Jedna z form pracy wyrównawczo-dydaktycznej.

Istnieje na rynku dość dużo programów komputerowych dla dzieci. Niektóre z nich wykorzystujemy ucząc się i bawiąc na dwóch komputerach stojących w naszej sali.


Wybrane gry, programy z łamigłówkami i edukacyjne są dobrym elementem wspomagającym dydaktykę. Nasi wychowankowie przy ich pomocy ćwiczą określone umiejętności, utrwalają wiedzę, doskonalą się. Uczą się też wykorzystywać komputer w sposób bardziej dojrzały, niż tylko do "gry w strzelanie". Mamy możliwość przekazania dzieciom, przy okazji edukacyjnej zabawy, podstaw informatyki i kultury korzystania ze współczesnych osiągnięć techniki informatycznej.

 

 

 

Wykorzystywany w szkołach sprzęt komputerowy szybko "starzeje się ", co daje takim miejscom jak właśnie Świetlica czy czytelnia biblioteczna, możliwość wykorzystania go dla potrzeb ich podopiecznych. Najbardziej istotną barierą jest przekonanie pracowników do zalet tej formy indywidualnej pracy dydaktycznej czy wyrównawczo-kompensacyjnej.
Oczywiście naszym marzeniem jest przynajmniej jeden komputer multimedialny z dostępem do internetu.

Do góry


Autor strony: Iwona Kojdecka - Kawka
Ostatnia zmiana: 2000-09-20