BARBARA LESIEWICZ SERDECZNIE WITA NA SWOJEJ STRONIE

Jestem dyplomowanym nauczycielem matematyki z 13 letnim stażem pracy. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Kocham swój zawód, ponieważ mogę kształcić młode charaktery. Szczególnie interesuję się psychiką młodego pokolenia, jak również przyswajaniem przez nie wiedzy. Otaczam opieką uczniów mających problemy w nauce oraz zaniedbanych wychowawczo. Pomagam uczniom w rozwijaniu ich zainteresowań naukami ścisłymi, jak matematyka czy fizyka. W każdej chwili podejmę dyskusję z osobami o podobnych zainteresowaniach.