Ankieta    (Znak jakości Interkl@sa 2006)      ZAPROSZENIE   Opis Znaku  Wyróżnione szkoły  Program
 

Część I: Informacja ogólna 

Pełna nazwa szkoły:

Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie

Ulica, nr domu:

ul. Zuchów 1

Kod pocztowy:

20-047

Miejscowość:

Lublin

Województwo:

lubelskie

 

Numer kierunkowy:

081

Nr telefonu:

534-18-36

 

Nr faksu:

533-15-84

E-mail:

sp21@sp21.lublin.pl

WWW:

www.sp21.lublin.pl

Liczba nauczycieli:

59

 

Liczba klas:

28

Liczba uczniów:

725

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Kl. IV

KL. V

Kl. VI

Kl. VII

Kl. VIII

124

112

133

117

123

116

--------

--------

Dyrektor:

mgr Jerzy Piskor

 

Część II: Samoocena

Adres strony WWW:

http://www.sp21.lublin.pl

Opis zawartości strony:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       Szata graficzna: logo, tapeta, animacje, grafika, bannery reklamujące konkursy szkolne.

2.       Poziom techniczny: podstrona w wersji angielskiej, zarejestrowana
w wyszukiwarkach, występują ramki, jest udostępnione oprogramowanie, posiada licznik i możliwość wysyłania maili ze strony.

3.       Poziom merytoryczny:

Strona zawiera:

·         informacje o patronce szkoły Królowej Jadwidze,

·         opis historii szkoły,

·         informacje o szkole i kadrze nauczycielskiej,

·         informacje o rekrutacji i kierunkach kształcenia,

·         fotoreportaże z życia szkoły,

·         bogate kroniki,

·         strony klubów i kół zainteresowań oraz agend szkolnych,

·         strony klas,

·         bieżące informacje w skrócie,

·         gazetkę szkolną,

·         informacje o konkursach,

·         tablicę ogłoszeń,

·         wykaz podręczników obowiązujących w danych klasach,

·         listę absolwentów,

·         księgę gości,

·         plan lekcji,

·         plany na przyszłość.

Strona redagowana jest od 1996 r. Jest często modyfikowana. Skierowana jest przede wszystkim do uczniów i rodziców.

Opis programu profilaktycznego szkoły, którego celem jest bezpieczeństwo uczniów w sieci

Szkolny program profilaktycznyBEZPIECZNY W INTERNECIE” zmierzający do ochrony uczniów przed negatywnymi społecznymi, etycznymi
i prawnymi konsekwencjami rozwoju TI został stworzony w celu uświadomienia uczniom, jak również ich rodzicom i nauczycielom, zagrożeń wynikających z surfowania w Internecie oraz wskazania im sposobów radzenia sobie z nimi. Zarówno dzieci, jak i osoby pracujące z młodzieżą,
a także ich opiekunowie w obliczu dynamicznego postępu techniki powinni posiadać podstawową wiedzę na temat Internetu, jego możliwości oraz potencjalnych zagrożeń wynikających z korzystania z tego narzędzia. Powinni wiedzieć, gdzie szukać pomocy, czy też informacji w przypadku, gdy jakaś sytuacja budzi ich niepokój. Program „Bezpieczny w Internecie” jest gruntownie osadzony we współczesnym świecie. Bezpieczeństwo dziecka w sieci jest konieczne dla niego samego, jego rodziny i szkoły. Szybki rozwój i przemiany zachodzące we wszystkich dziedzinach życia wyznaczają nowe zadania szkole, która powinna wspierać i ukierunkowywać rozwój dziecka, a przede wszystkim dbać o jego bezpieczeństwo w korzystaniu z dóbr świata. W Internecie wszystko się szybko zmienia i dlatego należy zachować krytyczne spojrzenie. Młody człowiek nie może mieć ograniczonego dostępu do wiedzy, dlatego zadaniem dorosłych jest pokazać, że Internet to „kopalnia rzeczy wspaniałych, pięknych i ciekawych”, które mądry użytkownik umie odpowiednio wyselekcjonować, wybrać, przekazać. Z tego założenia wyłaniają się zatem następujące cele edukacyjne:

