Kategorie wiekowe


Kategoria Przedział wieku Uwagi
10N do 10 lat  
12 11-12 lat  
14 13-14 lat dodatkowy podział na A i B
16 15-16 lat dodatkowy podział na A i B
18 17-18 lat dodatkowy podział na A i B
20 19-20 lat dodatkowy podział na A i B
21 21-34 lat dodatkowy podział na A i B
21E   specjalna kategoria elitarna
35 35-39 lat  
40 40-44 lat  
45 45-49 lat  
50 50-54 lat  
55 55-59 lat  
60 60-64 lat  
65 65-69 lat  
70 70 i więcej lat  

Autor strony: Robert Rogowski
Ilustracje: Anna Rogowska