ROK SZKOLNY  1995/96

Gazetki i wystawki:  

,,Wrzesień 1939" - ekspozycja książek o tematyce wojennej (IX), Gazetka o tematyce AIDS ,,Czy wiesz o tym?" (XII), Wystawka książek o tematyce kulinarnej ,,Jedz zdrowo" (III), Gazetka ekologiczna ,,Zielone znaki", Wystawa książek o tematyce ekologicznej (IV), Gazetka pt. ,,Myśli i aforyzmy o czytaniu", Gazetka ,,Wśród książek".

Konkursy:

 Konkurs wiedzy o AIDS zorganizowany wspólnie z pielęgniarką szkolną p. T.Głaz (I etap X) - wzięło w nim udział 38 uczniów z klas VII i VIII. Przygotowano 26 pytań testowych na które dzieci odpowiadały pisemnie przez 45 minut. I miejsce zajęła Małgorzata Rzeszutko kl. VIId; II miejsce zajęły Agnieszka Borna z kl. VIIa i Magdalena Szubarczyk z kl. VIIc; III miejsce zajęła Ewa Dąda z kl. VIId. Na apelu szkolnym 1 grudnia obchodzonego jako Światowy Dzień AJDS zorganizowanego przez p. R. Zawadzką  i pielęgniarkę szkolną zostały rozdane nagrody książkowe, dyplomy oraz znaczki ufundowane przez Terenową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. W II etapie Konkursu Wiedzy o AIDS zorganizowanym przez TSSE 5 grudnia naszą Szkołę reprezentowała Małgorzata Rzeszutko z kl. VIId, która zdobyła XIV miejsce. Konkurs Wiedzy o AIDS przebiegał pod hasłem ,,Większa wiedza mniejsze ryzyko".  

Konkurs Wiedzy o Książce i Bibliotece został przeprowadzony 7 grudnia  dla klas VII i VIII. Do konkursu stawiło się 14 uczniów. Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością posługiwania się katalogiem alfabetycznym, rzeczowym oraz korzystania ze źródeł informacji bezpośredniej. I miejsce zajęli uczniowie: Iwona Myśliwiecka kl. VIIb, Kinga Pawłowska kl. VIId, Bartek Zaremba z kl. VII b; II miejsce zajęli: Daniel Błach z kl. VIIb, Ewa Kieliszek z kl. VIId; III miejsce zajęła: Ewa Dąda z kl. VIId. Dla zwycięzców przygotowano nagrody książkowe.                                             

Konkurs ,,Projektujemy exlibris biblioteki szkolnej" dla klas VII i VIII zorganizowany wspólnie z nauczycielem plastyki p. M. Szerement (III). Wpłynęło do biblioteki 22 projekty wykonane przez uczniów kl. VIII. W wyniku głosowania do którego aktywnie włączyli się uczniowie naszej szkoły najwięcej głosów uzyskały prace Olgi Letkiewicz z kl. VIIIb - I miejsce, Roberta Żuka - II miejsce i Katarzyny Cheć z kl. VIIId - III miejsce. Najlepsze prace uczniów zostały nagrodzone książkami.    

Aktyw Biblioteczny - I rok działalności. Obejmował on łączników z klas III-VIII.         

Współpraca z filią nr 8 Biblioteki Publicznej - Wycieczka kl. VIII do filii, lekcja biblioteczna pt. ,,Poznajemy biblioteki w rejonie"

Akcje biblioteczne: 

Zbiórka towarów i opakowań zaopatrzonych w znaki graficzne zawierające informacje o pewnych cechach towaru, dzięki którym jest on bardziej niż inny przyjazny środowisku rozpropagowana przez łączników klasowych z biblioteką zakończona wystawą- na tle ,,zielonych znaków" wykonanych z brystolu i zawieszonych na zielonym papierze ustawiono zebrane opakowania i zawieszono wyjaśnienia: dowolny kontakt z żywnością, wyprodukowano z papieru makulaturowego, nie testowano na zwierzętach, przedmiot wykonany z nietoksycznego materiału, żywność ekologiczna, nieszkodliwy dla środowiska, produkty nie zawierają freonów niszczących powłokę ozonową, wrzuć do kosza, podlega recyklingowi, farba ekologiczna. Do zbiórki włączyli się uczniowie naszej szkoły a szczególnie kl. 4e, 5c,5b,5d,7b. Wystawę przeprowadzono na korytarzu szkolnym przed biblioteką szkolną, nad którą czuwali łącznicy klasowi:  Patrycja Nakonieczna, Agata Kowalska, Adrianna Żuber z kl. IVe oraz Ewelina Palak, Dorota Pietras z kl. Vc. (IV)    

Imprezy biblioteczne: 

Inscenizacja o książce i bibliotece dla kl. II, III, IV, V, VI  - wzięli w niej udział następujący uczniowie: Joanna Samulak kl. VIIIc, Agata Lipiec kl. VIIIc, Agnieszka Czerniak kl. IVb, Ewelina Palak kl. Vc, Dorota Pietras kl. Vc, Monika Sobolewska kl. IVb, Kasia Merska, Mirosława Zygmunt, Patrycja Nakonieczna kl. IVe, Agata Kowalska kl. IVe, Renata Górna kl. IIIe, Katarzyna Kudrej kl. IIIb, Katarzyna Miazga, Bartek Nocuń kl. Vb, Jakub Borzęcki kl. Vb. Pod kierunkiem nauczyciela muzyki p. U. Drzymały zaspiewał chór szkolny. (V)

Założenie Kroniki Biblioteki szkolnej.

