Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

odbędzie się 16 kwietnia 2008 roku

o godzinie 9.00.

Celem sprawdzianu jest uzyskanie informacji
o poziomie umiejętności uczniów kończących etap kształcenia zintegrowanego.

Sprawdzian przygotowany na podstawie standardów wymagań egzaminacyjnych ma na celu sprawdzenie umiejętności:
– czytania,
– pisania,
– rozumowania,
– korzystania z informacji,
– wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Sprawdzian składa się z tekstu i ułożonych do nich 25 różnorodnych zadań (otwartych i zamkniętych). Opracowano je, odwołując się do podstawy programowej pierwszego etapu edukacyjnego. Arkusz sprawdzianu przypomina typowe testy przeprowadzane podczas całego cyklu edukacji (np. arkusz sprawdzianu dla szóstoklasisty).


Autorami arkuszy są doświadczeni egzaminatorzy. Dzięki temu udało się stworzyć testy, które są najlepiej dopasowane do wymagań oceniania klas trzecich. Pozwalają one zbadać stopień opanowania wybranych umiejętności – niezbędnych do kontynuowania edukacji na kolejnym etapie szkolnym – oraz porównać wyniki

 

16.IV. 2008r.

kl. III

 

 

ZAJĘCIA W SZKOLE

8.00 – 10.35

  

Obowiązuje strój uczniowski

Uczniowie przynoszą ze sobą:

- długopis,

- ołówek,

- linijkę, gumkę, itp.

 

Uczniowie klas III przychodzą w tym dniu o godz.8.00.

Piszą test na 2 i 3 lekcyjnej tj. do godz. 10.45.

 

kl. III a – sala 111              A. Szych, A. Stańczyk

kl. III b – sala 112              L. Kuryło – Słaby, P. Wardach

kl. III c – sala 103              M. Dziuba, E. Łatka

kl. III d – sala 118              G. Dąbek – Kowalczyk, E. Garbacka

kl. III e – sala 117              M. Dudek, J. Brzozowska – Porębska

 

DOBRY HUMOR! „ 0” STRESU !

LICZ TYLKO NA SIEBIE!

POWODZENIA! 

 

 

 

Zmiany sal

I c – religia sala 114(1l.)

II a - religia sala 36 plastyczna (3l.)

II c – sala 15 (sala na parterze w starym budynku)