Renata Zawadzka - nauczyciel bibliotekarz

luty 2001r.

 

NAUCZANIE NA ODLEGŁOŚĆ

 

Zastosowanie komputerów w nauczaniu daje ogromne możliwości w zakresie gromadzenia, przetwarzania i prezentacji wiedzy oraz symulacji wielu zjawisk przyrodniczych z wykorzystaniem interakcji, grafiki i animacji komputerowej, dźwięku.

Dzięki ogromnemu rozwojowi metod i środków przetwarzania informacji realna stała się możliwość przekazywania treści dydaktycznych na duże odległości. Za pośrednictwem Internetu nauczyciel i uczeń mają dostęp do dowolnych zasobów informacyjnych praktycznie znajdujących się w dowolnym zakątku naszej planety. Korzystając z różnorodnych sposobów wymiany informacji od najprostszych (np. e-mail) aż po bardzo nowoczesne (np. ISDN, wideokonferencje, satelitarna telewizja zwrotna), nauczyciel może prowadzić proces nauczania uczniów znajdujących się poza tradycyjnym budynkiem szkolnym. Uczniowie i nauczyciele mają dostęp do zasobów informacyjnych i programów komputerowych zgromadzonych w różnych węzłach sieci na świecie. Poprzez dialog mogą uzupełniać swoją wiedzę lub wymieniać dowolną informację. Proces nauczania na odległość za pomocą poczty elektronicznej nie wymaga jednoczesnej obecności uczniów uczestniczących w tym procesie przy komputerach, posiadają oni swoją ,,skrzynkę pocztową" i tam otrzymuje wszelkie informacje i instrukcje, prace kontrolne są również przesyłane pocztą. Systemy wideokonferencyjne dają ogromne możliwości w nauczaniu przez sieć - nauczyciele i uczniowie posiadają komputery wyposażone w zdalnie sterowaną kamerę video oraz czytnik dokumentów, dzięki czemu mają możliwość jednoczesnego przesyłania swoich prac on-line. Dzięki integracji technik telewizyjnej i filmowej, telekomunikacji i komputerowej, informacja w postaci tekstu, obrazu telewizyjnego i dźwięku jest wykorzystywana jednocześnie. Metody te są stosowane są w wielu krajach, np. Norwegii, Australii, Kanadzie.

Techniki pedagogiczne stosowane w nauczaniu na odległość:

ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE W EDUKACJI

Praca w sieci powinna integrować w szkole trzy aspekty związane z traktowaniem sieci jako tematu nauczania, środka nauczania i pomocy w przygotowaniu lekcji.

I.INTERNET JAKO ŚRODEK NAUCZANIA

Sieć powinna być wykorzystywana w edukacji jako środek do komunikowania się uczniów, zdobywania i wymieniania informacji. Aktywne wykorzystywanie możliwości sieci Internet może polegać na:

 

II. INTERNET JAKO TEMAT NAUCZANIA

Efektywne korzystanie z sieci jest uzależnione od poznania przez użytkownika podstawowych usług sieciowych i sposobów korzystania z sieci. Zakres szkolenia na temat Internetu powinien obejmować sposoby identyfikowania użytkowników w sieci (zasady nadawania adresów sieciowych), ochronę informacji (system haseł, prawa dostępu do plików) i korzystanie z usług sieciowych, takich jak:

    

III. INTERNET JAKO NARZĘDZIE DO PRZYGOTOWANIA LEKCJI

Wspomaganie nauczania obejmuje:

Celem szkoły jest przygotowanie uczniów do życia a nie nauczenia ich korzystania z pakietów oprogramowania. Nie wystarczy zatem pokazać uczniom, jak posługiwać się wybranym programem, należy natomiast nauczyć ich, jak rozwiązywać różnorodne problemy za pomocą komputera i sieci.

 

TREŚĆ ZADAŃ DO WYKONANIA I INSTRUKCJE Z NIMI ZWIĄZANE

Karta pracy ucznia

 

 1. Wyszukaj w Internecie strony WWW zawierające materiały na temat zrzucenia bomby atomowej na Hiroszimę za pomocą wyszukiwarki Altawista lub Infoseek.

