8.04.2002r. o godzinie 9:00 w Szkole Podstawowej nr 21 odbył się Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny dla uczniów klas czwartych, obejmujący matematykę, muzykę i sport. W konkursie udział wzięły cztery lubelskie szkoły podstawowe: nr 23, nr 43, nr 29 i nr 21. 
Celem konkursu było:

Organizatorami konkursu były nauczycielki matematyki: Barbara Lesiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 21 i Irena Surmacz ze Szkoły Podstawowej nr 23, koordynatorami muzycznymi: Agata Karpińska - Biegajło, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 23 i Tomasz Misztal, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 21, a sportowymi: Agnieszka Korczyk, nauczyciel SP nr 21 i Sebastian Płonka, nauczyciel SP nr 23.

Uczestnicy konkursu pokonywali następujące konkurencje matematyczne:

Zadania matematyczne i muzyczne wzajemnie się przeplatały. W części sportowej wraz z młodzieżą startowali nauczyciele. Na zakończenie konkursu jury oceniało kibiców za przygotowanie transparentów i haseł rozgrzewających drużyny. Po podsumowaniu konkursu i ogłoszeniu wyników, wręczono nagrody i dyplomy.

I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 23;

II miejsce ex aequo: Szkoła Podstawowa nr 21 i Szkoła Podstawowa nr 43;

III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 29.