Aktyw biblioteczny

 W roku szkolnym 1995/96 zorganizowałam Aktyw biblioteczny obejmujący łączników klasowych  III-VIII. i na pierwszym  zebraniu łączników  które odbyło się we wrześniu 1995r. zapoznałam ich z zadaniami stojącymi przed nimi           a mianowicie: dbanie o czytelnictwo uczniów swojej klasy poprzez informowanie 2 razy w semestrze wychowawców         i swoich kolegów w klasie o stanie czytelnictwa - odczytywanie statystyki czytelnictwa na lekcjach wychowawczych, przypominanie o terminowym zwrocie książek, pośredniczenie pomiędzy nauczycielem bibliotekarzem, wychowawcą i uczniami we wszystkich sprawach związanych z biblioteką, pomoc w utrzymaniu porządku na półkach i przy wypożyczaniu, segregowanie i porządkowanie czasopism, informowanie o konkursach i innych akcjach organizowanych przez bibliotekę, propagowanie czytelnictwa w klasie min. poprzez małe wystawki nowości książkowych, udział w inscenizacjach o książce i bibliotece i innych akcjach organizowanych przez bibliotekę, pomoc filii nr 8 Biblioteki Publicznej w egzekwowaniu zwrotów przetrzymywanych książek przez uczniów naszej Szkoły.

W roku szkolnym 1995/96 łącznikami klasowymi zostali: Joanna Kucharczyk kl. IIIa, Katarzyna Kudrej kl. IIIb, Joanna Szczuchniak kl. IIIc, Natalia Wiklańska kl. IIId, Renata Górna kl. IIIe, Katarzyna Majewska kl. IVa, Wojciech Krzymowski kl. IVb, Magdalena Furtak kl. IVc, Bartosz Kołodziejczyk kl. IVd, Patrycja Nakonieczna kl. IVe, Ewelina Chojniak kl. Va, Marcelina Paruch kl. Vb, Ewa Polak kl. Vc, Aneta Pawlak kl. Vd, Tomasz Pudło kl. VIa, Florentyna Nastaj kl. VIb, Małgorzata Ostapczuk kl. VIc, Karolina Szymańska kl. VId, Emanuela kl. VId, Edyta Daniluk kl. VIe, Małgorzata Błaszczuk kl. VIIa, Iwona Mysliwiecka kl. VIIb, Bartosz Szewczyk kl. VIIc, Ewa Kieliszek kl. VIId, Małgorzata Kuflewska kl. VIIIa, Michał Bełczącki kl. VIIIb, Joanna Samulak kl. VIIIc, Mateusz Janasz kl. VIIId. 

Zbiórkę towarów i opakowań zaopatrzonych w znaki graficzne zawierające informacje o pewnych cechach towaru, dzięki którym jest on bardziej niż inny przyjazny środowisku rozpropagowana przez łączników klasowych z biblioteką zakończona została wystawą - na tle ,,zielonych znaków" wykonanych z brystolu i zawieszonych na zielonym papierze ustawiono zebrane opakowania i zawieszono wyjaśnienia: ,,dowolny kontakt z żywnością, wyprodukowano z papieru makulaturowego, nie testowano na zwierzętach, przedmiot wykonany z nietoksycznego materiału, żywność ekologiczna, nieszkodliwy dla środowiska, produkty nie zawierają freonów niszczących powłokę ozonową, wrzuć do kosza, podlega recyklingowi, farba ekologiczna". Do zbiórki włączyli się uczniowie naszej szkoły a szczególnie kl. 4e, 5c,5b,5d,7b. Wystawę przeprowadzono na korytarzu szkolnym przed biblioteką szkolną, nad którą czuwali łącznicy klasowi:  Patrycja Nakonieczna, Agata Kowalska, Adrianna Żuber z kl. IVe oraz Ewelina Palak, Dorota Pietras z kl. Vc. (IV)    

