BARBARA LESIEWICZ SERDECZNIE WITA NA SWOJEJ STRONIE

Jestem nauczycielem matematyki z 11 letnim stażem pracy. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Obecnie jestem przewodniczącą zespołu matematycznego w Szkole Podstawowej nr 21. Kocham swój zawód, ponieważ mogę kształcić młode charaktery. Szczególnie interesuję się psychiką młodego pokolenia, jak również przyswajaniem przez nie wiedzy. Otaczam opieką uczniów mających problemy w nauce oraz zaniedbanych wychowawczo. Pomagam uczniom w rozwijaniu ich zainteresowań naukami ścisłymi, jak matematyka czy fizyka. W każdej chwili podejmę dyskusję z osobami o podobnych zainteresowaniach.

> O mnie  Moja praca Galeria Kontakt <