2004-06-14
Znaki Jakości Interkl@sa 2004 rozdane!                             Autor:  Katarzyna Maniszewska          ANKIETA 2006

14 czerwca w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyło się wręczenie Znaków Jakości Interkl@sa. To prestiżowe wyróżnienie uzyskało osiem szkół, które stały się  ośrodkami wdrażania społeczeństwa informacyjnego zgodnie z najwyższymi światowymi standardami.

Do Sali Kolumnowej przybyło ponad 200 Gości, wśród nich nauczyciele i uczniowie wyróżnionych szkół, przedstawiciele samorządów lokalnych, kuratoriów, mediów, organizacji edukacyjnych. Zaproszenie na uroczystość przyjęli Wiceminister Edukacji Narodowej i Sportu Tadeusz Szulc oraz Wiceminister Nauki i Informatyzacji Jan Krzysztof Frąckowiak. Obecni byli członkowie Kapituły Znaku Jakości - prof. Jan Madey, prof. Aleksander Łuczak oraz Krystyna Janda.

Gości powitała Senator Grażyna Staniszewska, Koordynator Programu Interkl@sa i przewodnicząca Kapituły Znaku Jakości. Na początku uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w tym roku członka Kapituły, Czesława Niemena.

Ceremonia wręczenia Znaków Jakości odbywała się pod patronatem Marszałka Sejmu RP Józefa Oleksego. Marszałek, który nie mógł być osobiście obecny, wystosował do uczestników list, w którym podkreślał znaczenie programu Interkl@sa oraz gratulował wyróżnionym szkołom. "Twórcy programu Interkl@sa stali się animatorami zmian w dostępie do Internetu - dając przykład wzorcowy budowania aktywności lokalnej społeczności wokół szkoły. Szkoła będąc ośrodkiem wdrażania idei społeczeństwa informacyjnego staje się równocześnie ośrodkiem życia wspólnoty. (...) Wyróżnionym szkołom serdecznie gratuluję wspaniałych osiągnięć, zapału i zgodnego działania. Mam nadzieję, że Wasz sukces stanie się inspiracją dla innych społeczności lokalnych i szkół, będzie budzić aktywność ludzi" - napisał w liście Marszałek Józef Oleksy. Młodzieży i nauczycielom gratulowali w swoich wystąpieniach także minister Tadeusz Szulc oraz Jan Krzysztof Frąckowiak.

Przewodniczący komisji oceniającej szkoły Zdzisław Nowakowski przedstawił osiągnięcia wyróżnionych szkół i oficjalnie ogłosił wyniki. I tak Znak Jakości Interkl@sa uzyskały:

  Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie na 2 lata
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Raciborzu na 2 lata
Gimnazjum Nr 2 w Żorach na 2 lata
Gimnazjum Nr 4 w Żorach na 2 lata
Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Grabowcu na 2 lata
Szkoła Podstawowa nr 13 im. Janka Bytnara "Rudego" w Mielcu na 2 lata
Zespół Szkół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie na 1 rok
Zespół Szkół nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Hrubieszowie na 1 rok

Gimnazjum nr 2 w Żorach, SP w Mielcu i Grabowcu już po raz drugi uzyskały Znak Jakości.

Wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe tablice i dyplomy podpisane przez Członków Kapituły Znaku Jakości. Wiceminister Edukacji Tadeusz Szulc wręczył Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu dyrektorom wyróżnionych szkół. W przypadku szkół, których dyrektorzy zostali nagrodzeni w ubiegłych latach, nagrodę Ministra przyznano - na wniosek dyrektorów - nauczycielom, którzy wnieśli szczególny wkład w osiągnięcie przez szkołę Znaku Jakości.

Oprócz tablicy, dyplomu i prawa do używania godła Znaku Jakości Interkl@sa każda ze szkół otrzymała także nagrody ufundowane przez sponsorów: pakiet oprogramowania od firmy Microsoft, programy komputerowe "Pakiet Dyrektora" od firmy ProgMan Software, roczny abonament encyklopedii wiem.onet.pl od redakcji portalu Onet.pl, edukacyjne programy multimedialne od firmy Young Digital Poland, a także roczną prenumeratę miesięcznika "Perspektywy" od patrona medialnego Znaku Jakości - wydawnictwa Perspektywy Press. Sponsorem Głównym uroczystości była firma Microsoft, wspierająca od lat Znak Jakości Interkl@sa. Po zakończeniu części oficjalnej nadszedł czas na pamiątkowe zdjęcia i autografy - zasiadająca w Kapitule Znaku Jakości Krystna Janda z uśmiechem rozdawała autografy i gratulowała młodzieży wspaniałych osiągnięć.

Przypomnijmy, Znak Jakości Interkl@sa przyznany został po raz trzeci.  W roku 2002 uzyskały go dwie szkoły,  w 2003 - pięć szkół.
Tak więc, w Polsce ten znak aktualnie (2004r.) posiada tylko 12 szkół !