22 maja Aktyw biblioteczny wystawił inscenizację o książce      i bibliotece dla kl. II - VI. W występie udział wzięli  następujący uczniowie: Spikierka I - Joanna Samulak kl. VIIIc, Spikierka II -Agata Lipiec kl. VIIIc, Uczniowie -Agnieszka Czerniak kl. IVb, Ewelina Palak kl. Vc, Dorota Pietras kl. Vc, Monika Sobolewska kl. IVb, Musierowicz -Kasia Merska, Papuzińska -Mirosława Zygmunt, Matka -Patrycja Nakonieczna kl. IVe, Ojciec -Agata Kowalska kl. IVe, Wiersze recytowały- Renata Górna kl. IIIe, Katarzyna Kudrej kl. IIIb, Katarzyna Miazga, Nienacki -Bartek Nocuń kl. Vb, Przewodniczący -Jakub Borzęcki kl. Vb, Przewodniczący koła - Mateusz Burek kl. Vb. Pod kierunkiem nauczyciela muzyki p. U. Drzymały zaśpiewał chór szkolny. Występowi przyświecał cytat ,,Książka nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzania".    

W roku szkolnym 1996/97 zebranie łączników klas III-VIII odbyło się 22 października. Udział w nim wzięli następujący uczniowie: Martyna Drączkowska kl. IIIb, Kasia Piskor kl. IIIc, Anna Kasińska kl. IIId, Agnieszka Mańko, Karolina Kozar kl. IVa, Marcin Purc kl.IVb, Joanna Szczuchniak kl.IVc, Katarzyna Majewska kl. Va, Marcelina Paruch kl. VIb, Ewelina Palak kl. VIc, Kama Drozd kl. VIIb, emanuela Przyczyna kl. VIId, Marcin Kiszczak kl. VIIe, Iwona Myśliwiecka kl. VIIIb, Joanna Samborska kl. VIIIc, Jolanta Lewandowska kl. VIIId.

W  I Przeglądzie Teatrzyków Ekologicznych zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 46 w Lublinie wystąpił Aktyw biblioteczny, z  inscenizacją pt. ,,W zgodzie żyć z naturą". Uczestniczkami występu byli: Emilia Górecka kl. VIb, Emma Przyczyna kl. VIId, Agnieszka Bednarz kl. VIId, Karolina Kamińska kl. VIb, Maja Banach kl. VIb, Magda Stępień kl. Vd, Karolina Kozar kl. IVa, Monika Siuda kl. IVa, Krzysztof Siuda kl. IVa, Marcelina Paruch, Magda Laskowska kl. VId, Kasia Skabara kl. VIb. Uczestnicy występu otrzymali podziekowania. 

Wyróżniający się łącznicy na koniec roku szkolnego otrzymali nagrody książkowe: Małgorzata Błaszczuk kl. VIIIa, Karolina Kozar kl. IVa, Jolanta Lewandowska  kl.VIIId, Katarzyna Majewska kl. Va, Iwona Myśliwiecka kl. VIIIb, Ewelina Palak kl. VIc, Marcelina Paruch kl. VIb, Emma Przyczyna kl. VIIId, Joanna Samborska kl. VIIIc.

W roku szkolnym 1997/98 zebranie łączników klasowych odbyło się 22.09.97r. W zebraniu uczestniczyli: Agata Malinowska, Monika Duda kl. IIIc, Monika Stefaniak, Karolina Słomianowska kl. IVa, Martyna Drączkowska kl. IVb, Karolina Kozar, Grzegorz Prokopiuk kl. Va, Marcin Purc kl. Vb, Monika Sierżant kl. Vc, Natalia Wiklańska kl. Vd, Karolina Gębka kl. Ve, Tomasz Kuźma kl. VIa, Krzysztof Kozak kl. VIb, Magdalena Furtak kl. VIc, Magdalena Stepień kl. VId, Agata Kowalska kl. VIe, Marcelina Paruch kl. VIIb, Ewelina Palak kl. VIIc, Anna Mrówczyńska kl.VIIIc, Emanuela Przyczyna kl. VIIId, Sylwia Szymczyk kl. VIIIe.

