BIAŁA
skala 1:15000

Aktualizacja:
Mirosław Tarnowski

Aktualność:
jesień 1996r

Kreślenie:
Robert Rogowski


Autor strony: Robert Rogowski
Ilustracje: Anna Rogowska