-       uświadomienie uczniom, rodzicom i nauczycielom negatywnych społecznych, etycznych i prawnych konsekwencji rozwoju technologii informacyjnej;

-       promocja odpowiedzialnej postawy dorosłych oraz prawa dzieci do bezpiecznego korzystania z Internetu;

-       kształtowanie świadomego i mądrego użytkownika mediów;

-       zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu do Internetu;

-       uświadomienie dzieciom, rodzicom i nauczycielom zastosowań Internetu;

-       uświadomienie dzieciom, rodzicom i nauczycielom zagrożeń wynikających z użytkowania Internetu;

-       motywowanie do dbania o cudze i własne bezpieczeństwo
w Internecie;

-       stosowanie zabezpieczeń i ograniczanie dostępu do niewłaściwych stron internetowych;

-       nadzorowanie obszarów internetowych, po których porusza się uczeń;

-       zapoznanie dzieci, rodziców i nauczycieli z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu;

-       informowanie dzieci, rodziców i nauczycieli o możliwościach wsparcia ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w Internecie;

-       promowanie wiedzy na temat komputerów, Internetu i związanych
z nimi zagrożeń.

W związku z tak częstym kontaktem dzieci z siecią bardzo ważne jest propagowanie bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu. Szkoła widzi potrzebę szerzenia wiedzy wśród uczniów i rodziców na temat bezpieczeństwa w Internecie. Zdajemy sobie sprawę, że wielu naszych wychowanków ma dostęp do sieci również poza zajęciami edukacyjnymi
i pozalekcyjnymi. Szkoła udostępniła stanowiska komputerowe w czytelni do dyspozycji uczniów. Wielu z nich korzysta z sieci w domu, często bez nadzoru osób starszych. Dlatego tak ważne jest dla nas, aby nasi wychowankowie i ich opiekunowie zdawali sobie sprawę z zagrożeń, jakie niesie Internet oraz potrafili rozmawiać o problemach z tym związanych. Dzięki nadzorowaniu pracy uczniów na zajęciach, często oni sami zgłaszają problemy zaistniałe podczas pracy z komputerem. Postawiliśmy przed sobą zadania do realizacji, takie jak: bezpieczny dostęp dziecka do Internetu, bezpieczeństwo w sieci, właściwe zastosowanie Internetu, pomoc prawna ze strony organizacji zajmujących się zwalczaniem nielegalnych treści w sieci, zabezpieczenia, kontrola dostępu do Internetu. Niniejszy program adresowany jest do:

-          uczniów I i II etapu kształcenia w szkole podstawowej

-          rodziców

-          nauczycieli

Realizowany on będzie podczas lekcji informatyki oraz na godzinach wychowawczych, jak również podczas spotkań z rodzicami.

Liczba uczniów, którzy przystąpili do ECDL:

-------------------------

Łączna liczba zdanych egzaminów: 

-------------------------

Moduł ECDL:

1

2

3

4

5

6

7

Liczba zdanych egzaminów:

----------

----------

----------

----------

----------

----------

----------

 

Wykaz uczniów, którzy uczestniczyli w między­szkolnych konkursach i olimpiadach wykorzystujących komputer i Internet:

 

 

 

Dokładny opis konkursów znajduje się w teczce wraz z dyplomami i zaświadczeniami potwierdzającymi udział uczniów.

Europejski Konkurs Szkolny „Europa w szkole"

I miejsce w konkursie prac komputerowych w etapie wojewódzkim zajął Krzysztof Wrotkowski

I miejsce w kategorii pracy plastycznej wykonanej za pomocą komputera zajęła Dorota Pado

„Folklor mojego regionu” (I edycja)

I miejsce w kategorii szkół podstawowych zajął zespół w składzie: Agata Krawiec, Katarzyna Karska, Michał Saj, Krzysztof Wrotkowski, Piotr Dziadosz, Piotr Opieka, Wojciech Mazur. Strona znajduje się
w zasobach portalu Interkl@sa.

