Menu
G Ł Ó W N A
I N F O
Klasa IV
O   N A S
W Y D A R Z E N I A
Z D J Ę C I A
W Y C I E C Z K I
N A U C Z Y C I E L E
Klasa V
O   N A S
W Y D A R Z E N I A
Z D J Ę C I A
W Y C I E C Z K I
N A U C Z Y C I E L E
Wydarzenia

1. IX - uczniowie naszej klasy występowali na sali gimnastycznej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006 (Paweł Winnicki, Michał Woźniacki, Aleksander Ziółek, Małgorzata Wakulik, Nadia Hussein, Anna Mazur, Joanna Dąbrowska i Łukasz Wrzesień). Całą uroczystość prowadził Łukasz Wrzesień, członek Samorządu uczniowskiego. Deklamowaliśmy wiersze, a niektórzy były tacy zdenerwowani, że spociły im się ręcę od trzymania mikrofonu.

Stworzono przez uczniów