Kiermasz książkowy odbył się w 2 terminach: 01.12.97r - 05.12.97r.; 15.12.97r. - 17.12.97r. w godzinach od 9.00-14.00 na korytarzu szkolnym. W kiermaszu pomagały uczennice naszej szkoły - w tym łącznicy biblioteczni: Magda Kazimierczak kl. VIIc, Dorota Floriańczyk kl. VIIc, Kinga Kasperek kl. VIIc, Małgorzata Karkuszewska kl. VIIc, Agata Kowalska kl. VIe, Patrycja Nakonieczna kl. VIe. Uzyskane pieniądze z kiermaszu przeznaczono na zakup książek do biblioteki.

Inscenizacja o książce pt. ,,Sięgnij po książkę", quiz  ze znajomości lektur w wykonaniu Aktywu bibliotecznego, piosenki o książce w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem T. Misztala zostały przedstawione 29.04.98r. w sali gimnastycznej dla klas I-III.  W występie udział wzięli uczniowie:Agata Kowalska kl. VIe, Majka Banach kl. VIIb, Katarzyna Skomra kl. VIIb, Barbara Banach kl. VIb, Dominika Drozd kl. VIb, Renata Górna kl. Ve, Karolina Gebka kl. Ve, Dorota Chudziak kl. Ve, Monika Duda kl. IIIc, Agata Malinowska kl. IIIc, Angelika Wierzchowiak kl. IIIc, Krzysztof Kozak kl. VIb, Halime Omar kl. VIIb, Rafał Majewski kl. VIIb.

Sondaż pod hasłem ,,Wybieramy książkę roku" przeprowadzony został w wybranych losowo klasach II-VIII. przez łączników klasowych. Największą popularnością wśród czytelników cieszyły się następujące tytuły książek: Alf, Władca Pierścieni, Pan Samochodzik i Templariusze.

W roku szkolnym 1998/99 pierwsze zebranie łączników klas III-VIII odbyło się w październiku. Na zebranie stawili się: Natalia Bielińska kl. IIId, Angelika Wierzchowiak, Monika Duda, Paweł Kuś, Łukasz Makuch, Rafał Selwa kl. IVc, Katarzyna Stępień, Małgorzata Horbaczewska kl. Vc, Marysia Zadorożna kl. Vc, Stefan Konopelko kl. Vd, Joanna Kucharczyk kl. VIa, Paweł Pudło, Marcin Purc z kl. VIb, Iwona Pawelec, Diana Sokołowska kl. VId, Dorota Chudziak, Renata Górna  kl. VIe, Katarzyna Majewska kl. VIIa, Justyna Kuśmierz kl. VIIb, Paweł Syta kl. VIId, Karolina Gębka kl. VIIe, Karolina Kamińska kl. VIIIb, Dorota Osek kl. VIIIc

Kiermasz książkowy odbył się w dniach 02.12.-18.12.1998r. przy współudziale Aktywu bibliotecznego. Za pieniądze uzyskane z kiermaszu zakupiono zegar do biblioteki i książki.  W kiermaszu książkowym udział wzięli następujący uczniowie:    Dorota Chudziak, Sylwia Makuch, Patrycja Nakonieczna, Agata Kowalska, Karolina Kida, Paweł Syta, Joanna Kucharczyk, Katarzyna Myśliwiecka, Wanda Kosarzycka, Agnieszka Ślusarz.

24.05.wystąpił Aktyw biblioteczny dla klas I-IV z okazji majowych Dni Książki, w celu przypomnienia konieczności poszanowania książek. Na występ złożyły się wiersze, piosenki o książce w wykonaniu chóru szkolnego oraz minikonkurs wiedzy o bibliotece. Występowi przyświecał cytat Jarosława Iwaszkiewicza: ,,Książko, najwierniejszy towarzyszu w podróży życia, milczący w nieszczęściu, gadatliwy  w radości, jesteś jednym z najcenniejszych darów". W występie udział wzięli: Karolina Gębka kl. VIe, Renata Górna kl. VIe, Angelika Krupa kl. IV e, Dagmara Słaby kl. IVd, Mateusz Furs kl. IVd, Tomasz Dąda kl. IVd, Natalia Bielińska kl. IIId, Wirginia Łucjan kl. IIId, Marcel Zień kl. IIId, Agata Krawiec kl. I c, Marek Misiak kl. IVd, Łukasz Makuch kl. IVc, Karolina Kamińska kl. VIIIb. Natomiast uczennice: Monika Duda, Agata Malinowska i Angelika Wierzchowiak z kl. IVc przedstawiając ,,Kukiełkę z supełki" autorstwa Marii Konopnickiej przy pomocy takich materiałów jak płótno, włóczka, papier kolorowy, sznurek, drucik dzieci wykonały rekwizyty i tworzyły różne postacie: zająca, ludzika, krasnala, dudka, królewnę, babcię, ślimaka, kozę, barana. Teatrzyk supełki bardzo podobał się widzom.

W roku szkolnym 1999/2000 spotkanie z łącznikami klas III-VIII odbyło się w dniu 7.10. 1999r. Do biblioteki na spotkanie przyszli: Ola Kowalczyk kl. IIIa, Dawid Kostecki kl. IIIa, Weronika Jaremek kl. IIIa, Barbara Jarosz kl. IIId, Magda Siatecka kl. IIIe, Wirginia Łucjan kl. IVd, Natalia Bielińska kl. IVd, Iwona Klajnert kl. IVb, Kasia Nowosad kl. IVe,  Sylwia Palak kl.IVa, Małgorzata Welter kl. IVc, Joanna Podgórska kl. IVc, Magdalena Bicz kl. Va, Katarzyna Miącz kl. Vb, Barbara Górna, Agnieszka Harbuz kl. Vc, Dagmara Słaby kl. Vd, Angelika Krupa kl. Vd, Karolina Kołacz kl. Vd, Monika Stefaniak kl. VIa, Katarzyna Piskor kl. VIc, Stefan Konopelko kl. VId, Katarzyna Majewska kl. VIIIa, Anna Talarowska kl. VIIId.

Kiermasz książkowy trwał w dniach od 01.12.-13.12.b.r. Uczniowie - łącznicy klasowi brali czynny udział w nim, sprzedając książki w korytarzu szkolnym parteru. W kiermaszu książkowym udział wzięli: Angelika Wierzchowiak kl. Vc, Monika Duda kl. Vc, Katarzyna Miącz kl. Vd, Karolina Radzewicz kl. Vb, Angelika Krupa kl. Vd, Dagmara Słaby kl. Vd, Monika Stefaniak kl. VIa, Katarzyna Majewska kl. VIIIa, Edyta Curyła kl. VIIIa, Magdalena Furtak kl. VIIIc, Patrycja Szymanek kl. VIIIc, Karolina Kołacz kl. Vd.

Dzień Książki - z okazji Międzynarodowego Dnia Literatury Dziecięcej (2 IV) i Międzynarodowego Dnia Książki (23 IV) Aktyw biblioteczny przygotował inscenizację o książce pt. ,,Brońmy książki z obrazkami" oraz Quiz czytelniczy ze znajomości lektur dla klas I-III. Występ odbył się 14.04.2000r. W inscenizacji wystąpiły: Dagmara Słaby kl. Vd jako Plastuś, Angelika Krupa kl. Vd jako Jacek, Karina Księżniak kl. Vc jako książka i Brat Jagodowy, Agnieszka Harbuz kl. Vc jako Gumka. W konkursie czytelniczym scenki pokazywały: Agata Krawiec kl. IIc, Wirginia Łucjan kl. IVd, Katarzyna Nowosad kl. IVe, Joanna Podgórska kl. IVc, Magdalena Szewczyk kl. IVe, Małgorzata Welter kl. IVc. Występ i konkurs czytelniczy prowadziły Monika Duda i Agata Malinowska z kl. Vc, które na zakończenie zaśpiewały piosenkę o książce pt. ,,Książka mówi do stroskanego".  Podkład muzyczny przygotował p. T. Misztal. Występowi przyświecał fragment wiersza J. Skokowskiego pt. ,,Książka - mój przyjaciel"- ,,Wiem, że marzenie niejedno dzięki książkom się spełni. Odkrywają przede mną wiele pięknych tajemnic. I gdybym chciał tłumaczyć, czym jest książka, Powiedziałbym po prostu- mądrym, wiernym przyjacielem".  

16.12.99r. o godz. 12.30 odbył się w bibliotece opłatek dla łączników. Były kolędy, były życzenia zakończone poczęstunkiem. W opłatku uczestniczyli: Natalia Bielińska kl. IVd, Edyta i Justyna Curyła kl.VIIIa, Monika Duda kl. Vc, Barbara Górna kl. Vc, Agnieszka Harbuz kl. Vc, Katarzyna Majewska kl. VIIIa, Karolina Kołacz kl. Vd, Stefan Konopelko kl. VId, Angelika Krupa kl. Vd, Weronika Łucjan kl. IIIe, Wirginia Łucjan kl. IVd, Agata Malinowska kl. Vc, Katarzyna Nowosad kl. IVe, Katarzyna Piskor kl.VIc, Dagmara Słaby kl. Vd, Monika Stefaniak kl. VIa, Konrad Szwarc kl. IIIb, Wioletta Curyła kl. IId.      

 Biuletyn Biblioteki szkolnej - Jednodniówka, wydany w związku z obchodami Dni Patrona trwającymi w Szkole od 18.03.- 30.03.2000r.  Aktyw biblioteczny działający przy Bibliotece wydaje Biuletyn, który ma służyć uczniom w lepszym poznaniu życia i działalności naszej Patronki Św. Jadwigi. W tworzeniu Biuletynu brali udział: Monika Duda kl. Vc, Weronika Jaremek kl. IIIa, Dawid Kostecki kl. IIIa, Aleksandra Kowalczuk kl. IIIa, Karina Księżniak kl. Vc, Angelika Krupa kl. Vd, Dorota Piskor kl. IIIa, Żaneta Rosa kl. Vc, Dagmara Słaby kl. Vd.  Informacje składające się na treść Biuletynu zaczerpnięto z Internetu.  

Na koniec roku szkolnego najbardziej aktywni łącznicy z biblioteką otrzymali podziękowania i książki: Martyna Drączkowska kl. VIb, Monika Duda kl. Vc, Magdalena Furtak kl. VIIIc, Agnieszka Harbuz kl. Vc, Stefan Konopelko kl. VId, Agata Krawiec kl. IIc, Angelika Krupa kl. Vd, Karina Księżniak kl.Vc, Katarzyna Majewska kl. VIIIa, Agata Malinowska kl. Vc, Katarzyna Nowosad kl. IVe, Katarzyna Piskor kl. VIc, Joanna Podgórska kl. IVc, Dagmara Słaby kl. Vd, Monika Stefaniak kl. VIa, Magda Szewczyk kl. IVe, Anna Talarowska kl. VIIId, Małgorzata Welter kl. IVc, Wirginia Łucjan kl. IVd.   

