NAUCZYCIELE

   Matematyka - Dorota Bartyś

   J. polski        - Aneta Waśkowicz

   J. angielski   - I - Katarzyna Jankowska / II - Magdalena Biegaj

   Przyroda      - Małgorzata Jarosz

   Religia         - s. Marzena Lata

   Historia       - Barbara Siejko

   Plastyka      - Marianna Szerement

   Informatyka- Iwona Sumorek

   Muzyka       - Tomasz Misztal

   Technika     - Jadwiga Kudyba

   W- F           - dz. Aneta Młynarczyk / ch. Robert Kołodziejczyk

                                                                                                                                          powrót