Posłuchaj brzmienia Dzwonów Pokoju !

„DZIEŃ WIOSNY W EUROPIE”

23 MARCA 2004

PRZESŁANIE ROMANO PRODIEGO

PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

 

 

Drodzy młodzi Europejczycy

 

Znów nadszedł „Dzień Wiosny”. W ubiegłym roku prawie 6000 szkół uczestniczyło w tym wydarzeniu. Dlatego chciałbym przede wszystkim wyrazić moją wdzięczność wszystkim nauczycielom i organizatorom, którzy biorą udział w Dniu Wiosny w tym roku i przyczyniają się do jego sukcesu.

 

Rok 2004 będzie rokiem wielkich zmian, zmian dopiero nadchodzących. W czerwcu odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego, a w listopadzie zostanie powołana nowa Komisja Europejska. To prawda, że zdarza się to co pięć lat, ale w tym roku wybory mają szczególny charakter. Po raz pierwszy w historii obywatele z 25 państw będą wybierać swoich przedstawicieli do wspólnego parlamentu.

 

Pierwszego maja doświadczymy pierwszej zmiany – wstąpienia dziesięciu nowych państw członkowskich do Unii Europejskiej. Już za 5 tygodni będziecie wszyscy uczestnikami tego – wyjątkowego w historii UE – wydarzenia. Dzięki rozszerzeniu zostanie dokonany duży krok w kierunku ponownego zjednoczenia Europy. Oczywiście czekają nas kolejne wyzwania, takie jak dalsze poszerzenia, układanie dobrych stosunków z naszymi sąsiadami i powrót do negocjacji w prawie konstytucji europejskiej.

 

Decyzja dołączenia do Unii Europejskiej to spełnienie pragnienia milionów ludzi chcących być częścią ogromnego obszaru dobrobytu i stabilizacji.

 

Rządy i ludność nowych krajów członkowskich widzą swoją przyszłość w rodzinie europejskiej. Oznacza to, że pojedyncze kraje muszą lepiej ze sobą współpracować i lepiej układać swoje stosunki w ramach poszerzonej Europy, jeżeli chcą rozwijać i bronić swoich interesów, które w coraz większym stopniu są wspólne. Jeżeli europejskie państwa narodowe chcą być mocniejsze, muszą działać razem. Dlatego potrzebujemy Konstytucji Europejskiej.

 

Przyszłość Europy zależy nie tylko od stosunków między państwami, lecz także od Młodzieży. Będziecie dorastać w poszerzonej Unii i niebawem będzie dla was zupełnie oczywiste, że UE składa się nie z 15, ale z 25 państw. Chciałbym zachęcić was do skorzystania ze sprzyjających okoliczności i  wyciągnięcia jak największych korzyści z oferowanych przez poszerzoną Unię szans. Czy będziecie uczyli się, czy działali jako wolontariusze, czy – może – pracowali w jednym z pozostałych 24 krajów, wniesiecie swój wkład w ideę „Jednej Europy”.

 

Specjalnie ciepłe powitanie ślę do młodych obywateli i szkół z nowych państw członkowskich Unii Europejskiej: wasza generacja już jest bardzo „europejska” i dzięki wam Europa stanie się większa, silniejsza i bliższa obywatelom.

 

Życzę wszystkim wspaniałego Dnia Wiosny!

 

Romano PRODI, Przewodniczący Komisji Europejskiej