Menu
G Ł Ó W N A
I N F O
Klasa IV
O   N A S
W Y D A R Z E N I A
Z D J Ę C I A
W Y C I E C Z K I
N A U C Z Y C I E L E
Klasa V
O   N A S
W Y D A R Z E N I A
Z D J Ę C I A
W Y C I E C Z K I
N A U C Z Y C I E L E
Wydarzenia

1. IX - Początek roku szkolnego 2004/2005
30. IX - Dzień Chłopaka
14. X - Dzień Edukacji Narodowej
30. XI - Andrzejki
6. XII - Mikołajki
8. III - Dzień Kobiet
17. III - Konkurs "Kangur Matematyczny"
21. III - Pierwszy dzień wiosny
24. VI - Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Stworzono przez uczniów
>