Tędy do strony głównej

Wyjątki z kroniki szkolnej
rocznik 1998/99

Spis treści

Rozpoczęcie Roku Szk. 1998/99
Loteria fantowa
Sprzątanie świata
Biegi przełajowe
Biegi sztafetowe
Pasowanie na ucznia
Zdrowe ząbki
Kartki świąteczne
Andrzejki
Zawody LTL
Z działalności PCK
Z działalności Samorządu Uczniowskiego
Bal w świetlicy

 

 

Rozpoczęcie roku szk.1998/99  

Dnia 1 września 1998r. rozpoczął się rok szkolny. W 35 oddziałach będzie uczyć się 1015 uczniów, w tym 490 chłopców i 525 dziewcząt. Klasy II - VIII spotkały się na boisku szkolnym o godz. 9.00. Po przemówieniu p. dyrektora
mgr Jerzego Piskora uczniowie udali się wraz ze swoimi wychowawcami do wyznaczonych sal. Ze szczególną radością powitanych zostało 104 uczniów klas pierwszych (46 dziewczynek i 59 chłopców). Spotkali się o
godzinie 10.00 z dyrekcją szkoły oraz ze swymi wychowawcami:

Klasa 1a - p. Teresa Zawiślak
Klasa 1b - p. Janina Mizura
Klasa 1c - p. Marta Koproń
Klasa 1d - p. Grażyna Wójcik

początek

Loteria fantowa

Sekcja Przyrodnicza działająca przy Samorządzie Uczniowskim przygotowała loterię fantową, która odbyła się 11.09.1998r. Celem loterii było zebranie funduszy przeznaczonych na opiekę nad zwierzętami w szkolnej pracowni biologicznej. Przygotowano 100 losów, z tego co 4 wygrywał. Cena losu - 1,50 zł. Nagrodami były przybory szkolne: plecak (główna wygrana), pióra kulkowe, zestawy przyborów kreślarskich, piórniki, zakreślacze, markery, gumki do ścierania, temperówki itp. Przygotowaniem losów i ich rozprowadzeniem zajęli się uczniowie klasy VI “c” pod kierunkiem opiekunki Sekcji Przyrodniczej p. J. Sadowskiej.

początek

Sprzątanie świata

W dniu 18.09.1998r. uczniowie naszej szkoły już po raz piąty wzięli udział w akcji “Sprzątanie świata”. Przez kilka godzin 450 uczniów z klas młodszych i starszych sprzątało tereny boiska szkolnego i najbliższe sąsiedztwo szkoły(ulice: Legionowa, Popiełuszki, Puławska, Zuchów). Odpady były segregowane i zbierane do worków w trzech kolorach:
Żółtym - tworzywa sztuczne
Czerwonym - odpady metalowe
Niebieskim - inne odpady komunalne

Uczniowie zebrali 100 worków śmieci.

początek

Biegi przełajowe

1 października 1998 r. odbyły się Mistrzostwa Lublina w Biegach Przełajowych. Klasy VI rozegrały bieg indywidualny na dystansie 1000 m. W każdym biegu startowało 200 uczestników. W kategorii dziewcząt V - te miejsce zajęła Karolina Krasucka
z kl.VI“a”
, a w kategorii chłopców VI - te miejsce zajął Piotr Kuśmierz z kl. VI “d”.

 początek

Biegi sztafetowe

2 października 1998 r. rozegrano Biegi Sztafetowe 10 x 1000 m. Startowali uczniowie klas VII i VIII. Dziewczęta zajęły IV miejsce, a chłopcy -X. Skład zespołu dziewcząt

Opiekunami zawodników byli p. Aneta Kowalczyk i p. Jerzy Hiller.

początek

Pasowanie na ucznia

Dnia 2 października do grona uczniów naszej szkoły zostali oficjalnie przyjęci uczniowie klas pierwszych. O godz. 17.00 odbyła się uroczystość pasowania na ucznia. W ładnie udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się uczniowie poszczególnych klas pierwszych wraz ze swymi wychowawcami:
Klasa I “a” z p. T. Zawiślak
Klasa I “b” z p. J. Mizurą
Klasa I “c” z p. M. Koproń
Klasa I “d” z p. G. Wójcik

Nie zabrakło również rodziców, zaproszonych gości, nauczycieli i przedstawicieli klas. Po przemówieniu dyrektora szkoły
mgr J. Piskora uczniowie złożyli ślubowanie na sztandar szkoły wypowiadając głośno słowa:

“Przyrzekam być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.
Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować, kiedy urosnę.
Swym zachowaniem i nauką
sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.

Następnie przedstawiciele klas odcisnęli kciuk pod złożonym aktem przyrzeczenia. Potem nastąpił najważniejszy moment - pasowanie na ucznia. Na środek wychodzili wyczytywani kolejno przez wychowawców uczniowie. Dyrektor szkoły p. J. Piskor uderzeniem pióra w ramię pasował na ucznia. Pani dyrektor J. Kustra wręczała dyplomy, a wychowawcy - legitymacje szkolne. Po zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Brali w niej udział uczniowie klas pierwszych recytując wiersze i śpiewając piosenkę. Wystąpiły też uczennice z klas III “d” i “d”. Chór szkolny składający się z uczniów kl. IV “c” uświetnił całość swoimi piosenkami. Osobą odpowiedzialną za całość uroczystości była p. E. Kobzak. Chór przygotowała p. R. Sieńko - Kreft. Dekoracje wykonała p. M. Szerement, a nad nagłośnieniem czuwał p. L. Miciuk. Po uroczystości na sali gimnastycznej uczniowie przeszli do swoich sal. Tam czekał na nich słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

początek

Zdrowe ząbki

Panie zatrudnione w gabinecie stomatologicznym promują wśród uczniów dbanie o higienę jamy ustnej. W tym celu w dniach
28-29.10.1998r. odbyły się spotkania z uczniami klas II i III. Zostały wyświetlon
e dwa filmy:
“Przygody Gwiazdeczek w kosmosie”
“Niezwykła wycieczka”.
Dzieci zostały poinstruowane jak należy dbać o swoje ząbki, jak często je myć oraz jak to robić w sposób prawidłowy. Od firmy COLGATE dostały szczoteczki i pastę do zębów.

początek

Kartki świąteczne

Sekcja Przyrodnicza działająca przy Samorządzie Uczniowskim przygotowała kartki świąteczne, które sprzedawano od
20 listopada. Cena pięknej kartki wykonanej przez uczniów wynosiła 1,50 zł. Cały dochód ze sprzedaży kart został przeznaczony na potrzeby zwierząt z pracowni biologicznej. Opiekunką Sekcji Przyrody jest p. Joanna Sadowska.

początek

Andrzejki

W dniach 25,26,27 listopada 1998 r. w naszej szkole odbyły się zabawy andrzejkowe. Jako pierwsi rozpoczęli uczniowie klas IV i V, którzy bawili się w środę. W czwartek odbyły się tańce i wróżby dla najmłodszych dzieci z klas I-III, a w piątek dla klas VI, VII i VIII. Klasy młodsze bawiły się na sali gimnastycznej przy muzyce zespołu, w którym gra p. Tomasz Misztal. Oprócz tańców odbyło się wiele konkursów i wróżb. Ponadto każda klasa miała w przydzielonych salach słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Dla klas starszych odbyła się dyskoteka prowadzona przez DJ -a z zaprzyjaźnionego ze szkołą RADIA PULS. Drużyna harcerska "GROTA" zorganizowała salon wróżb, gdzie można było dowiedzieć się czegoś o swojej przyszłości. Klasy starsze, przed wejściem na dyskotekę wrzucały do puszki dobrowolną kwotę, którą Samorząd Szkolny przeznaczył na akcję "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem". Ponadto w czasie trwania zabawy opiekunka szkolnego koła PCK p. Wioletta Ciechomska zbierała do puszki datki dla Szpitala Onkologicznego w Lublinie.

początek

Zawody LTL

Dnia 12 grudnia 1998 r. Lubelskie Towarzystwo Lekkoatletyczne zorganizowało kolejne zawody dla młodzieży ze szkół podstawowych i średnich. W imprezie, która odbyła się w hali sportowej Zespołu Szkół Ekonomicznych rywalizowało ponad 200 młodych lekkoatletów (rekordowa frekwencja). Rozegrano trzy konkurencje - biegi na 60 i 500 metrów oraz skok w dal. Naszą szkołę reprezentowała 12 - osobowa grupa. W poszczególnych konkurencjach czołowe miejsca zajęli:

 

Dziewczęta

Chłopcy

skok w dal

I m. Anna Gaszyńska (4,45 m)
IV m. Kasia Myśliwiecka

II m. Jacek Kocot (5,39 m)
VI m. Tomek Przyjałkowski (4,86 m)

60 metrów

VI m. Małgosia Karkuszewska

 

500 metrów

IV m. Małgosia Gaszyńska
VI m. Kasia Zalewska

początek

Z działalności PCK

Szkolne koło PCK działające pod opieką p. Wioletty Ciechomskiej zrzesza 15 członków, w tym 10 dziewcząt i 5 chłopców. Dzieci biorą aktywny udział w wielu akcjach, których celem jest pomoc potrzebującym.

Formy pracy koła PCK:

początek

Z działalności Samorządu Szkolnego

W skład Samorządu Uczniowskiego w roku szk. 1998/99 wchodzą:
Marcelina Paruch kl. VIII “b” - przewodnicząca
Elżbieta Czajkowska kl. VIII “b” - z-ca przewodniczącego
Maja Banach kl. VIII “b” - Rzecznik Praw i Obowiązków Ucznia
Katarzyna Skomra kl. VIII “b” - protokolant zebrań SU

Samorząd aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Jest organizatorem i współtwórcą wielu akcji, które miały miejsce w I semestrze:

Opiekunką SU jest p. Małgorzata Gałczyńska.

początek

Bal karnawałowy w świetlicy

W dniu 14 stycznia 1999r. w świetlicy odbył się bal karnawałowy. Wszystkie dzieci wspaniale bawiły się przy muzyce, brały udział w wielu konkursach oraz w inscenizacji. Oczywiście każdy kto chciał mógł przebrać się w dowolny strój. Panie wychowawczynie ze świetlicy przygotowały coś smacznego do jedzenia i picia.

początek

 

Początek strony Strona główna Strona szkoły