Przysposobienie czytelnicze dla kl. VII i VIII.

ROK SZKOLNY 1996/97

Gazetki i wystawki:  

Gazetka ilustrująca zdjęcia z obozu koncentracyjnego na Majdanku (IX), Gazetka ,,Wojsko polskie w ilustracji" (X), Gazetka ,,Jadwiga-Polska Królowa od 1384-1399r.- wykonana w związku obchodami 85-lecia istnienia szkoły. Materiały zaczerpnięto ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (XI), Wystawa książek Janiny Porazińskiej (XI), Wystawa książek Jacka Londona (XI), Gazetka ,,Biblioteka wczoraj i dziś" zawierała wiadomości związane z powstaniem i funkcjonowaniem biblioteki w latach 1923-57 oraz ilustracje i wiadomości obrazujące bibliotekę szkolną obecnie (XI), Gazetka ,,Książki pod choinkę" (XII), Gazetka ,,Lublin w przyszłości" (I), Wystawka książek ekologicznych w związku z Dniem Ziemi"(IV), Wystawa książek ,,Z książką przez kontynenty" (IV), Statystyka czytelnictwa - wydruk komputerowy (VI).

Współpraca z filią nr 8 Biblioteki Publicznej. Wycieczka kl. VIII do filii, lekcja biblioteczna pt. ,,Poznajemy biblioteki w rejonie"

Aktyw biblioteczny - 22 X odbyło się zebranie łączników klas III-VIII w bibliotece na którym zapoznano uczniów z kierunkami działania aktywu w roku szkolnym 1996/97.(X); 03.031997r. zebranie łączników klas III-VIII.

Konkursy:  

Międzyszkolny Konkurs ,,Za co kochamy H. Sienkiewicza?" zorganizowany przez filię nr 29 Biblioteki Publicznej. W półfinale wzięły udział: Ewa Dąda, Anna Górska, Kinga Pawłowska, Justyna Wójtowicz, Aleksandra Wrzos z kl. VIIId, Olga Baranowska, Katarzyna Gorczyńska, Dominika Wójtowicz z kl. VIIa, Dorota Floriańczyk, Magdalena Kazimierczak, Joanna Wołyńska z kl. VIc. Uczestnicy konkursu w grupach 3-osobowych przez godzinę odpowiadały pisemnie odpowiadały na 25 pytań dotyczących życia i twórczości H. Sienkiewicza. Czekając na ogłoszenie wyników dzieci spotkały się z autorką książki pt. ,,Zagadki o życiu i twórczości H. Sienkiewicza" p. Dorotą Piątkowską, pracownikiem naukowym UMCS, która z zamiłowania interesuje się tym autorem. Następnie zostały ogłoszone wyniki konkursu. Do finału z naszej szkoły doszły: Ewa Dąda, Aleksandra Wrzos, Justyna Wójtowicz z kl. VIIId. Pozostałe uczennice naszej szkoły za udział w konkursie zostały wyróżnione książkami i dyplomami.  14 grudnia w filli 29 odbył się finał konkursu, drużyny 3 osobowe z poszczególnych szkół prezentowały scenkę z wybranej przez siebie książki H. Sienkiewicza. Zajęliśmy 6 miejsce, dziewczynki otrzymały dyplomy, książki, zestaw przyborów do pisania oraz srebrne pióro H. Sienkiewicza. 

Konkurs Wiedzy o Książce i Bibliotece dla kl. VII i VIII.

Międzyszkolny Konkurs pt. ,,Mój Lublin" zorganizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. Co miesiąc tj. od lutego do maja filia nr 8 Biblioteki Publicznej dostarczała naszej Bibliotece pytania dotyczące Lublina i co miesiąc odbywało się w Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej się losowanie nagród. Z naszej szkoły ogółem wzięło udział 40 uczniów. W miesiącu marcu nagrodę książkową wylosowała Marta Górna z kl. VIIe. Dla pozostałych uczestników filia nr 8 Biblioteki Publicznej zorganizowała losowanie nagród pocieszenia. Konkurs został zorganizowany w związku z obchodami 680-lecia Lublina. 

  I Przegląd Teatrzyków Ekologicznych został zorganizowany przez SP nr 46 w Lublinie. Przedstawiciele Aktywu bibliotecznego wystąpili w  inscenizacji pt. ,,W zgodzie żyć z naturą". Uczestniczki występu: Emilia Górecka kl. VIb, Emma Przyczyna kl. VIId, Agnieszka Bednarz kl. VIId, Karolina Kamińska kl. VIb, Maja Banach kl. VIb, Magda Stępień kl. Vd, Karolina Kozar kl. IVa, Monika Siuda kl. IVa, Krzysztof Siuda kl. IVa, Marcelina Paruch, Magda Laskowska kl. VId, Kasia Skabara kl. VIb.

Imprezy biblioteczne:  Kiermasz książkowy (XII),

Lekcja biblioteczna z kl. VIIb  pt. ,,Katalogi biblioteczne informacją o zbiorach"     z wykorzystaniem programu komputerowego MOL dla zebrania samokształceniowego dyrektorów szkół miasta Lublina i wizytator p. Wzorek (I) 

Przysposobienie czytelnicze dla kl. VII i VIII.

Prowadzenie Kroniki bibliotecznej.

ROK SZKOLNY 1997/98

,,Kochajcie książkę, bo ona ułatwi wam życie, jak przyjaciel pomoże zorientować się w pstrej i burzliwej plątaninie myśli, uczuć, zdarzeń; ona nauczy was szanować człowieka i samych siebie, ona uskrzydla rozum i serca uczuciem miłości do świata, do człowieka".  

                                                             Maksym Gorki

Gazetki i wystawki: 

Gazetka ,,Z dziejów grodu nad Bystrzycą" (IX), Wystawa książek Bolesława Prusa w związku z 150 rocznicą urodzin (IX), Gazetka o życiu, pracy M. Curie - Skłodowskiej z okazji 130 rocznicą urodzin (XII), Gazetka świąteczna z wierszami o choince (XII),  Gazetka ,,Z dziejów książki i biblioteki" (I), Gazetka o życiu i twórczości A. Mickiewicza w związku z Rokiem Mickiewiczowskim (II), Gazetka o Bronisławie Ostrowskiej (III), Wystawa książek ekologicznych (IV), Wystawa książek o książkach z okazji Dnia bibliotekarza (V), Gazetka o Janie Matejce w związku ze 160 rocznicą urodzin (VI). 

Konkursy:    

Międzyszkolny Konkurs czytelniczy pt. ,,Mój Lublin" - kontynuacja z poprzedniego roku szkolnego. Głównymi celami, poza uczczeniem rocznicy nadania Lublinowi praw miejskich, było pogłębienie więzi uczuciowych mieszkańców ze swoim miastem oraz przybliżenie wiedzy o najważniejszych wydarzeniach, postaciach, zabytkach kultury i sprawach dnia dzisiejszego. Ogółem w konkursie wzięło udział ponad 2500 osób. Z mojej szkoły wzięło udział  20 uczniów z kl. VI, VII i VIII, odpowiadając na 15 pytań. W półfinale konkursu pt. ,,Mój Lublin" nagrodę wylosowała Anna Godula z kl.VIe. 13 grudnia odbył się finał Konkursu. Uczennica naszej Szkoły Maja Banach zdobyła II miejsce.

Międzyszkolny Konkurs plastyczny pt. ,,Mój Lublin" zorganizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. 13 grudnia w filii nr 29 Biblioteki Publicznej wyróżniono pracę Emmy Przyczyny z kl. VIIId.

Konkurs czytelniczy pt. ,,Szukamy tytułów książek" . W rozdanym opowiadaniu należało odszukać tytuły popularnych książek I miejsce zajęła Diana Sokołowska, II miejsce Agata Kowalska, III miejsce zdobyła Aneta Ptak. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe.

Sondaż pod hasłem ,,Wybieramy książkę roku" przeprowadzony został w wybranych losowo klasach II-VIII. przez łączników klasowych. Największą popularnością wśród czytelników cieszyły się następujące tytuły książek: Alf, Władca Pierścieni, Pan Samochodzik i Templariusze.

Aktyw biblioteczny: Zebranie łączników klasowych w bibliotece w dniu 22.09.97r.

Imprezy biblioteczne: 

Kiermasz książkowy w 2 terminach: 01.12.97r - 05.12.97r.; 15.12.97r. - 17.12.97r. w godzinach od 9.00-14.00 na korytarzu szkolnym. W kiermaszu pomagały uczennice naszej szkoły - w tym łącznicy biblioteczni: Magda Kazimierczak kl. VIIc, Dorota Floriańczyk kl. VIIc, Kinga Kasperek kl. VIIc, Małgorzata Karkuszewska kl. VIIc, Agata Kowalska kl. VIe, Patrycja Nakonieczna kl. VIe. Uzyskane pieniądze z kiermaszu przeznaczono na zakup książek do biblioteki.

Inscenizacja o książce pt. ,,Sięgnij po książkę", quiz  ze znajomości lektur                  w wykonaniu Aktywu bibliotecznego, piosenki o książce w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem T. Misztala. W występie udział wzięli uczniowie:Agata Kowalska kl. VIe, Majka Banach kl. VIIb, Katarzyna Skomra kl. VIIb, Barbara Banach kl. VIb, Dominika Drozd kl. VIb, Renata Górna kl. Ve, Karolina Gebka kl. Ve, Dorota Chudziak kl. Ve, Monika Duda kl. IIIc, Agata Malinowska kl. IIIc, Angelika Wierzchowiak kl. IIIc, Krzysztof Kozak kl. VIb, Halime Omar kl. VIIb, Rafał Majewski kl. VIIb

Współpraca z filią nr 8 Biblioteki Publicznej: wycieczka kl. VIII do filii, lekcja biblioteczna ,,Poznajemy inne biblioteki w regionie", dostarczanie wykazu lektur, kierowanie uczniów szkoły do filii w przypadku braku poszukiwanych przez nich książek, propagowanie w szkole imprez organizowanych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego, pomoc filii w egzekwowaniu zwrotów książek przetrzymywanych przez uczniów naszej szkoły. 

Przysposobienie czytelnicze w kl. VI i VIII.

Prowadzenie Kroniki bibliotecznej.

 

ROK SZKOLNY 1998/99

,,Książki mają tych samych ,,przyjaciół co ludzie: ogień, wilgoć, zwierzęta, czas  i swą zawartość "

      A. Breton

Gazetki i wystawy: 

Gazetka o życiu i twórczości Adama Mickiewicza (IX), Wystawa książek poświęconych Leopoldowi Staffowi z okazji 120 rocznicy urodzin (X), Gazetka o Józefie Czechowiczu z okazji 60 rocznicy śmierci (II), Gazetka ekologiczna, Wystawa książek i czasopism ekologicznych (IV), Wystawa książek o książkach z okazji Dnia Bibliotekarza (V), Gazetka ,,Maj miesiącem książki" (V), Statystyka czytelnictwa - wydruk komputerowy (VI). 

