Powrót do Życiorysu Jurka Piskora | A co w encyklopedii?


Kozienicki Park Krajobrazowy


Kozienicki Park Krajobrazowy utworzony został w 1983 roku. Powierzchnia Parku wynosi 15 098 ha, strefy ochronnej 30 437 ha. Najcenniejszym elementem parku jest przyroda. Na jego atrakcyjność wpływają również walory historyczne i kulturowe. Znajdują się tu 22 obiekty zabytkowe - kościoły, cmentarze, parki wiejskie, zespoły pałacowe i budynki gospodarcze . Przetrwały liczne kapliczki przydrożne. Przez teren Parku przebiegają oznakowane i nieoznakowane szlaki turystyczne. Na ich trasach znajdują się zagospodarowane parkingi leśne, miejsca postoju i wypoczynku oznakowane tablicami z informacją o Parku i jego mapą .

Turyści mogą tu korzystać z 4 ośrodków rekreacyjnych z domkami kempingowymi i polami namiotowymi . Do dyspozycji są trzy hotele i dwa schroniska młodzieżowe, a także kryte baseny kąpielowe i odkryte strzeżone kąpieliska w ]edlni Letnisko, Garbatce Letnisko, Pionkach oraz Kozienicach.

Nazwy Puszcza Kozienicka zaczęto używać na początku XVII w., kiedy utworzono ekonomię królewską z administracyjną siedzibą w Kozienicach. Pierwsi osadnicy przybyli do Puszczy w XI i XII wieku. Najstarsze osady to Radom , Sieciechów, Kozienice, Ryczywół, Tczów i Gródek .Dzieje Puszczy są ściśle związane z dynastią Jagiellonów. Władysław Jagiełło 23 razy zatrzymywał się tu w podróży na Litwę. W Kozienicach w 1467 r. przyszedł na świat syn króla Kazimierza Jagiellończyka, przyszły władca Polski Zygmunt zwany później Starym. Do połowy XVI w. Puszcza pełniła funkcję królewskiego łowiska, gdzie polowano na tury, żubry, niedźwiedzie i inną licznie tu wówczas zamieszkującą grubą zwierzynę.

Na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego zachowało się wiele naturalnych zbiorowisk leśnych: olsów, łęgów, lasów mieszanych i grądów. Przebiegają tędy północne granice zasięgów takich gatunków jak: jodła pospolita, klon, jawor, buk zwyczajny , cis oraz zimoziół północny. W Puszczy stwierdzono występowanie 569-ciu gatunków roślin naczyniowych należących do 84 rodzin i 294 rodzajów.

Wśród nich jest 41 gatunków chronionych. Ponadto występują tu także 204 gatunki porostów i 94 mszaków. Lasy, zbiorniki wodne i łąki w dolinach rzek są miejscem lęgów i przelotów ponad 200 tu gatunków ptaków: m.in. orlika krzykliwego, bociana czarnego, kraski, zimorodka, bataliona i rybołowa Żyje tu także 16 gatunków nietoperzy, w tym mroczek posrebrzany, nocek wąsatek i mopek . Ogółem ssaki reprezentowane są przez 59 gatunków, z czego 32 podlega ochronie. Ponadto, stwierdzono występowanie 13-tu gatunków płazów, 6 gadów (w tym żółwia błotnego) oraz liczne bezkręgowce.

Teren Kozienickiego Parku Krajobrazowego stanowi doskonałą bazę dydaktyczną w rezerwatach - "Jedlnia" i "Pionki" oraz ze znajdującej się w Augustowie Izby Dydaktyczno - Muzealnej Puszczy Kozienickiej. W jej salach wystawienniczych można zapoznać się z historią leśnictwa, osadnictwa, bartnictwa i łowiectwa, a także dzięki zgromadzonym tu okazom poznać gatunki występujących w Puszczy zwierząt. W sali dydaktycznej znajdują się plansze z okazami roślin i zwierząt chronionych, przekroje pni drzew, mapy poglądowe, filmy o rezerwatach przyrody Puszczy Kozienickiej, nagrania głosów zwierząt itp. Na zewnątrz budynku jest ogród botaniczny oraz ekspozycja terenowa, w skład której wchodzą wagoniki nieistniejącej już kolejki leśnej oraz dawny konny sprzęt leśny. Pracownicy Zarządu Kozienickiego Parku Krajobrazowego służą fachową pomocą w organizowaniu "zielonych lekcji" na terenie puszczy.
 

 


Warto wiedzieć że ...


[Powrót do góry strony]