• Wykonane z modeliny figurki św. Mikołaja  uczniowie składają w terminie do 30 listopada  na ręce s. Małgorzaty i s. Celiny.
  • Najpiękniejsze i najsympatyczniejsze „Mikołajki" zostaną nagrodzone, zaś najlepsze figurki (w liczbie 25) będą przez zwycięzców przekazane do hospicjum dziecięcego, skąd powędrują do chorych dzieci.

  • Wykonane z masy solnej aniołki należy po utwardzeniu ładnie pomalować.
  • Jest to zadanie poza konkursem, ale z dobrym celem .
  • Aniołki powędrują na sprzedaż podczas mającego się odbyć na początku grudnia koncertu, a dochód przeznaczony zostanie na paczki świąteczne dla dzieci z hospicjum.

Więcej ...