„Folklor mojego regionu” (II edycja)

W II edycji konkursu wzięła udział drużyna pod kierunkiem nauczyciela przyrody i przygotowała stronę internetową o naszym regionie. Strona została opublikowana na serwerze Interkl@sy.

III Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny „Biegający, śpiewający Pitagoras”

IV miejsce zajęła drużyna w składzie: Ada Chudzik, Mateusz Tupaj, Mateusz Olszewski

„Zdjęcie z wakacji”

II miejsce zajął Damian Maruszak

IV Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny „Biegający, śpiewający Pitagoras”

I miejsce zajęła drużyna w składzie: Łukasz Wrzesień, Michał Woźniacki, Andrzej Górski

 „Ogólnopolski Konkurs „Potrawy mojej babci”

Wyróżnienie zdobyła Adrianna Andrzejewska

I Internetowy Konkurs „Matematyka wierszem pisana”

Udział wzięli: Bożena Wrotkowska, Diana Korkosz, Anna Zachara, Wasylina Łoyik, Łukasz Wrzesień, Marcin Golik, Michał Wodniacki, Barbara Paszkiewicz, Ewa Hatała

Konkurs rysunkowy dla dzieci z okazji 200-tnej rocznicy urodzin H. Ch. Andersena

Wyróżnienia otrzymali: Krzysztof Piórkowski, Paweł Drumblewski, Maciej Stram, Iga Gosik, Jakub Naja, Tomasz Adamski, Alicja Bronikowska

Konkurs na prezentację multimedialną „Jubileuszowe przesłanie”

Udział wzięli: Dominik Bieliński, Grzegorz Miącz, Piotr Skrzypek, Magdalena Sagan, Szymon Marciniak

Międzynarodowy Konkurs „Flaga Ziemi”

Wysłano poprzez formularz elektroniczny zeskanowane prace 40 uczniów, a prace Sergiusza Wójcika i Damiana Wójcika zostały wyróżnione poprzez udział oryginałów w wystawie w Brukseli z okazji Tygodnia Ziemi i Kosmosu. Prace można zobaczyć na stronie internetowej http://www.esw.eun.org/ww/pl/pub/earthandspace/gallery.htm

„Logo rozszerzonej Europy”

Konkurs odbywał się z okazji Spring Day 2004. Prace uczniów: Katarzyny Gryglickiej, Zuzanny Białek, Sergiusza Wójcika i Szymona Gębki wykonane
w programie graficznym Paint i wysłane poprzez formularz internetowy do organizatora konkursu, Szkołę Podstawową nr 90 we Wrocławiu.

„Kartka Wielkanocna”

Uczniowie: Joanna Nowicka, Magdalena Golan, Jakub Bielec, Wioletta Skórska przygotowali prace
w programie graficznym Paint, które zostały wysłane do organizatorów konkursu za pomocą formularza internetowego umieszczonego na stronie Szkoły Podstawowej nr 90 we Wrocławiu.

Międzynarodowy konkurs z okazji GREEN WEEK 2005

Wysłano poprzez formularz elektroniczny zeskanowane prace 4 uczniów: Andrzej Dębowski, Kamil Radczuk, Kamil Ganiec, Mateusz Kuzioła. Prace zobaczyć można na stronie internetowej http://www.greenweek2005.eun.org/ww/pl/pub/greenweek_2005/homepage.htm

„Caring for Our Planet”

Udział wzięli: Agata Lewandowska, Ada Chudzik, Łukasz Rzepecki, Szymon Marciniak, Magdalena Karska, Weronika Tarka, Joanna Wróbel, Bożena Wrotkowska, Monika Pacek, Barbara Paszkiewicz.