Aktyw biblioteczny: zebranie łączników klas III-VIII w bibliotece w dniu 16 X.; zebranie łączników klas III-VIII w dniu 15.03.99r.

Konkursy:  

Międzyszkolny Konkurs czytelniczy pt. ,,Adam Mickiewicz - słowo i czyn" ogłoszony przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego z okazji 200 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. Głównymi celami konkursu były: popularyzacja życia, twórczości i działalności A. Mickiewicza oraz ukazanie wartości patriotycznych, wychowawczych i niepowtarzalnego piękna jego poezji. Konkurs został podzielony na trzy etapy i odbywał się od 15.09. do 12.12.1998r. W I etapie dzieci otrzymały pytania do odpowiedzi pisemnej. W II etapie w wyniku losowania wśród uczestników konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytania nagrody książkowe otrzymały: Łucja Łucjan z kl. VIId - ,,Konrad Wallenrod" i Karolina Krasucka z kl. VIa - ,,Pan Tadeusz". Do finału przeszła Maria Górska z kl. Vc, który odbył się 12.12 1998r w filii nr 29 Biblioteki Publicznej.Do zawodów przystąpiło 16 uczniów z różnych szkół miasta Lublina. Maria Górska otrzymała nagrodę specjalną dla najmłodszego uczestnika finału. W imprezie finałowej udział wzięła Grupa Muzyczna ,,Scena pusta" - Maciej Krawczyk i Rafał Knieć, czytelniczki filii nr 31 Ewelina Radzikowska i Weronika Suszek odczytały ,,życiorys Adama Mickiewicza - trochę inaczej". Ogółem w Konkursie pt. ,,Adam Mickiewicz - słowo i czyn" wzięło udział 30 uczniów naszej szkoły. Dla nich filia nr 8 Biblioteki Publicznej oraz Biblioteka szkolna ufundowała książki pocieszenia, które rozlosowano 15 grudnia 1998r. 

Afiszowy Konkurs czytelniczy pt. ,,Poszukaj tytułów książek" Uczniowie w podanym tekście odszukiwali tytuły książek a było ich aż 52 pozycje. I miejsce zajęła Basia Piotrowska z kl. VIa, II miejsce Karolina Krasucka z kl. VIa, III miejsce Karolina Gebka z kl. VIe oraz Magdalena Gołębiowska z kl. VIIe (II)

Imprezy biblioteczne: 

 Kiermasz książkowy w dniach 02.12.-18.12.1998r. przy współudziale Aktywu bibliotecznego. Za pieniądze uzyskane z kiermaszu zakupiono zegar do biblioteki i książki. W kiermaszu książkowym udział wzięli następujący uczniowie:    Dorota Chudziak, Sylwia Makuch, Patrycja Nakonieczna, Agata Kowalska, Karolina Kida, Paweł Syta, Joanna Kucharczyk, Katarzyna Myśliwiecka, Wanda Kosarzycka, Agnieszka Ślusarz.

Występ Aktywu bibliotecznego dla klas I-IV z okazji majowych Dni Książki, w celu przypomnienia konieczności poszanowania książek. Na występ złożyły się wiersze, piosenki o książce w wykonaniu chóru szkolnego oraz minikonkurs wiedzy o bibliotece. Występowi przyświecał cytat Jarosława Iwaszkiewicza: ,,Książko, najwierniejszy towarzyszu w podróży życia, milczący w nieszczęściu, gadatliwy  w radości, jesteś jednym z najcenniejszych darów". W występie udział wzięli: Karolina Gębka kl. VIe, Renata Górna kl. VIe, Angelika Krupa kl. IV e, Dagmara Słaby kl. IVd, Mateusz Furs kl. IVd, Tomasz Dąda kl. IVd, Natalia Bielińska kl. IIId, Wirginia Łucjan kl. IIId, Marcel Zień kl. IIId, Agata Krawiec kl. I c, Marek Misiak kl. IVd, Łukasz Makuch kl. IVc, Karolina Kamińska kl. VIIIb. Natomiast uczennice: Monika Duda, Agata Malinowska i Angelika Wierzchowiak z kl. IVc przedstawiając ,,Kukiełkę z supełki" autorstwa Marii Konopnickiej przy pomocy takich materiałów jak płótno, włóczka, papier kolorowy, sznurek, drucik dzieci wykonały rekwizyty       i tworzyły różne postacie: zająca, ludzika, krasnala, dudka, królewnę, babcię, ślimaka, kozę, barana. Teatrzyk supełki bardzo podobał się widzom.  

Przysposobienie czytelnicze dla kl. VII i VIII. 

Prowadzenie Kroniki bibliotecznej.

 

ROK SZKOLNY 1999/2000

Gazetki i wystawki: 

Gazetka z okazji 430 rocznicy zawarcia Unii polsko-litewskiej (IX), Gazetka pod hasłem ,,Poznaj ten kraj" z okazji Dnia Szwecji w Szkole (X) - umieszczenie jej na stronie internetowej szkoły, Gazetka z okazji 90 rocznicy urodzin Haliny Rudnickiej (XI), Gazetka ,,Pomóżmy ptakom przetrwać zimę" (XI), Gazetka ,,Ludowe zwyczaje Bożonarodzeniowe - Polska wigilia" (XII), Gazetka z okazji 60 rocznicy Zbrodni Katyńskiej (I), Gazetka ,,Nasza patronka Św. Jadwiga w Internecie", Gazetka o zwyczajach i obrzędach wielkanocnych (IV), Gazetka ,,Moja ziemia-Mój świat" (IV), Gazetka ,,Wydawnictwa proponują ..." (VI).

