Renata Zawadzka

nauczyciel - bibliotekarz

marzec 2001r.   

 

 

ZASTOSOWANIE PREZENTACJI W EDUKACJI CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ

 

 

Prezentacja to zbiór rysunków, fotografii i tekstów wyświetlanych w określonej kolejności na monitorze peceta. Można również dołączyć podkład muzyczny lub komentarz słowny czy też włączyć do prezentacji sekwencje animowane lub video. Kolejne ekrany można wywoływać za pomocą myszki lub klawiatury, prezentacja może też przypominać projekcję filmową.

PowerPoint - program prezentacyjny zawiera dwa typy szablonów: projekty prezentacji oraz prezentacje. Szablony projektów (projekty prezentacji) zawierają wstępnie zdefiniowane ustawienia formatu oraz schematy kolorów, które można stosować w każdej z prezentacji, a szablony prezentacji (prezentacje) oprócz tego zawierają sugestie zawartości określonych elementów. Klikając na Projekty prezentacji czy zakładkę Prezentacje uzyskujemy zbiór gotowych projektów czy szablonów prezentacji. Jeżeli nie zamierzamy korzystać z gotowych szablonów, to wybieramy opcję: Pusta prezentacja i możemy zaprojektować naszą prezentacje od podstaw. Opcja Pusta prezentacja zawiera wiele slajdów o różnych układach. Można tu min. wybrać schemat organizacyjny lub tabelę. Prezentację można oglądać na 5 odmiennych sposobów:

-Widok Slajd, w tym widoku można dodawać tekst i elementy graficzne oraz zmieniać kształt slajdu.

-Widok Konspekt, w tym widoku można wstawiać tytuł albo slajdy i tekst. Ten widok jest zalecany przy konstruowaniu prezentacji i nadawaniu jej struktury.

-Widok Sortowanie Slajdów, w tym widoku można sortować i zmieniać kolejność slajdów, wyznaczać przejścia pomiędzy slajdami oraz ustawiać czas ich wyświetlania.

-Widok Strona notatek, w tym widoku można wstawiać notatki. Na stronie notatek wpisujemy teksty albo dodajemy elementy graficzne.

-Widok Pokaz slajdów, w tym widoku slajdy są wyświetlane na pełnej wielkości ekranu. Można sterować czasem wyświetlania oraz przejściami pomiędzy slajdami.

Program PowerPoint umożliwia nam:  

-wstawianie slajdów z innych prezentacji, 

-wstawianie plików tekstowych, wykresów Excela albo dokumenty Latusa 1-2-3, 

 -ukrycie slajdów z naszej prezentacji, gdy nie wszystkie są przeznaczone dla określonych odbiorców,  

-numerowanie slajdów, wstawianie do slajdu daty i godziny, zmianę kolejności slajdów, 

-stosowanie efektów tekstowych: odmiennej czcionki, rozmiaru liter, uwypuklenie, użycie innego koloru, zmianę tła, linii i obramowań, stosowania Autokształtów czy WordArt,  

-dodawanie komentarzy,  

-robienie notatek ze spotkania, zapisywanie działań do wykonywania, dodawanie notatek do naszej strony notatek. Działania do wykonania będą wyświetlane na nowym slajdzie po ostatnim ze slajdów pokazu. Działania do wykonania można przesłać do programu Microsoft Outlook, a notatki ze spotkania oraz działania do wykonania można też przekazać do nowego dokumentu Worda i następnie wydrukować ten dokument,

-możliwość  ustawienia domyślnego układu głównych składników prezentacji: slajdów, materiałów informacyjnych oraz notatek (wzorzec slajdów, wzorzec tytułów, wzorzec materiałów informacyjnych, wzorzec notatek),   

-dodawanie do prezentacji rozmaitych obiektów np. dokumentów Worda, obrazków, fotografii z innych programów czy urywki filmów. Obiekty można dodawać do prezentacji albo tworzyć je podczas opracowywania prezentacji. Obiekt może być połączony z prezentacją lub w niej osadzony. Możemy zmieniać ich rozmiary, 

-wykonywanie własnych wykresów i umieszczania ich w naszych prezentacjach,     -stosowanie animacji,    

-dodawanie hiperłacza, aby móc przeskakiwać do innych miejsc np. do następnego albo poprzedniego slajdu w tej prezentacji, innego pokazu, innej prezentacji, dokumentu Worda albo adresu internetowego,  

-drukowanie pełnej prezentacji w formie kolorowej lub czarno-białej. Za pomocą elektronicznej kopiarki filmowej albo pliku przesłanego do odpowiedniej firmy usługowej możemy wykonać barwne lub czarno-białe przezrocza do rzutnika albo slajdy 35 mm, 

-robienie prezentacji na jednym lub kilku komputerach. Ekran monitora będzie wykorzystywany jako rzutnik slajdów. Można być obecnym podczas prezentacji, aby udzielać stosownych wyjaśnień, ale można również urządzić pokaz slajdów bez prezentera,  

-przygotowanie prezentacji zdalnej do uruchomienia w sieci lub w Internecie.PowerPoint zawiera zestaw szablonów zaprojektowanych specjalnie pod kątem ułatwienia tworzenia prezentacji sieciowych i zapisywania ich następnie w formacie HTML w celu pokazania w Internecie,                                         

PowerPoint zawiera kilka funkcji do tworzenia interaktywnych prezentacji multimedialnych: efekty animacyjne i funkcje multimedialne, animacje niestandardowe, wykresy z animacją, narracje, ścieżki muzyczne, sterowanie AVI, Clip Gallery, szablony z animacjami. Jeżeli te propozycje nam nie wystarczają, to w innych miejscach możemy znaleźć więcej tego typu obiektów np. Folder Media (Windows), Clip Gallery Live (miejsce w sieci www), Centrala PowerPoint.

Są inne programy do tworzenia prezentacji interaktywnych: iShell 2.0- program do tworzenia prezentacji, zawierających elementy multimedialne  i aktywne. Można je zamieszczać w różnych miejscach jednocześnie: na CD-ROM-ie i w Internecie, IBM HotMedia - program do tworzenia multimedialnych pokazów publikowanych w postaci apletów javowych na stronach WWW. HotMedia 3.5 potrafi ,,wciągać " pliki QuickTime (dźwięk, wideo, grafika), obiekty 3D mogą być tłem całej prezentacji, a na Macintoshu można odtąd używać formatu iPIX. Do dokumentów javowych można dołączać wszystkie niezbędne do ich działania biblioteki - wszystko znajduje się w jednym pliku.

Prezentację można wykonać również w Multimedialnej Encyklopedii Powszechnej Millenium. W tym celu:

- uruchamiamy encyklopedię

- tworzymy nowy konspekt klikając myszą w menu konspekt

- wpisujemy tytuł naszej prezentacji i zatwierdzamy

- wybieramy odpowiednie ilustracje, tekst i dołączamy do naszej prezentacji kolejne rysunki, zdjęcia, mapy

- jeżeli konspekt jest gotowy, uruchamiamy prezentację. Z przycisków prostokącika wybieramy kolejno te, które odpowiadają poszczególnym poleceniom, takim jak przejście do poprzedniej strony, przejście do następnej strony, przejście do ostatniej strony, przejście do pierwszej strony oraz zakończenie prezentacji.

- chcąc taki konspekt wyświetlić na ścianie lub dużym ekranie, możemy wykorzystać projektor do którego (zamiast monitora) podłączamy komputer.

 

 Literatura: