Uroczysty apel

 

Z OKAZJI OBCHODÓW
634 ROCZNICY URODZIN NASZEJ PATRONKI
ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ

 

 18 lutego 2008 r.

(poniedziałek)

 

I tura – godz. 10.45

 

klasa I b, I c, I d,

klasa II a, II d

klasa III b, III c

 

klasa IV c, IV d

klasa V b, V c, V d

klasa VI a, VI b

  

II tura – godz. 12.45

klasa I a,

klasa II b, II c

klasa III a, III d, III e

 

klasa IV a, IV b,

klasa V a, V e

klasa VI c, VI d, VI e

 

 

W tym dniu ogłosimy wyniki I etapu
Internetowego konkursu poetyckiego pt.:

„ŚW. JADWIGA KRÓLOWA – PERŁA KORONY POLSKIEJ "