Informator biblioteczny dla nauczycieli wydany przez Koło Przyjaciół Książki zawiera ogólne wiadomości o bibliotece szkolnej, regulamin biblioteki, informacje o zbiorach specjalnych, wykaz czasopism prenumerowanych przez bibliotekę oraz wykaz regulaminów i zarządzeń znajdujących się w bibliotece. W redagowaniu Informatora wzięły udział : Angelika Krupa kl. Vb, Dagmara Słaby kl. Vd, Natalia Bielińska kl. IVd, Katarzyna Nowosad kl. IVe, Wirginia Łucjan kl. IVd, Weronika Jaremek kl. IIIa, Agata Malinowska kl. Vc, Monika Duda kl. Vc.

Biuletyn Biblioteki szkolnej - Jednodniówka, wydany w związku z obchodami Dni Patrona trwającymi w Szkole od 18.03.- 30.03.2000r. W tworzeniu Biuletynu brali udział członkowie Aktywu bibliotecznego: Monika Duda kl. Vc, Weronika Jaremek kl. IIIa, Dawid Kostecki kl. IIIa, Aleksandra Kowalczuk kl. IIIa, Karina Księżniak kl. Vc, Angelika Krupa kl. Vd, Dorota Piskor kl. IIIa, Żaneta Rosa kl. Vc, Dagmara Słaby kl. Vd.  Informacje składające się na treść Biuletynu zaczerpnięto z Internetu.

 Sondaż wśród losowo wybranych czytelników na temat biblioteki. Wszystkie zebrane wypowiedzi czytelników zostały umieszczone na kartkach i wywieszone w gablotach przed biblioteką a następnie umieszczone w Kronice bibliotecznej.            

Aktyw biblioteczny: spotkanie z łącznikami klas III-VIII w dniu 7 X 1999r.; opłatek dla łączników bibliotecznych (XII); zebranie łączników klas III-VIII w dniu 28.02.2000r.

Współpraca z filią nr 8 Biblioteki Publicznej - wycieczka do filii kl.VIII, zapoznanie uczniów z jej funkcjonowaniem.

Imprezy biblioteczne:

 Koło Przyjaciół Książki dla uczniów Szkoły zorganizował w bibliotece dzień wróżb andrzejkowych (XI)

Kiermasz książkowy trwał w dniach od 01.12.-13.12.b.r. Uczniowie - łącznicy klasowi brali czynny udział w nim, sprzedając książki w korytarzu szkolnym parteru. W kiermaszu książkowym udział wzięli: Angelika Wierzchowiak kl. Vc, Monika Duda kl. Vc, Katarzyna Miącz kl. Vd, Karolina Radzewicz kl. Vb, Angelika Krupa kl. Vd, Dagmara Słaby kl. Vd, Monika Stefaniak kl. VIa, Katarzyna Majewska kl. VIIIa, Edyta Curyła kl. VIIIa, Magdalena Furtak kl. VIIIc, Patrycja Szymanek kl. VIIIc, Karolina Kołacz kl. Vd.

Dzień Książki - z okazji Międzynarodowego Dnia Literatury Dziecięcej (2 IV)            i Międzynarodowego Dnia Książki (23 IV) Aktyw biblioteczny przygotował inscenizację o książce pt. ,,Brońmy książki z obrazkami" oraz Quiz czytelniczy ze znajomości lektur dla klas I-III. Występ odbył się 14.04.2000r. W inscenizacji wystąpiły: Dagmara Słaby kl. Vd jako Plastuś, Angelika Krupa kl. Vd jako Jacek, Karina Księżniak kl. Vc jako książka i Brat Jagodowy, Agnieszka Harbuz kl. Vc jako Gumka. W konkursie czytelniczym scenki pokazywały: Agata Krawiec kl. IIc, Wirginia Łucjan kl. IVd, Katarzyna Nowosad kl. IVe, Joanna Podgórska kl. IVc, Magdalena Szewczyk kl. IVe, Małgorzata Welter kl. IVc. Występ i konkurs czytelniczy prowadziły Monika Duda i Agata Malinowska z kl. Vc, które na zakończenie zaśpiewały piosenkę o książce pt. ,,Książka mówi do stroskanego".  Podkład muzyczny przygotował p. T. Misztal. Występowi przyświecał fragment wiersza J. Skokowskiego pt. ,,Książka - mój przyjaciel"- ,,Wiem, że marzenie niejedno dzięki książkom się spełni. Odkrywają przede mną wiele pięknych tajemnic. I gdybym chciał tłumaczyć, czym jest książka, Powiedziałbym po prostu- mądrym, wiernym przyjacielem".   

Konkursy:

  Konkurs świąteczno-noworoczny zawierał do rozwiązania 2 krzyżówki oraz krótką ,,Zgaduj-zgadulę". Treść obejmowała lektury I-IV,wiadomości o bibliotece i przyrodzie. Nagrody wylosowali: Agnieszka Harbuz kl. Vc, Weronika Jaremek kl. IIIa, Angelika Krupa kl. Vd, Paweł Kuś kl. Vc, Katarzyna Majewska kl. VIIIa, Łukasz Miciuk kl. Va, Michał Misterek kl. IIIb, Piotr Nadulski kl. Vc, Dorota Piskor kl. IIIa, Rafał Selwa kl. Vc, Dagmara Słaby kl. Vd, Wojciech Weryszko kl. Vc.

