W Y K A Z  
podręczników obowiązujących w  Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie
w roku szkolnym 2002/2003.


Klasa piąta: b

Lp. Tytuł podręcznika/ćwiczeń Autor Wydawnictwo
 
1. "Oglądam świat"
 Język polski 5
Podręcznik do kształcenia literackiego
Katarzyna Grajewska
Ewa Wower
ARKA
Poznań 2001
(tylko najnowsze wydanie)

2. "Oglądam świat"
 Język polski 5
Podręcznik do kształcenia językowego
3. Welcome 1 
Podręcznik do nauki języka angielskiego
Virginia Evans

Express Publishing
(Uwaga!  Będą zakupione przez uczących nauczycieli)
* dotyczy grupy nie zaawansowanej

4. Welcome 1 
Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego
3. Project 2
Podręcznik do nauki języka angielskiego
Tom Hutchinson OXFORD
University
Press
(Uwaga!  Będą zakupione przez uczących nauczycieli)

*
dotyczy grupy      zaawansowanej
4. Project 2
Zeszyt ćwiczeń do nauki języka angielskiego
5. "Matematyka wokół nas"
 Podręcznik dla klasy 5
H. Lewicka
E. Rosłon
WSiP
6. "Matematyka wokół nas"
 Zeszyt ćwiczeń nr 1 i 2  dla klasy 5
7. "Przyroda"
 Podręcznik dla klasy 5
M. M. Augustyniak ROŻAK
8. "Przyroda"
Zeszyt ćwiczeń dla klasy 5
9. "Człowiek i jego cywilizacja"
Poznaję cię historio.
  Podręcznik dla klasy 5
Grzegorz Wojciechowski ARKA
10. "Człowiek i jego cywilizacja"
Poznaję cię historio.
  Zeszyt ćwiczeń dla klasy 5
11. "Technika"
Zeszyt ćwiczeń
Klasa 4-6
Lech  Łabecki ROŻAK
(Uwaga!  Są już zakupione przez uczących nauczycieli)
12. "Informatyka"
Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej
E. Gurbiel
M. Sysło
WSiP
13. "Muzyka i my"
Podręcznik dla klasy 5
U. Smoczyńska
K. Jakóbczak-Drążek
14. "Plastyka"
Podręcznik dla klasy 5
St. K. Stopczyk
B. Neubart
15. Atlas geograficzny do gimnazjum . .
16. "W Chrystusie jesteśmy Ludem Bożym"
Podręcznik do religii dla klasy 5
Red. Ks. J. Charytański WAM
(Uwaga!  Będą zakupione przez katechetów)
 

Powrót