Informator biblioteczny

 

Informator

Biblioteczny

 

 

Wydajemy Informator o bibliotece        z myślą o naszych czytelnikach. Będzie on dodatkowym przewodnikiem po bibliotece szkolnej oraz pomocny         w korzystaniu ze zbiorów. Jest to pierwszy numer, który mamy nadzieję zostanie przyjęty przez Was dobrze. Jednocześnie, jesteśmy otwarci na nowe propozycje i uwagi.

 

 

Koło Przyjaciół Książki

 

 

XII 1999r.

 

W roku szkolnym 1994/95 książki znajdujące się na stanie biblioteki wpisano do komputera przy wykorzystaniu programu MOL firmy Vulcan . Każdej książce nadano kod kreskowy - nr identyfikacyjny książki . Uczniowie naszej szkoły otrzymali nowe karty biblioteczne . Za pomocą czytnika komputer odczytuje kartę wypożyczeń czytelnika . W latach 1996/97 i 1997/98 opracowano komputerowo kasety video i płyty . Biblioteka szkolna czynna jest od 7.30 - 16.15. Zajmuje trzy pomieszczenia.

W pierwszym pomieszczeniu znajduje się wypożyczalnia, tutaj komputerowo obsługuje się czytelników, drugie pomieszczenie to magazyn książki; w nim znajdują się główne zbiory biblioteki. 

Dostępne są następujące sposoby wyszukiwania pozycji książkowych w komputerowym katalogu:

 • wg. hasła głównego -poszukiwania w katalogu alfabetycznym,
 • wg. tytułu-poszukiwania w katalogu tytułowym
 • wg. słów kluczowych - przeszukiwanie katalogu przedmiotowego
 • wg. symbolu UKD - przeszukiwanie katalogu systematycznego UKD,
 • wg. dowolnego fragmentu elementów opisu bibliograficznego.

Kartoteka zagadnieniowa zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism. Są gromadzone w bibliotece teczki osobowe                i zagadnieniowe. Są w nich wycinki, ilustracje         z różnych czasopism. Teczki te mogą być przydatne w prowadzeniu każdej lekcji. Można je wypożyczać za pośrednictwem łącznika lub osobiście.

Trzecie pomieszczenie to czytelnia, w której umieszczony jest księgozbiór podręczny, telewizor, magnetowid, komputer z dostępem do internetu - mogą korzystać z niego wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Księgozbiór główny biblioteki liczy 12014 voluminów , podręczniki szkolne (1140), broszury   i programy nauczania, kasety video (74), programy komputerowe(53), płyty (30).

Księgozbiór jest podzielony na następujące działy:

 • Literatura piękna dla dzieci i młodzieży

powieści i opowiadania obyczajowe, powieści i opowiadania przyrodnicze, bajeczki, wierszyki i opowiadania dla młodszych dzieci, baśnie , legendy i podania , powieści i opowiadania historyczne, opowiadania i powieści biograficzne, powieści        i opowiadania fantastyczne .

 • Lektury
 • Poezja
 • Dramat
 • Literatura piękna dla dorosłych
 • Literatura popularnonaukowa zawiera informacje z zakresu:

 

 

 

 

matematyki, chemii, geografii, ochrony przyrody, astronomii, fizyki, biologii, medycyny, techniki, rolnictwa, sztuki, sportu, muzyki, filozofii, religii, prawa, psychologii, językoznawstwa, nauki o literaturze , biografii, historii.

 • Literatura pedagogiczna obejmuje książki pomocnicze dla nauczyciela z poszczególnych przedmiotów ( ogólne zagadnienia metodyki nauczania), książki z zakresu wychowania, nauczania, kasety video i programy komputerowe bezpośrednio do wykorzystania na lekcjach.

Księgozbiór biblioteki jest systematycznie powiększany.

 

Regulamin biblioteki

1.Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły.

2.Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism. Korzystać można:

-wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe.)

-czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma)

3. Jednorazowo wypożyczyć można dwie książki na okres 2-ch tygodni.

W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, może prolongować termin zwrotu.

4.W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki i innych materiałów czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza o wartości wyższej niż materiału zagubionego.

5. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawiania w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

7.W bibliotece obowiązuje cisza.

8.Każdy uczeń ma obowiązek zapoznać się            z regulaminem biblioteki.

 

Każdemu nauczycielowi wypożyczamy książki na okres całego roku szkolnego bez konieczności przedłużania.