2. Przeczytaj znalezione informacje i opracuj pokaz za pomocą programu Power Point zawierający:

Oceniane będą następujące umiejętności:

 1. wykorzystania zebranych wcześniej materiałów (ich selekcja pod względem merytorycznym, estetycznym itd.)
 2. przygotowanie prezentacji pod względem przejrzystości, estetyki
 3. wypowiedzi słownej, komentarza podczas prezentacji
 4. udzielenia odpowiedzi na stawiane przez uczestników pokazu pytania
 1. Następnie należy przygotować streszczenie do prezentacji przy pomocy programu Word. Oceniane będzie:
 1. wykorzystanie możliwości edycyjnych programu Word
 2. estetyka i przejrzystość pracy
 3. merytoryka i stylistyka pracy

KOMENTARZ I OCENA NAUCZYCIELA

KLASA ................ GRUPA ........... DATA .............

IMIĘ NAZWISKO ODPOWIADA ZA WYKONANIE OCENA(Y) KOŃCOWA (e)
       
       
TEMAT OCENA
Zrzucenie bomby atomowej na Hiroszimę Estetyki/różnorodności Opracowania/meryt. Wykonania Suma/ ocena
1.Znalezienie materiałów
a) działanie bomby        
b) konstrukcja (kto, kiedy ...)        
c) wpływ na II Wojnę Światową        
2. Przygotowanie prezentacji przy pomocy programu Power Point
a) wykorzystanie zgromadzonych materiałów (selekcja)        
b) przygotowanie prezentacji        
c) wypowiedź słowna        
d) umiejętność odp. na pytania        
3. Przygotowanie streszczenia przy pomocy programu Word
a) wykorzystanie możliwości edycji Word'a        
b) estetyka i przejrzystość pracy        
c) styl pracy        
d) opracowanie merytoryczne        

 

 

TREŚĆ ZADAŃ DO WYKONANIA I INSTRUKCJE Z NIMI ZWIĄZANE

Karta pracy ucznia

1.Wyszukaj w Internecie materiały dotyczące liczby ?.

2. Przeczytaj znalezione informacje i opracuj pokaz za pomocą programu Power Point zawierający:

Oceniane będą następujące umiejętności:

 1. wykorzystania zebranych wcześniej materiałów (ich selekcja pod względem merytorycznym, estetycznym itd.)
 2. przygotowanie prezentacji pod względem przejrzystości, estetyki
 3. wypowiedzi słownej, komentarza podczas prezentacji
 4. udzielenia odpowiedzi na stawiane przez uczestników pokazu pytania
 1. Następnie należy przygotować streszczenie do prezentacji przy pomocy programu Word. Oceniane będzie:
 1. wykorzystanie możliwości edycyjnych programu Word
 2. estetyka i przejrzystość pracy
 3. merytoryka i stylistyka pracy

 

KOMENTARZ I OCENA NAUCZYCIELA

KLASA ................ GRUPA ........... DATA .............

IMIĘ NAZWISKO ODPOWIADA ZA WYKONANIE OCENA(Y) KOŃCOWA (e)
       
       
TEMAT OCENA
Liczba ? Estetyki/różnorodności Opracowania/meryt. Wykonania Suma/ ocena
1.Znalezienie materiałów
a) definicja liczby ?        
b) historia badań nad liczbą ?        
c) zastosowanie liczby ? w matematyce, fizyce        
2. Przygotowanie prezentacji przy pomocy programu Power Point
a) wykorzystanie zgromadzonych materiałów (selekcja)        
b) przygotowanie prezentacji        
c) wypowiedź słowna        
d) umiejętność odp. na pytania        
3. Przygotowanie streszczenia przy pomocy programu Word
a) wykorzystanie możliwości edycji Word'a        
b) estetyka i przejrzystość pracy        
c) styl pracy        
d) opracowanie merytoryczne        

 

  

Informacje wykorzystano z kursów komputerowych organizowanych przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie