Ankieta dla uczniów          

 Renata Zawadzka - nauczyciel-bibliotekarz  (grudzień  2000r.)

(Badanie czytelnictwa)

* można zaznaczać kilka odpowiedzi

 

 1. W jaki sposób spędzasz wolny czas ?*
 1. oglądam telewizję
 2. słucham muzyki
 3. czytam książki
 4. czytam czasopisma
 5. chodzę do kina lub teatru
 6. chodzę na basen 2 razy w tygodniu
 7. inne .....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2. Jak często wypożyczasz książki ze szkolnej biblioteki?*

 1. raz w miesiącu
 2. raz na dwa tygodnie
 3. raz w tygodniu
 4. dwa razy w tygodniu
 5. inne ......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

3. Ile książek przeczytasz w miesiącu ?

 1. 8
 2. 6
 3. 3
 4. 2
 5. 1
 6. inne ........................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

4. O jakiej tematyce lubisz czytać książki ?

.....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 1. Podaj tytuł ulubionej książki oraz nazwisko ulubionego autora.
 2. W jaki sposób zaopatrujesz się w potrzebne Ci książki ?*

wypożyczam w bibliotece szkolnej

wypożyczam w bibliotece publicznej

korzystam z księgozbioru domowego

pożyczam od koleżanek, kolegów

kupuję w księgarni

inne .........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

7. Jak oceniasz jakość księgozbioru biblioteki szkolnej ?

 1. zgodny z potrzebami i oczekiwaniami
 2. ledwie wystarczający
 3. mała ilość lektur lub innych książek pomocniczych
 4. skąpa oferta prenumerowanych czasopism
 5. zniszczony
 6. inne .....................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

8. W jakie książki powinna wzbogacić się biblioteka szkolna ?*

 1. przygodowe
 2. obyczajowe
 3. przyrodnicze
 4. inne .........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

9. Czy zmiany jakie nastąpiły w bibliotece szkolnej w nowym roku szkolnym według Ciebie są korzystne ? Dlaczego?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

10. Jakie zmiany w bibliotece powinny nastąpić w niedalekiej przyszłości ?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

ANALIZA ANKIETY

 

Ankietę przeprowadziłam w listopadzie i grudniu 2000r. w klasach VA, VB,VC, VIB, VIC, VID. Ankieta zawierała 10 pytań, była anonimowa, objęto nią 138 uczniów.

Analizując wyniki ankiety można stwierdzić, że w wolnym czasie uczniowie naszej Szkoły najczęściej oglądają telewizję (68,84% ankietowanych), słuchają muzyki (50,72 ankietowanych), czytają książki (42,03% ankietowanych), czytają czasopisma (28,99% uczniów), grają na komputerze (13,04% uczniów), wychodzą na dwór - jeżdżą na rowerze, rolkach, sankach (11 uczniów).

Książki wypożyczają raz w miesiącu (23,91% ankietowanych), raz w tygodniu (18,84% uczniów), raz na 2 tygodnie (16,70% uczniów), nie wypożyczam w bibliotece szkolnej (12,30%), dwa razy w tygodniu (9,42% uczniów).

3 książki w miesiącu przeczyta 29,70% ankietowanych, 2 książki przeczyta 15,20% uczniów, 6 książek przeczyta 9,42% uczniów, 8 książek 7,97% uczniów, nic 5,80% ankietowanych, brak odpowiedzi 5,07% uczniów, przeczyta od 4-6 książek 4,30% ankietowanych.

Najlepiej lubią czytać książki przygodowe (54,35% uczniów), fantastyczne (15,22 uczniów), przyrodnicze (8,70% uczniów), nie lubię czytac książek odpowiedziało 6,52% ankietowanych, kryminalne (5,80% uczniów).

Ulubiony autor to według ankietowanych H. Sienkiewicz (5,80%), Z.Nienacki (3,62%), A.Hitchcock (2,90%), 50,72% ankietowanych nie wymieniło w ankiecie nazwiska ulubionego autora.

Ulubiony tytuł książki to: ,,Ania z Zielonego Wzgórza"(5,80%), ,,W pustyni i w puszczy"(5,07%), ,,Dzieci z Bullerbyn"(3,62%), książki z serii ,,Trzech detektywów" (3,62% ankietowanych), natomiast 15,94% uczniów nie wymieniło w ankiecie tytułu ulubionej książki.

W potrzebne książki uczniowie zaopatrują się w bibliotece szkolnej (65,94% uczniów), w filii Biblioteki Publicznej (55,80% uczniów), korzysta z księgozbioru domowego (47,10% uczniów).

Stan księgozbioru biblioteki szkolnej oceniają na zgodny z potrzebami i oczekiwaniami (44,22% ankietowanych), ledwie wystarczający (27,54% ankietowanych), zniszczony (21,74% uczniów), mała ilość lektur (17,39%), skąpa oferta prenumerowanych czasopism (12,32%), brak odpowiedzi u 5,80% ankietowanych.

Według ankietowanych biblioteka szkolna powinna wzbogacić się w książki przygodowe (64,49% uczniów), przyrodnicze (26,81% uczniów), fantastyczne (17,39% uczniów), obyczajowe (15,94% uczniów).

Czy zmiany jakie nastąpiły w bibliotece we wrześniu 2000/2001 roku szkolnego są dla uczniów naszej szkoły korzystne ? Tak, odpowiedziało 56,52% ankietowanych, bo dzięki pozyskaniu dodatkowego pomieszczenia - czytelni dla biblioteki jest tam więcej miejsca, można odrobić lekcje, poczytać książki, skorzystać z komputera i internetu, 36,23% uczniów nie udzieliło odpowiedzi na pytanie.

Zmiany jakie powinny nastąpić w bibliotece szkolnej to według ankietowanych: powiększenie księgozbioru (28,99% uczniów), dalsze powiększanie powierzchni biblioteki (16,67% uczniów), więcej komputerów w czytelni (15,94% uczniów) - obecnie jest jeden z którego korzystają uczniowie przed lekcjami i po lekcjach, nie potrzeba zmian (12,32%), nie wiem (7,97%), nie obchodzi mnie to, bo opuszczam szkołę (3,62% ankietowanych).

Wnioski:

-Dla wielu uczniów książka nie stanowi szczególnej wartości. Mnogość błędów ortograficznych i stylistycznych, brak nazwiska ulubionego autora u 50,72% ankietowanych oraz brak tytułu ulubionej książki u 15,94% ankietowanych wskazuje, że kontakt wielu uczniów ze słowem drukowanym jest sporadyczny.

-Dzieci mimo ciągłej popularności klasyków chcą czytać więcej współczesnych książek sensacyjno-przygodowych i fantastycznych. Wyposażenie biblioteki w tego typu literaturę przyciągnęłaby wielu uczniów.

-Konieczna jest bliższa i bardziej systematyczna współpraca bibliotekarza z nauczycielami innych przedmiotów w celu propagowania szkolnego księgozbioru i kształtowania kultury czytelniczej uczniów

-Użytkownicy biblioteki bacznie obserwuja zmiany zachodzące w bibliotece i uważają, że idą one w dobrym kierunku.