Konkurs literacki ,,Wasi mniejsi bracia" ogłoszony w styczniu przez redakcję Kuriera Lubelskiego i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Z ponad 150 prac nadesłanych przez uczniów szkół podstawowych i gimnazjów wybrano najlepsze. Wśród nich byli uczniowie naszej Szkoły. 23.03. 2000r. w redakcji Kuriera nagrody otrzymali: Karina Księżniak kl. Vc, Edyta Szadkowska kl. VIc, Dawid Kostecki kl. IIIa. Nasza szkoła została wyróżniona i otrzymała książki: Album ,,Lublin" i ,,Pierwsza Encyklopedia Zwierząt" które będą służyć czytelnikom biblioteki szkolnej.

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny pt. ,,Kocham Lublin" ogłoszony przez Biuro Promocji Miasta, Centrum Kultury, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną. W ramach Sceny Młodych 2000 zaproszono młodzież szkół podstawowych i gimnazjów do wzięcia udziału w konkursie i ukazaniu Lublina jako najpiękniejsze miejsce na świecie. W konkursie tym wzięli udział następujący uczniowie: Joanna Bielak kl. IIIc, Natalia Bielecka kl. IIIc, Sylwia Danilewicz kl. IIIc, Dorota Gołebiowska kl. IIIc, Iza Grudzień kl. VIc, Krzysztof Kubejko kl. IIIc, Agata Miazga kl.IIIc, Joanna Pachała kl. IIIc, Magdalena Popławska kl. IIIc, Kamil Prusak kl. IIIc, Katarzyna Sagan kl. IIIc, Joanna Todorowska kl. IIIc, Katarzyna wróblewska kl. IIIc, Monika Zborowska kl. IIIc, Mateusz Żminda kl. IIIc. Laureatów nie było. Dla uczestników Konkursu plastycznego pt. ,,Kocham Lublin" filia nr 8 Biblioteki Publicznej przy ul. Zuchów 2 ufundowała książki pt. ,,Legendy i opowiadania lubelskie".

Międzyszkolny Konkurs Literacki im. Marii Konopnickiej pt. ,,Przybliżanie małych ojczyzn"  ogłoszony przez Międzyrzeckie Stowarzyszenie Teatralne i Międzyszkolny Klub Młodych Twórców Pióra rozpropagowany został przez łączników klasowych. Celem konkursu było popularyzowanie historii, tradycji, dnia dzisiejszego i przyszłości Podlasia i Lubelszczyzny, z uwzględnieniem kultury, przyrody, człowieka i stosunków międzyludzkich oraz popularyzacja tzw.,,małych ojczyzn" - miast, wsi, domu rodzinnego. W konkursie udział wzięła Joanna Podgórska z kl. IVc.  

Ouiz dla kl.VI dotyczący Konstytucji 3-Maja (V).

Ouiz o bibliotece i jej zbiorach przeprowadzono 15 maja z okazji ,,Dnia bibliotekarza". Pytania dotyczyły wiadomości o zbiorach bibliotecznych i sposobach ich odszukania na półce; informacje te zostały przekazane uczniom na lekcjach bibliotecznych. Prawidłowo odpowiedziały na pytania i otrzymały nagrody w postaci kaset magnetofonowych następujące osoby: Monika Duda kl. Vc, Angelika Krupa kl. Vd, Wirginia Łucjan kl. IVd, Agata Malinowska kl. Vc, Katarzyna Nowosad kl. IVe, Dagmara Słaby kl. Vd, Angelika Wierzchowiak kl. Vc.

Przysposobienie czytelniczo-informacyjne  w kl.VI i VIII: Posługujemy się kartoteką zagadnieniową; Ogólnopolska sieć biblioteczna - Poznajemy biblioteki w rejonie.  

Prowadzenie Kroniki bibliotecznej.  

ROK SZKOLNY 2000/2001

,, Książka i możność czytania - to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji"

Gazetki i wystawki: Gazetka w związku z 90 rocznicą śmierci Marii Konopnickiej (IX), Wystawa książek autorstwa M. Konopnickiej (IX), Gazetka ,,Polska wigilia, polskie zwyczaje" (XII), Gazetka ,,Z J. Verne przez kontynenty" (I), Wystawka książek nowo zakupionych do biblioteki (I), Wiosna tuż, tuż...(III), Gazetka ,,Ziemia dla ludzi, ludzie dla ziemi" (IV), Gazetka ,,Pałace i dwory Lubelszczyzny" (IV), Gazetka ,,Moja ulubiona książka"(V),  

Aktyw biblioteczny: zebranie łączników klasowych III-VI w dniu 09.10.2000r.; spotkanie opłatkowe 20.XII 2000r., zebranie łączników klasowych marzec 2001r. 