Konkurs na najciekawszą witrynę szkolną

I miejsce zajęła strona internetowa naszej szkoły

I Internetowy Konkurs „Jan Paweł II –człowiek wszech czasów”

Udział biorą: Ola Łakomska, Karolina Tybulczuk, Angelika Nadzieja, Klaudia Kozak, Patrycja Tyburek, Magda Kania, Dominika Rudzka, Kamil Kleczkowski, Ada Chudzik, Agata Lewandowska, Robert Drozd, Jan Modrzejewski. Do drugiego etapu zakwalifikowali się: Agata Lewandowska, Patrycja Tyburek, Karolina Tybulczuk, Kamil Kleczkowski. Finał konkursu odbędzie się 10 kwietnia 2006 (więcej informacji na stronie konkursowej http://www.papieski-sp11.prv.pl)

II Internetowy Konkurs „Regiony Polski – Jura”

Udział biorą: Angelika Nadzieja, Aneta Warenica, Magdalena Sagan, Kamil Pasierbik. Finał konkursu odbędzie się 11 maja 2006 r. Więcej informacji na
stronie http://www.konkurs.sp3.webfabryka.pl/

,,Europa w bajce”

Do konkursu przesłano e-mailem bajkę w języku angielskim autorstwa Magdaleny Rzeźnik. Została ona zakwalifikowana do konkursu, a wyniki zostaną ogłoszone na stronie www.centroineuropa.it w marcu 2006 r.

Konkurs na stronę WWW

W listopadzie 2005/2006 roku szkoła została włączona do II edycji konkursu na najciekawszą szkolną stronę WWW, którego organizatorem jest internetowy serwis edukacyjny ,,Edukator". Konkurs trwa do 20 maja 2006r. Więcej informacji na stronie www.edukator.edu.pl

III Wojewódzki Konkurs „Bądź bezpieczny na drodze”

W kategorii prac komputerowych przesłano prace Zuzanny Buczkowskiej z klas V „c” i Małgorzaty Łazuki z klasy IV „e”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.03.2006 r.

,,Czy Twoja szkoła jest na mapie?”

Konkurs został zorganizowany przez Wydawnictwo Pascal i portal Interkl@sa i przeznaczony jest dla nauczycieli i uczniów. Zadanie konkursowe polega na sprawdzeniu czy szkoła, z którą związany jest uczestnik konkursu znajduje się na ,,Interaktywnej mapie szkół Interkl@sy” dostępnej pod adresem http://mapa.interklasa.pl. W konkursie, co tydzień, nagradzane będą 2 szkoły. Konkurs trwa od 6 lutego do 21 maja 2006r. Nasza szkoła została zgłoszona do konkursu w lutym 2006 r. przez szkolną bibliotekarkę.

 „Podróż po Europie”

Zespół uczniów w składzie: Aleksandra Łakomska, Karolina Tybulczuk, Agnieszka Krzyżak, Gabriela Grzywacz, Jan Modrzejewski, Robert Drozd, Rafał Kuś przygotowują stronę internetową o Malcie. Organizatorem konkursu jest portal Interkl@sa. Wstępna wersja strony została opublikowana na serwerze, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13.03.2006 r.

Inne certyfikaty potwierdzające umiejętności komputerowe uczniów (nazwa certyfikatu i jego krótka charakterystyka oraz liczba uczniów, którzy otrzymali certyfikat) 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Liczba nauczycieli, którzy przystąpili do ECDL:

--------------

Łączna liczba zdanych egzaminów: 

--------------

Moduł ECDL:

1

2

3

4

5

6

7

Liczba zdanych egzaminów:

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

-----------

Liczba nauczycieli, którzy zostali przygotowani na kursach do korzystania z Internetu oraz technologii informacyjnej:

50

Liczba nauczycieli, którzy stosują Internet oraz technologię informacyjną w nauczaniu:

32

Liczba nauczycieli mających uprawnienia do nauczania informatyki (nie dotyczy szkoły podstawowej):

5

Łączna liczba komputerów w szkole:

66

w tym liczba komputerów podłączonych do Internetu:

63

w tym liczba komputerów w bibliotece szkolnej:

6

Liczba pracowni przedmiotowych, w których jest na stałe co najmniej jeden komputer:

