Nasz wkład dla szkoły

Współpraca z Domem Pomocy Społecznej

Programy edukacyjne w Świetlicy

Tematyka zajęć w tym miesiącu