W roku szkolnym 2000/2001 łącznikami z biblioteką szkolną zostali: Ewa Wnuk, Luiza Kostecka kl. IIIa, Kinga Kuncewicz, Aleksandra Zaprawa kl. IIIb, Paulina Urban, Michał Gawroński kl. IIIc, Dunster Filomena, Nicol Sagan kl. IIId, Magda Pomykalska kl. IVa, Aneta Curyła kl. IVb, Joanna Todorowska kl. IVc, Marta Dębińska kl. IVd, Magda Górecka kl. IVe, Justyna Frączek kl. Va, Patrycja Rzeźnik kl. Vb, Michał Wysocki kl. Vc, Natalia Bielińska, Barbara Durka kl. Vd, Aneta Jasińska kl. Ve, Munzer Halime kl. VIa, Emilia Przyjałowska kl. VIb, Karolina Wałachowska, Agnieszka Kowalczyk kl.VIc, Angelika Krupa, Dagmara Słaby kl. VId.    

,,My łącznicy my łącznicy biblioteki pomocnicy, chętnie książki obkładamy, bo przyjaciół takich mamy co siedzą na półce w bibliotece i o dzieciach myślą przecież".  Wiersze napisały: Dagmara Słaby i Angelika Krupa

W I i II semestrze 2000/2001r. łącznicy przychodzili do biblioteki po statystykę czytelnictwa swojej klasy 2 razy w każdym semestrze według ustalonego na zebraniu harmonogramu, informowali w klasie o konkursach i imprezach organizowanych przez bibliotekę, pomagali przy wypożyczaniu książek, porządkowali czasopisma, brali udział w kiermaszu książkowym, przygotowywali się do występu - inscenizacji wierszy Marii Konopnickiej.

W dniach od 04.12. do 12.12. 2000r. w  kiermaszu  książkowym czynny udział wzięli następujący przedstawiciele aktywu bibliotecznego : Banaś Agnieszka kl.IVa, Bielińska Natalia kl.Vd, Biszczak Dominika kl.VIb, Chomicka Ewa kl.IVb, Curyła Aneta kl.IVb, Duda Monika kl.VIc, Godek Magdalena kl.VIb, Hrynkiewicz Anna kl.IVb, Jasińska Aneta kl.Ve, Kowalczyk Agnieszka kl.VIc, Krupa Angelika kl.VId, Malinowska Agata kl.VIc, Rzeźnik Patrycja kl.Vb, Słaby Dagmara kl.VId, Wałachowska Karolina kl.VIc, Wójcik Dominika kl.IVb. Sprzedaż odbywała się na szkolnym korytarzu. Za zarobione pieniądze zakupiono do biblioteki szkolnej książki. 

20 grudnia 2000r. spotkali się przedstawiciele Aktywu bibliotecznego na tradycyjnym opłatku. Przy choince, w świątecznej atmosferze, dzieląc się opłatkiem złożyliśmy sobie wzajemne życzenia. W spotkaniu opłatkowym udział wzięły: Natalia Bielińska kl. Vd, Ewa Chomicka kl. IVb, Aneta Curyła kl. IVb, Agnieszka Kowalczyk kl. VIc, Monika Duda kl. VIc, Anna Hrynkiewicz kl. IVb, Aneta Jasińska kl. Ve, Angelika Krupa kl. VId, Dagmara Słaby kl. VId. Karolina Wałachowska kl. VIc, Dominika Wójcik kl. IVb.  

W dniach 05.04. i 10.04.2001r. Aktyw biblioteczny zaprosił klasy II-III na ,,Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej" oraz Quiz o życiu i twórczości tej znanej i lubianej przez dzieci poetki i pisarki. Recytację i inscenizację wierszy dokonały: Ola Drob kl. VId, Monika Duda kl. VIc, Agnieszka Harbuz kl. VIc, Karolina Kołacz kl. VId, Angelika Krupa kl. VId, Karina Księżniak kl. VIc, Marysia Nowak kl. VIc, Dagmara Słaby kl. VId. Podkład muzyczny przygotował p. T. Misztal, za scenariusz i reżyserię odpowiadała p. R. Zawadzka.       

   

 

 

 

 

 

 [O  mnie] [Moje miasto] [ Moje zainteresowania] [ Moja praca] [ Koło Przyjaciół Książki]
 [ Informator biblioteczny] [ Informator o ciekawych stronach www]

Stronagłówna