Menu
G Ł Ó W N A
I N F O
Klasa IV
O   N A S
W Y D A R Z E N I A
Z D J Ę C I A
W Y C I E C Z K I
N A U C Z Y C I E L E
Klasa V
O   N A S
W Y D A R Z E N I A
Z D J Ę C I A
W Y C I E C Z K I
N A U C Z Y C I E L E
Oto opisy naszych wycieczek z klasy IV
Odbyła się jedna wycieczka - na Roztocze. Poznaliśmy budowę geologiczną Roztocza, jego zasoby przyrodnicze, zwiedzaliśmy Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny RPN oraz zapory na rzece Szum.
Stworzono przez uczniów
>