Konkursy:

 ,,Jarmark rozmaitości prasowych"- konkurs przeznaczony był dla wszystkich chętnych uczniów z klas III-VI, trwał cały rok szkolny 2000/2001 od listopada do czerwca. Aby wziąć udział w konkursie należało odszukać zamieszczone na tablicy bibliotecznej w wypożyczalni artykuły w odpowiednich czasopismach i podać tytuły tych czasopism. W grudniu w Konkursie wzięły udział Monika Duda i Joanna Świderska z kl. VIc. Nagrodę książkową wylosowała Monika Duda . W styczniu 2001r. w Konkursie udział wzięły: Monika Duda kl. VIc, Magda Gibuła kl. VIc, Monika Gorczyńska kl. VId, Karolina Kołacz kl. VId, Angelika Krupa kl. VId, Maria Nowak kl. VIc, Aneta Nowicka kl. VIc, Dagmara Słaby kl. VId, Anna Szostak kl. VId, Joanna Świderska kl. VIc. Nagrodę książkową wylosowała Dagmara Słaby z kl. VId, pozostałe uczestniczki Konkursu otrzymały nagrody pocieszenia - dyskietki. W marcu w Konkursie udział wzięły: Monika Duda i Agnieszka Harbuz z kl. VIc dla których czekały książki: Przewodniki po Lublinie.

Afiszowy Konkurs czytelniczy pt. ,,Czy znasz życie i twórczość Marii Konopnickiej"? dla klas V i VI. W konkursie udział wzięło 20 uczniów. Za prawidłowe odpowiedzi w konkursie nagrody ksiązkowe dnia 20 XII 2000r. otrzymały: I miejsce - Agnieszka Śmietanka kl. Vd, II miejsce Magdalena Wrzos kl. Va, III miejsce - Małgorzata Górska kl. Vc. Wyróżniono: Sylwię Twarowską kl. Ve, Gabrielę Duklewską kl. Vc, Agnieszkę Harbuz kl. VIc, Jacka Pudło kl. VIa.

Konkurs plastyczny ,,Wiosna w oczach dziecka" zorganizowany przez Tygodnik Lubelski, rozpropagowany przez łączników klasowych. Udział wzięły 2 uczennice naszej Szkoły: Monika Szymańska z kl. IIIc, Agnieszka Śmietanka z kl. Ve (IV). 

Zgaduj, zgadula dla klas V i VI polegała na odpowiedzi na pytania związane z filmem ,,W pustyni i w puszczy", który w marcu wszedł na ekrany kin.   

Konkurs czytelniczy pt. ,,Jaka to lektura"? dla kl. V

Informator o ciekawych stronach www - w październiku 2000r. został opracowany i udostepniony nauczycielom i uczniom w czytelni. Adresy stron przyporządkowano do następujących grup tematycznych: Portale i wyszukiwarki, Dla dzieci, Gry komputerowe, Hobby, Internetowe pogawędki, Samochody, Sport, Turystyka, Komputery i internet, Kultura i książki, Aktualności i polityka, Edukacja, Programy, Mój idol, Medycyna. Informator znajduje się pod adresem: http://www.21sp.ares.pl.

Współpraca z biblioteką SP  nr 18 - w związku z wygaszaniem szkoły podstawowej nasza biblioteka otrzymała 560 książek - lektur dla kl. I-III, książki z działu B, Bw, P i Ob.  

Koło Przyjaciół Książki - drugi rok działalności.

Akcje biblioteczne: 

Prezent pod choinkę - pod takim hasłem od 15.11.do 15.12.2000r. prowadzona była zbiórka słodyczy i zabawek dla dzieci z Domu Dziecka nr 2 przy ul. Narutowicza w Lublinie. Dary te następnie zostały przewiezione 19.12.2000r. o godz. 16.00 do Domu Dziecka i przekazane na ręce p. dyrektor przez delegację klasy VIc: Karinę księżniak i Anetę Nowicką. Prezenty, które położono pod choinkę wywołały wielka radość u wychowanków. Uczniowie którzy przynieśli zabawki, słodycze dla dzieci z Domu Dziecka : Bajan Justyna kl. Ia, Błaszczak Grzegorz kl. IId, Buze Dominika kl. Ia, Drozd Piotr kl. IId, Drozdowski Artur kl. IIc, Duda Monika kl. VIc, Duklewski Kacper kl. IId, Efler Magalena kl. IIc, Filimowicz Piotr kl. IIIa, Furtak Monika kl. IIc, Golan Magda kl. Ib, Grzywna Ola kl. Va, Jabłoński Daniel kl. IIc, Jakubczyk Barbara kl. IIIc, Jamróz Iza kl. IId, Jańczak Tomasz kl. IIb, Jędruszczak Małgorzata kl. Ve, Jusiak Mateusz kl. IIb, Kapitan Justyna kl. IIc, Karaś Ewelina kl. Vb, Klębowska Dominika kl. IIc, Kokowicz Marzena kl. IIa, Korkosz Diana kl. IIb, Księżniak Karina kl. VIc, Kułaga Karol kl. IIc, Kusiak Patrycja kl. IIc, Kwietniewska Eliza kl. Vb, Kwietniewska Ewelina kl. IId, Ławicka Karolina kl. IIc, Łojek Damian kl. IIc, Maleńczuk Dominika kl. IIc, Maleńczuk Ola kl. IIc, Martyna Sylwia kl. IIb, Naumiuk Justyna kl. IId, Nowicka Aneta kl. VIc, Okoń Aneta kl. IIc, Okoń Jolanta kl. IIc, Ostojewska Katarzyna kl. IIIa, Pasierbik Kamil kl. Ib, Pawelec Dagmara kl. IVe, Piątkowska Omanda kl. IId, Romanek Marcin kl. IIc, Romaniuk Wojciech kl. IId, Sagan Agnieszka kl. IIc, Sawicki Jan kl. IIIa, Sawicki Michał kl. Ia, Siatkowska Weronika kl. IVa, Stojańska Magdalena kl. Ia, Świdzińska Amanda kl. IIb, Tudruj Michał kl. IIc, Ul Łukasz kl. IIc, Ważny Urszula kl. IId, Wnuk Ewa kl. IIIa, Zentak Magda kl. IId.

