W Y K A Z
podręczników obowiązujących w  Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie

w roku szkolnym 2002/2003.


           Kształcenie zintegrowane

     Kształcenie blokowe

       Klasy I a, d, e
  Klasy I b, c

        Klasy II a, b, d
  Klasa II c
  Klasa II e

       Klasa III a
    
  Klasa III b
    
  Klasy III c, d  

   
  Klasy IV a, b, c, d, d, e f

  Klasy V a, c  
  Klasa V b  
  Klasa V d  

  Klasy VI a, c
  Klasa VI b
  Klasy VI d, e  

Opracowanie:  mgr Lucjan Miciuk