 

 

Kasety video

 

 • Historia

Część I

-Grody i osady piastowskie. Z pradziejów ziem polskich

-Prastary skarb

-Rycerska kultura średniowiecza

-W średniowiecznym Krakowie

-Opowieść o Zamku Wawelskim

-Zamek Królewski w Warszawie

Część II

-Sztuka starożytnego Egiptu

-Sztuka Mezopotamii

-Grecja archaiczna

-Sztuka starożytnej Grecji

-Architektura ateńskiego Akropolu

- Sztuka starożytnego Rzymu

Część III

-Gotyk – architektura

-Gotyk – malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne

-Świątynia Mariacka w Krakowie

-Skarby Katedry Gnieźnieńskiej

-Jak dawniej książki oprawiano

-Z dziejów drukarstwa w Polsce

-Reformacja w Polsce

-Mecenat króla Jana

-Architektura klasycystyczna w Polsce

-Szkoła rycerska

-Tadeusz Kościuszko

-Jeszcze Polska nie umarła

Część IV

-Z dziejów nauki polskiej cz.I

-Z dziejów nauki polskiej cz.II

-Maria Skłodowska – Curie

-Z tradycji przyjaźni polsko-rosyjskiej. Dekabryści i Polskie Towarzystwo Demokratyczne

-Noc listopadowa

-Powstanie styczniowe

-Uzbrojona wolność

-Września jest w Wielkopolsce

 • Muzyka 1:

-Elementy muzyki , tempo , dynamika, artykulacja

-Formy muzyczne - ABA

-Formy muzyczne -Rondo

-Formy muzyczne -Wariacje

-Rytm, melodia, barwa

-Instrumenty perkusyjne

-Instrumenty smyczkowe

-Instrumenty dęte

-Być w orkiestrze symfonicznej

-Krakowiak ci ja

-Mazur

-Polonez

 • Muzyka 2; klasy 4-8:

-Opera

-Muzyka kaszubska

-W puszczy zielonej

-Nuty, moje nuty skąd wy się bierzecie

 • Plastyka; klasy 1-3

-Architektura sztuką budowania

-Co to jest grafika?

-Rozmowa o malarstwie

-Rzeźba

klasa 5:

-Ślady na skałach

klasa 6:

-Gotyk-architektura

-Gotyk-malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne

-Impresjonizm

klasa 7:

-O przestrzeni w malarstwie

-Stanisław Wyspiański

-Światło i cień w malarstwie

-Barwy w malarstwie

klasa 8:

-Koloryzm polski

-Linia

 • Plastyka 2:

-Sztuka starożytnego Egiptu

-Sztuka starożytnej Grecji

-Sztuka starożytnego Rzymu

-Gdańska sztuka kuźnicza

-Polskie malarstwo historyczne

-Marcello Baciarelli - malarz ostatniego króla

-Olga Boznańska

-Secesja

-Stanisław Wyspiański

 • Plastyka 3:

-Plakaty

-Formizm

-Jacek Mierzejewski

-Eugeniusz Eibisch

-Ten kolor jedno ma imię

-Nieoficjalni

-Sztuka Afryki

-Chimera na polnej drodze

 • Chemia:

-Węglowodory szeregu metanu

-Szereg homologiczny alkoholi

-Krzemiany

-Brud, mydło, detergenty

-Kwasy i ługi są niebezpieczne

 • Przysposobienie obronne

-Współczesne środki rażenia

-Budowa polowej linii telefonicznej

-Pierwsza pomoc porażonym bojowymi środkami trującymi

-Częściowe i całkowite zabiegi sanitarne

-Sztuczne oddychanie

-Zewnętrzne uciskanie serca

-Opatrywanie ran i tamowanie krwawienia

-Pierwsza pomoc w urazach urzędu ruchu

-Pierwsza pomoc po ukąszeniach

i użądleniach

 • J. polski:

AUTORZY LEKTUR

-Maria Kownacka

-Maria Konopnicka

-Irena Jurgielewiczowa

-Jan Kochanowski

-Władysław Broniewski

-Konstanty Ildefons Gałczyński

EDUKACJA KULTURALNA

-Poznajemy teatr

-Trzy teatry

-Papkin – gra aktorska

-Tworzywo filmowe

-Elementarz filmu

 • J. polski; klasy 1-3

-M. Kownacka

-Przez różową szybkę E. Szelburg-Zarembina

-Krakowskie legendy

 • J. polski; cz. 1:

