BONDYRZ
skala 1:15000

Unacześnianie:
M. Tarnowski, S.Trusow, L.Olkhowik

Aktualność:
kwiecień 1993

Kreślenie:
L. Olkhowik


Autor strony: Robert Rogowski
Ilustracje: Anna Rogowska