Menu
G Ł Ó W N A
I N F O
Klasa IV
O   N A S
W Y D A R Z E N I A
Z D J Ę C I A
W Y C I E C Z K I
N A U C Z Y C I E L E

Klasa V

O   N A S

W Y D A R Z E N I A

Z D J Ę C I A

W Y C I E C Z K I

N A U C Z Y C I E L E

Nasze zdjęcia z klasy IV

 

Nasza klasa z wychowawczynią Barbarą Lesiewicz

Andrzejki w naszej klasie

Dyplom, który otrzymała klasa za udział w szkolnym
turnieju "Gżegżółki w Europie".


Stworzono przez uczniów
>