Quiz o królowej Jadwidze

Pytania

Odpowiedzi

 1. Królowa Jadwiga przyszła na świat na zamku
  1. w Pescu
  2. w Budzie
  3. w Budapeszcie
 2. Jej ojcem był
  1. król Ludwik Andegaweński (Wielki)
  2. św. król Ludwik IX
  3. Kazimierz Wielki
 3. Ojciec Jadwigi pragnął, by została ona
  1. królową Czech i Moraw
  2. królową Węgier
  3. królową Polski

  jednak plany te pokrzyżowała jego przedwczesna śmierć w 1382 roku.


 4. W chwili śmierci ojca Jadwiga miała
  1. cztery lata
  2. sześć lat
  3. osiem lat
 5. Koronacja Jadwigi na króla Polski miała miejsce w 1384 roku
  1. w katedrze gnieźnieńskiej
  2. na dziedzińcu zamku wawelskiego
  3. w katedrze wawelskiej
 6. W pierwotnych planach dynastycznych, Jadwiga miała poślubić
  1. Wilhelma Habsburga
  2. Zygmunta Luksemburskiego
  3. księcia litewskiego Skirgiełłę
 7. Dnia 14 sierpnia 1385 roku
  1. w Lublinie
  2. w Pilczy
  3. w Krewie
  został podpisany układ pomiędzy Polską i Litwą, dotyczący małżeństwa Jadwigi z księciem Jagiełłą.
 8. 18 lutego 1386 r., w trzy dni po przyjęciu chrztu przez Jagiełłę odbyły się
  1. wielkie łowy, na które zjechali książęta z całej Europy
  2. chrzciny braci Władysława Jagiełły
  3. zaślubiny Władysława Jagiełły z Jadwigą
 9. Dzięki ślubowi Jadwigi i Jagiełły
  1. odzyskano dla Polski Zakarpacie
  2. Litwini rozgromili krzyżaków w bitwie pod Wilnem
  3. Litwa, jako ostatnie państwo europejskie w ciągu kilku miesięcy przyjęła chrzest, którego przez półtora wieku nie chciała przyjąć z ręki krzyżaków
 10. Jadwiga raz tylko wystąpiła jako najwyższy wódz armii polskiej
  1. w bitwie pod Haliczem
  2. w sposób bezkrwawy odzyskując dla Polski Grody Czerwieńskie
  3. podczas bitwy pod Grunwaldem
 11. Do odnowienia Akademii Krakowskiej królowa Jadwiga przyczyniła się przez
  1. likwidację niepotrzebnych kierunków studiów
  2. rozbudowę budynków Collegium Novum
  3. prośbę o erygowanie wydziału teologicznego, wystosowaną do papieża Bonifacego IX
 12. W murze kościoła karmelitów w Krakowie znajduje się
  1. renesansowa płaskorzeźba, będąca jedynym wiernym wyobrażeniem wyglądu królowej Jadwigi
  2. odbita w kamieniu stopka królowej Jadwigi
  3. herb królowej Jadwigi, która ufundowała ten klasztor
 13. Elzbieta-Bonifacja, córka Jadwigi
  1. zmarła przed narodzeniem
  2. była jej nastepczynią na polskim tronie
  3. zmarła wkrótce po narodzeniu
 14. Król Władysław Jagiełło nigdy nie zapomniał o swej wcześnie zmarłej małżonce, co wyrażał
  1. spisując swoje wspomnienia o niej
  2. każąc układać pieśni ku jej czci
  3. nosząc do końca życia otrzymaną od niej obrączkę
 15. Piękny biały grobowiec królowej pochodzi
  1. z XIV wieku
  2. z XIX wieku
  3. z XX wieku
 16. Na uroczystą kanonizację, czyli potwierdzenie świętości życia, królowa Jadwiga czekała aż
  1. 300 lat
  2. 400 lat
  3. 600 lat
 17. Doczesne szczątki królowej Jadwigi znajdują się obecnie
  1. w sarkofagu, wykonanym z białego marmuru
  2. w podziemiach katedry wawelskiej
  3. u stóp Czarnego Krucyfiksu, przed którym często królowa modliła się
 18. Znane zdanie “którz im łzy powróci?” wypowiedziała Jadwiga
  1. po śmierci swojej matki, Elżbiety Bośniaczki
  2. gdy król Władysław Jagiełło wynagrodził chłopom szkody materialne, jakie wyrządziło jego wojsko
  3. gdy ogromna powódź zniszczyła plony w całej Małopolsce
 19. Królowa Jadwiga była tematem wielu utworów literackich. Pisał o niej między innymi
  1. Władysław Reymont
  2. Adam Mickiewicz
  3. Lucjan Rydel
 20. Królowa Jadwiga znana była z miłosierdzia wobec chorych i ubogich. Pamięć o nim przetrwała aż po dziś dzień. Jej przykładem jest legenda
  1. o stopce królowej Jadwigi
  2. o złotej monecie królowej Jadwigi
  3. o tajemniczych odwiedzinach
 21. U stóp królowej Jadwigi przedstawionej w rzeźbie wawelskiego sarkofagu znajduje się wymowna rzeźba, będąca symbolem jej całego życia
  1. gołębica, jako symbol cichości
  2. lew, jako symbol męstwa
  3. pies, jako symbol wierności
 22. W skład rodowego herbu Jadwigi wchodziły
  1. lilie na niebieskim polu
  2. dwa orły: biały i czarny
  3. kwiaty nieśmiertelników

 

tym kolorem zaznaczono prawidłową odpowiedź

 

 1. Królowa Jadwiga przyszła na świat na zamku
  1. w Pescu
  2. w Budzie
  3. w Budapeszcie
 2. Jej ojcem był
  1. król Ludwik Andegaweński (Wielki)
  2. św. król Ludwik IX
  3. Kazimierz Wielki
 3. Ojciec Jadwigi pragnął, by została ona
  1. królową Czech i Moraw
  2. królową Węgier
  3. królową Polski

  jednak plany te pokrzyżowała jego przedwczesna śmierć w 1382 roku.


