordaka
Czarny Kruk
13. "Informatyka 2000"
Zbiór ćwiczeń uzupełniających
14. "Muzyka i my"
Podręcznik dla klasy 6
R. Rataj
W. Sołtysik
WSiP
15. "Plastyka"
Podręcznik dla klasy 6
St. K. Stopczyk
B. Neubart
16. Atlas geograficzny do gimnazjum . .
18. "Chrystus żyje wśród nas"
Podręcznik do religii dla klasy 6
Red. Ks. J. Charytański WAM
(Uwaga!  Będą zakupione przez katechetów)
 

Powrót