http://vulcan.biz.pl/forum/zpo/thread.php?t=3077 o pieczęciach szkoły i zapisach w statucie,

http://www.vulcan.edu.pl/forum/zpo/katalog.php?t=948&c=13&sc=31 podstawowe wiadomości o statucie

http://www.vulcan.pl/forum/zpo/thread.php?t=7360&fs=0&st=0 statut a podstawa prawna :-)

http://www.vulcan.pl/forum/zpo/thread.php?t=8559&st=0 paragrafy it. - czyli edycja statutu

http://www.vulcan.edu.pl/forum/zpo/thread.php?t=11656&fs=0&st=0 , także  http://www.vulcan.edu.pl/forum/zpo/thread.php?t=6144&fs=0&st=0 oraz  http://www.vulcan.pl/forum/zpo/thread.php?t=7168&fs=0&st=0 i http://www.vulcan.edu.pl/forum/zpo/thread.php?t=7322&fs=0&st=0 -zmiany w statucie

 http://vulcan.biz.pl/forum/zpo/thread.php?t=7343 statut a kuratorium

http://www.vulcan.edu.pl/forum/zpo/thread.php?t=11313&fs=0&st=0 statut a ko oraz- WAŻNE - procedura  nadawania i nowelizowania statutu wg A.Jeżowskiego

http://www.vulcan.edu.pl/forum/zpo/thread.php?t=11908&fs=0&st=0 kto podpisuje statut

http://vulcan.biz.pl/forum/zpo/thread.php?t=8018 statut kto zatwierdza

http://vulcan.pl/forum/zpo/thread.php?t=8018 statut a ubezpieczenia

http://www.vulcan.edu.pl/forum/zpo/thread.php?t=10377&fs=0&st=0 o ramowych statutach szkoły niepublicznej (bez rozwiązania)

http://www.vulcan.edu.pl/forum/zpo/thread.php?t=10624&fs=0&st=0 propozycja zapisu wso w statucie wg J. Szklarczyka

http://www.vulcan.pl/forum/zpo/thread.php?t=6907&fs=0&st=0 oraz http://www.vulcan.pl/forum/zpo/thread.php?t=8046&fs=0&st=0 także

http://www.vulcan.edu.pl/forum/zpo/katalog.php?t=389&c=59&sc=66 -statuty zespołów szkół