Witamy! To my -  klasa I e. Chociaż jeste¶my w tej szkole dopiero pierwszy rok, to już dużo zd±żyło się wydarzyć. Brali¶my udział
w bardzo ciekawych warsztatach rodzinnych i przyrodniczych, bawili¶my się na balach szkolnych oraz uczestniczyli¶my w różnych imprezach klasowych. Bardzo zżyli¶my się ze sob± oraz nasz± Pani± - Mariol± Dudek.

 

powrót do strony głównej