-Maria Konopnicka

-Irena Jurgielewiczowa

-Jan Kochanowski

 • J. polski; cz. 2:

-Poznajemy teatr

-Trzy teatry

-Papkin - gra aktorska

-Tworzywo filmowe

-Elementarz filmu

 • J. polski; cz. 3:

-W bibliotece

 • Ochrona środowiska natural-nego cz. 1

-Raport w sprawie bobra

-Żywe srebro

-Kopalnia nad Czarną Hańczą

-Azyl w nucie Wisły

-Mieć miedź

-Kwaśne deszcze - Kwaśny problem

 • Ochrona środowiska cz. 2

-Światowe rezerwy biosfery w Polsce

-“ Bóg stworzył świat i dał go człowiekowi’’

-Wszystko, co w przyrodzie najcenniejsze

-Parki Narodowe zagrożone

-Była łąka

-Siarka i ...

-Puszcza Białowieska A.D. 83

 • Przygody Gwiazdeczek w Kosmosie. Film “Śnieżnobiały uśmiech’’- Program promocji zdrowego uzębienia dla klas I

Wyprawa Zuzi po Śnieżnobiały uśmiech

 • Wynalazki natury - kasety z serii ,,Przyroda’’

-Bez rodziny i bez strachu

-Panowie do dzieła

-Meduza przybrzeżnych wód

-Gdy woda jest prawie wszystkim

-Cierpliwość pierzastych adoratorów

-Będziemy mieli jajko...

-Ziarno w zaczarowaanym lesie

-Wojna z muchą

-Sąd nad ropuchą

-Mój drogi wspólnik

-Super drapieżnik

-Królestwo traw

-Życie w strefie przypływów

-Zanim pojawił się motyl

-Skrzydlata przygoda

-Dzieci pasożyta

-Zawsze będą placki, bobki i odchody

-Szkoła drapieżników

-Drapieżnik nad drapieżnikami

-Genialne mięczaki

-Życiodajny piasek

 • Pierwsza pomoc w wypadkach drogowych
 • IBM PC—komputer dla każdego:

Kaseta zawiera krótkie omówienie konfiguracji        i urządzeń współpracujących       z komputerem IBM—PC , opis przystosowania komputera do swoich potrzeb , praktyczny kurs systemu operacyjnego DOS 5.0, omówienie i zaprezentowanie pakietu ,,The Norton Commander ‘’

 • Filmy w szkole

-Język polski, kl.VII - Idziemy do teatru

-Matematyka, kl. IV - Kleks, Lusterko, Nożyczki

-Matematyka, kl.VII - Spójrz na okna

-Historia, kl.VIII

Między wojnami - Z dziejów II Rzeczypospolitej, Państwo

Między wojnami - Z dziejów II Rzeczypospolitej, Społeczeństwo

-Geografia, kl. IV - Wędrówka po Warszawie

-Geografia, kl. VIII

Nizina Mazowiecka, część I - Krajobraz

Nizina Mazowiecka, część II – Gospodarka

 • Przygotowanie do życia w rodzinie

W drodze dorosłości

Widziane z ukrycia

 • Bajki

-Wesele króliczków

-Wyspa skarbów

-Calineczka

-Królewna Śnieżka

-Dzikie łabędzie

-Piotruś Pan

-Złota gęś, Żabi król

-Woda życia

-Daffy Duck

-Wielka przygoda w dżungli

 • Technika kl.I-VI, VII-VIII
 • Godzina wychowawcza

-Palenie tytoniu a fizjologia człowieka

-Alkohol. Droga do nikąd

-Dziewczęta. Przemiany wieku dojrzewania

-Chłopcy. Przemiany wieku dojrzewania

 

Programy komputerowe

 