,,Zielone Punkty" - w tym roku szkolnym nasza Szkoła przyłączyła się do Programu Ekologicznego ,,Zielone Punkty". Program ten zakłada zbiórkę zużytych tonerów i kartridży do drukarek komputerowych, które w następnym etapie zostaną wymienione na sprzęt elektroniczny, biurowy lub sportowy, przydatny w naszej Szkole. Do 29 III 2001r. uzyskaliśmy 2269 punktów. W akcji wzięli udział uczniowie klas: kl. Ib Krzysztof Deniusiuk. kl. Ic Katarzyna Michalik, kl. Id Maciej Szypulski, Łukasz Fijołek, kl. IIb Krzysztof Kędra, Iwona Krzak, Natalka Rakowska, Michał Szymański, Karol Urbanek, Maciej Wronowski, Bożena Wrotkowska, Ludwik Zabłocki, kl. IIc Ola Wojtaszka, kl. IId Justyna Naumiuk, Łukasz Skórski, kl. IIe Iwo Mysiak, Barbara Paszkiewicz, kl. IIf (zbiorowo), kl. IIIb Ewa Paszkiewicz, kl. IIIc Agata Krawiec, kl. IVa Dorota Piskor, Ola Sumorek, kl. IVc Józef Górski, kl. Va Kamil Klebaniuk, kl. Vc Katarzyna Bourdo, kl. Vd Marcin Lewandowski, kl. VIa, Jacek Pudło, Olga Rodzoś, Katarzyna Szymańska, kl. VIc Karina Księżniak, Dorota Naumiuk, Poczta Polska, Krakowskie Przedmieście 50

Imprezy biblioteczne:

W dniach od 04.12. do 12.12. 2000r. p. R. Zawadzka zorganizowała na terenie szkoły kiermasz książkowy, w którym czynny udział wzięli następujący przedstawiciele aktywu bibliotecznego : Banaś Agnieszka kl.IVa, Bielińska Natalia kl.Vd, Biszczak Dominika kl.VIb, Chomicka Ewa kl.IVb, Curyła Aneta kl.IVb, Duda Monika kl.VIc, Godek Magdalena kl.VIb, Hrynkiewicz Anna kl.IVb, Jasińska Aneta kl.Ve, Kowalczyk Agnieszka kl.VIc, Krupa Angelika kl.VId, Malinowska Agata kl.VIc, Rzeźnik Patrycja kl.Vb, Słaby Dagmara kl.VId, Wałachowska Karolina kl.VIc, Wójcik Dominika kl.IVb. Sprzedaż odbywała się na szkolnym korytarzu. Za zarobione pieniądze zakupiono do biblioteki szkolnej następujące książki :

W dniach 05.04.o godz. 9.00 i 10.30 oraz 10.04.2001r.o godz. 9.00 Aktyw biblioteczny i Koło Przyjaciół Książki zaprosiło  klasy II-III na ,,Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej" oraz Quiz o życiu i twórczości tej znanej i lubianej przez dzieci poetki i pisarki. Recytację i inscenizację wierszy dokonały: Ola Drob kl. VId, Monika Duda kl. VIc, Agnieszka Harbuz kl. VIc, Karolina Kołacz kl. VId, Angelika Krupa kl. VId, Karina Księżniak kl. VIc, Marysia Nowak kl. VIc, Dagmara Słaby kl. VId. Podkład muzyczny przygotował p. T. Misztal, za scenariusz i reżyserię odpowiadała p. R. Zawadzka.          

Filmy w czytelni: 

W pierwszym semestrze p. R. Zawadzka dla chętnych uczniów klas I-III i IV-VI oczekujących na lekcje oraz przebywających w czytelni po lekcjach wyświetliła następujące filmy :

Dni i godziny projekcji filmów wywieszono na tablicy ogłoszeń przy wyjściu ze szkoły oraz na drzwiach czytelni.

Współpraca z filią nr 8 Biblioteki Publicznej: 

W miesiącu styczniu 2001r.p. R. Zawadzka w ramach ścieżki czytelniczej i medialnej zorganizowała wyjście klas VI do filii nr 8 Biblioteki Publicznej znajdującej się naprzeciwko szkoły. Przed wyjściem do filii nr 8 uczniowie zgromadzili się w czytelni, gdzie p. Zawadzka zaprezentowała i omówiła na ekranie monitora komputerowego ogólnopolską sieć bibliotek polskich. Następnie bibliotekarka filii nr 8 zapoznała uczniów z zadaniami i funkcjami Biblioteki Publicznej oraz w związku z wolnym dostępem do półek książkowych nauczyła samodzielnego ich wyszukiwania. 

Ścieżka czytelnicza i medialna: ,,Ogólnopolska sieć bibliotek polskich" - Poznajemy biblioteki w rejonie, ,,Posługujemy się kartoteką zagadnieniową"- kl. VI; 

Lekcja otwarta dla nauczycieli - Encyklopedia multimedialna - kl. V

Prowadzenie Kroniki bibliotecznej.  

 

                      Renata Zawadzka - nauczyciel bibliotekarz, kwiecień 2001r.