Jakub Wieczorkiewicz

 

Urodzony: 18 sierpnia 1996 r.

Zajęcia pozalekcyjne: j. angielski i tańce

Zainteresowania: sporty i komputer

 

Powrót