HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI

ROK SZKOLNY 2004/05

Klasy IV - VI

 

 

TERMIN

GODZINA

TEMATYKA STAŁA

UWAGI

I semestr

15  WRZEŚNIA

16:30

18

·        kalendarz roczny;

·        plan pracy wychowawcy;

·        zmiany w nowym roku szkolnym;

·        WSO, informacja o wymaganiach programowych.

 

27 PAŹDZIERNIKA

jw.

·        oceny i sprawy  bieżące;

 

15 GRUDNIA

jw.

·        poinf. o przewidywanych ocenach semestralnych (oceny ndst., naganne zachowanie i inne);

 

 

2 LUTEGO

jw.

·        oceny semestralne;

·        diagnoza postępów klasy w I sem.;

·        wnioski do dalszej pracy;

 

II semestr

16 MARCA

jw.

·        oceny i sprawy bieżące;

 

20 KWIETNIA

jw

·        planowanie wycieczki klasowej;

 

25 MAJA

jw

·        poinf. o przewidywanych ocenach rocznych;

·        diagnoza postępów klasy.