Karolina Janczak

 

Urodzona: 28 maja 1996 r.

Zajęcia pozalekcyjne: kółka: plastyczne, różańcowe

Zainteresowania: zwierzęta

         

 

Powrót