Słowo  o  sobie

 

Jestem nauczycielką Nauczania Zintegrowanego z 12-letnim stażem. Ukończyłam studia magisterskie Nauczania Początkowego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Dwa lata temu podjęłam i ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku Nauczanie Zintegrowane w klasach I-III, podczas których zdobyłam wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy z dziećmi klas młodszych w zreformowanej szkole. Studia okazały się bardzo pomocne, szczególnie w zakresie nabycia umiejętności budowania scenariuszy zintegrowanych zajęć.

 

powrót do strony głównej