PLAN PRACY ZESPOŁU HUMANISTYCZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2001/2002


  1. Skupienie wszelkich działań zespołu wokół hasła "Uczymy czytania", włączenie się do ogólnopolskiej akcji "Cała Polska czyta dzieciom".
  2. Wizja biblioteki - Centrum Informacji Szkoły. P. U. Mitrus - prelekcja dla członków zespołu humanistycznego oraz zainteresowanych osób, I sem.
  3. Aktywne metody w pracy z dziećmi (zajęcia teatralne). P. M. Adamczyk - lekcja otwarta, II sem.
  4. Aktywne metody w pracy z dziećmi na lekcjach przygotowania do życia w rodzinie. P. M. Jabłońska - lekcja otwarta
  5. Jak realizować ścieżki edukacyjne w bloku humanistycznym? P. M. Laskowska - prelekcja dla członków zespołu humanistycznego oraz zainteresowanych osób, połączona z dyskusją i wymianą doświadczeń, II sem.