 • Turbo Pascal
 • MS- Windows v.3.1
 • Notebook Utilities
 • MS-DOS v.6.2
 • MS-DOS v.5.0A
 • Polskie czcionki
 • TAG v.3.1
 • dBuse v. 3.1
 • MS-DOS v. .2.0
 • Geografia Europy
 • Geografia Ameryki Południowej
 • Geografia Ameryki Północnej
 • Astronomia
 • Fizyka -symulacja rzutów
 • Fizyka -wzory i obliczenia
 • Fizyka-kinematyka
 • Fizyka-grawitacja
 • Brzdąc
 • Mała Ortografia
 • Komputerowy słownik angielsko-polski
 • AC Logo
 • Matematyka dla klas 1-4
 • Algebra
 • Matematyka. Wzory i obliczenia
 • Gramatyka.
 • Dyktando z komputera
 • Ortografia
 • Anatomia człowieka
 • Chemia układ okręgowy
 • Geometria
 • Podróż po Polsce
 • Geografia Azji
 • Geografia Afryki
 • Mat 1-2-3
 • Mat Miś
 • Pitagoras
 • Plus!
 • Works dla Windows 95
 • Literki - cyferki
 • Test Maker
 • Mikrografix
 • Logo Komeniusz
 • Work's 95
 • Gry logiczne
 • Szkoła przyszłości – Matematyka
 • Encyklopedia PWN 2000
 • Multimedialna Encyklopedia Fogra 2000
 • Matematyka 2001 kl. 4
 • Klik uczy czytać – multimedialny elementarz
 • Encyklopedia szkolna – matematyka
 • Klik uczy zasad ruchu drogowego
 • Klik uczy liczyć
 • Szkolny Atlas Polski

 

Czasopisma

 

 • Biblioteka w Szkole
 • Biologia w Szkole
 • Dziennik Wschodni
 • Eko -Świat
 • Gazeta Szkolna
 • Geografia w Szkole
 • Głos Nauczycielski
 • Język Polski w Szkole
 • Kultura Fizyczna
 • Matematyka
 • Młody Technik
 • Nauczanie Początkowe
 • Nowa Szkoła
 • Plastyka i Wychowanie
 • Płomyczek
 • Poradnik Bibliotekarza
 • Poznaj Swój Kraj
 • Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze
 • Przyroda Polska
 • Rzeczpospolita
 • Świerszczyk
 • Wiadomości Historyczne
 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 • Wychowanie Muzyczne
 • Życie Szkoły

 

Regulaminy 

 

- Wewnątrzszkolny system oceniania SP nr 21

-Program wychowawczy SP 21

-Wykaz programów nauczania doprowadzonych do użytku szkolnego do dnia 31.03.99 r.

-Statut Szkoły Nr 21

-Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkoły

-Rozporządzenie MEN z dnia 10 grudnia 1991 w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk i kwalifikacji niezbędnych do ich zajmowania oraz zasad i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela

-Regulamin oceniania pracy nauczycieli SP 21opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 grudnia 1991

-Instrukcja alarmowa w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej

-Uchwała Nr 246 / 96 Zarządu Miasta Lublina z dnia 23.09. 1996 r. w sprawie ustanowienia stypendium Prezydenta MIASTA Lublina dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto Lublin za wybitne osiągnięcia w nauce oraz zatwierdzenia regulaminów jego przyznawania

-Zadania nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci w czasie lekcji, zajęć i przerw w obiekcie szkolnym.

-Zarządzenie dyrektora - Instrukcja Kancelaryjna - z dnia 03.01.1993.

-Regulamin Organizacji i działalności Rady Pedagogicznej SP. 21 w Lublinie opracowany w oparciu o ustawę systemu oświaty z dnia 7 września 1991 r.z późniejszymi zmianami

-Regulamin dodatku motywacyjnego

-Regulamin organizacji i działalności Rady pedagogicznej SP nr 21

w Lublinie opracowany w oparciu o ustawę o systemie oświaty z dnia 7.11.1991r.

-Cele ogólne pracy Szkoły

-Szkolny plan realizacji ścieżek edukacyjnych w kl. IV i V w SP nr 21

-Regulamin Samorządu uczniowskiego SP nr 21 w Lublinie

-Regulamin dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli

-Rola i miejsce nowoczesnej biblioteki w zreformowanej szkole

-Prawa dziecka

-Karta nauczyciela

-Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

-Regulamin Funduszu Socjalnego

-Plan pracy wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

-Wykaz podręczników obowiązujących

-Propozycje form doskonalenia zawodowego nauczycieli

-Biblioteczka reformy (zeszyty)

-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1988r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

-Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla uczniów SP 21 w Lublinie

-Awans zawodowy nauczyciela

-Budowanie jakości pracy szkół i placówek

-Program pracy wychowawczej dla 6-letniej szkoły podstawowej

-Programy autorskie

-Organizacja nadzoru pedagogicznego

-Informator o konkursach i turniejach dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 grudnia 2000r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych

-Informator o sprawdzianach w 2002r. - OKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[O mnie]  [Moje miasto] [ Moje zainteresowania] [ Moja praca] [ Aktyw biblioteczny]
[ Koło Przyjaciół Książki] [ Informator o ciekawych stronach www]

Stronagłówna