 4. W chwili śmierci ojca Jadwiga miała
  1. cztery lata
  2. sześć lat
  3. osiem lat
 5. Koronacja Jadwigi na króla Polski miała miejsce w 1384 roku
  1. w katedrze gnieźnieńskiej
  2. na dziedzińcu zamku wawelskiego
  3. w katedrze wawelskiej
 6. W pierwotnych planach dynastycznych, Jadwiga miała poślubić
  1. Wilhelma Habsburga
  2. Zygmunta Luksemburskiego
  3. księcia litewskiego Skirgiełłę
 7. Dnia 14 sierpnia 1385 roku
  1. w Lublinie
  2. w Pilczy
  3. w Krewie
  został podpisany układ pomiędzy Polską i Litwą, dotyczący małżeństwa Jadwigi z księciem Jagiełłą.
 8. 18 lutego 1386 r., w trzy dni po przyjęciu chrztu przez Jagiełłę odbyły się
  1. wielkie łowy, na które zjechali książęta z całej Europy
  2. chrzciny braci Władysława Jagiełły
  3. zaślubiny Władysława Jagiełły z Jadwigą
 9. Dzięki ślubowi Jadwigi i Jagiełły
  1. odzyskano dla Polski Zakarpacie
  2. Litwini rozgromili krzyżaków w bitwie pod Wilnem
  3. Litwa, jako ostatnie państwo europejskie w ciągu kilku miesięcy przyjęła chrzest, którego przez półtora wieku nie chciała przyjąć z ręki krzyżaków
 10. Jadwiga raz tylko wystąpiła jako najwyższy wódz armii polskiej
  1. w bitwie pod Haliczem
  2. w sposób bezkrwawy odzyskując dla Polski Grody Czerwieńskie
  3. podczas bitwy pod Grunwaldem
 11. Do odnowienia Akademii Krakowskiej królowa Jadwiga przyczyniła się przez
  1. likwidację niepotrzebnych kierunków studiów
  2. rozbudowę budynków Collegium Novum
  3. prośbę o erygowanie wydziału teologicznego, wystosowaną do papieża Bonifacego IX
 12. W murze kościoła karmelitów w Krakowie znajduje się
  1. renesansowa płaskorzeźba, będąca jedynym wiernym wyobrażeniem wyglądu królowej Jadwigi
  2. odbita w kamieniu stopka królowej Jadwigi
  3. herb królowej Jadwigi, która ufundowała ten klasztor
 13. Elzbieta-Bonifacja, córka Jadwigi
  1. zmarła przed narodzeniem
  2. była jej nastepczynią na polskim tronie
  3. zmarła wkrótce po narodzeniu
 14. Król Władysław Jagiełło nigdy nie zapomniał o swej wcześnie zmarłej małżonce, co wyrażał
  1. spisując swoje wspomnienia o niej
  2. każąc układać pieśni ku jej czci
  3. nosząc do końca życia otrzymaną od niej obrączkę
 15. Piękny biały grobowiec królowej pochodzi
  1. z XIV wieku
  2. z XIX wieku
  3. z XX wieku
 16. Na uroczystą kanonizację, czyli potwierdzenie świętości życia, królowa Jadwiga czekała aż
  1. 300 lat
  2. 400 lat
  3. 600 lat
 17. Doczesne szczątki królowej Jadwigi znajdują się obecnie
  1. w sarkofagu, wykonanym z białego marmuru
  2. w podziemiach katedry wawelskiej
  3. u stóp Czarnego Krucyfiksu, przed którym często królowa modliła się
 18. Znane zdanie “którz im łzy powróci?” wypowiedziała Jadwiga
  1. po śmierci swojej matki, Elżbiety Bośniaczki
  2. gdy król Władysław Jagiełło wynagrodził chłopom szkody materialne, jakie wyrządziło jego wojsko
  3. gdy ogromna powódź zniszczyła plony w całej Małopolsce
 19. Królowa Jadwiga była tematem wielu utworów literackich. Pisał o niej między innymi
  1. Władysław Reymont
  2. Adam Mickiewicz
  3. Lucjan Rydel
 20. Królowa Jadwiga znana była z miłosierdzia wobec chorych i ubogich. Pamięć o nim przetrwała aż po dziś dzień. Jej przykładem jest legenda
  1. o stopce królowej Jadwigi
  2. o złotej monecie królowej Jadwigi
  3. o tajemniczych odwiedzinach
 21. U stóp królowej Jadwigi przedstawionej w rzeźbie wawelskiego sarkofagu znajduje się wymowna rzeźba, będąca symbolem jej całego życia
  1. gołębica, jako symbol cichości
  2. lew, jako symbol męstwa
  3. pies, jako symbol wierności
 22. W skład rodowego herbu Jadwigi wchodziły
  1. lilie na niebieskim polu
  2. dwa orły: biały i czarny
  3. kwiaty nieśmiertelników