Jestem polonistką, nauczycielem dyplomowanym. Ukończyłam Filologię Polską na UMCS w Lublinie oraz studia podyplomowe „Język Polski i Kultura”.
Pracowałam już w domu kultury, w szkole średniej, pomaturalnej, a od ponad dziesięciu lat - w szkole podstawowej.
Od kilku lat jestem członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów.
W Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie pełnię funkcję wicedyrektora.
Moją pasją jest czytanie i nauczanie.
Bardzo lubię dzieci.