11

Wykaz oprogramowania dydaktycznego, które nauczyciele wykorzystują w nauczaniu:

„Anatomia człowieka”, „Angielski 9-13 lat. Interaktywny kurs nauki języka”, „Brzdąc”, „Dziejnia podstawowa – program do nauki historii”, „Encyklopedia PWN”, Encyklopedia PWN ze Słownikiem Języka Polskiego PWN”, „Geografia Afryki”, „Geografia Ameryki Południowej”, „Geografia Ameryki Północnej”, „Geografia Azji”, „Geografia Europy”, „Gry logiczne”, „Historia i społeczeństwo – kl. 4,5,6”, „Klik uczy czytać”, „Klik uczy liczyć”, „Klik uczy zasad ruchu drogowego”, „Literki-cyferki”, „Logo Komeniusz”, „Magiczne karty”, „Mała ortografia”, „Mat 1-2-3”, „Matematyka – działania”, „Matematyka – encyklopedia szkolna”, „Matematyka EURO PLUS – klasy 4,5,6”, „Matematyka 2001 – kl. IV”, „Mat-Miś”, „Multimedialna Encyklopedia Powszechna FOGRA”, „Multimedialna Encyklopedia Powszechna WIEM”, „Multimedialna Encyklopedia Powszechna MILLENIUM”, „Nowa Encyklopedia Powszechna PWN”, Multimedialny Świat Biblii”, „Cabri II”, „Matematyka I-IV”, „Pitagoras”, „BERDE”,„Zielone światło”, „Moja droga do szkoły” „STM Testy”, „Sprawdziany szóstoklasisty 2005”, „Artrage”, programy z pakietu Microsoft Office. „Nutki”, „Podróż po Polsce”, „Prawo jazdy”, „Przypowieści biblijne dla dzieci”, „Test Maker”, „Wychowanie komunikacyjne”, „Język polski dla dyslektyków”.

 

 

Wykaz oprogramowania do zarządzania szkołą:

Arkusz Optivum, Plan lekcji Optivum, Dyżury Optivum, Zastępstwa Optivum, Ocenianie opisowe Optivum, Sekretariat Optivum, Dziennik Optivum, Ocenianie opisowe Optivum (dla ucznia), Świadectwa Optivum, Rekrutacja Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Księgowość Optivum, KZP Optivum, Rejestr VAT Optivum, Magazyn Optivum, Stołówka Optivum, Inwentarz Optivum, MOL Optivum, Kadry 2000, Płace 2000, Zestawienia z listy płac, Kapitał początkowy, Płatnik, Sekretariat Uczniowski 2000, Hermes, SIO, Prawo w Oświacie, Pakiet Microsoft Office, Poradnik Dyrektora Szkoły, Proffice, Wydruk formularzy PIT, E-PFRON OffLine.

Wykaz multimedialnych materiałów dydaktycznych oraz krótki opis prezentacji poświęconej pracy biblioteki szkolnej:

 

Biblioteka jako Szkolne Centrum Informacji 

Biblioteka SP nr 21 jest szybko rozwijającym się Szkolnym Centrum Informacji, które służy do pracy własnej uczniów, prowadzenia zajęć przedmiotowych i pozalekcyjnych oraz wspomagania kształcenia uczniów i nauczycieli. SCI przygotowuje uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, segregowania informacji, krytycznego ich odbioru, rozbudza potrzeby czytelnicze, przygotowuje do pracy samokształceniowej i wykorzystywania mediów jako narzędzi pracy intelektualnej. Tym samym przygotowuje użytkowników do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nasza biblioteka jest wielofunkcyjnym, interdyscyplinarnym kompleksem dydaktycznym, w którym udostępniane są wszelkie materiały tradycyjne i multimedialne oraz sprzęt techniczny do ich odtwarzania.

Biblioteka posiada:

-        6 komputerów (z dostępem do Internetu) służących do pracy nauczycieli bibliotekarzy
i czytelników (nauczycieli i uczniów),

-        odtwarzacz DVD,

-        magnetowid,

-        telewizor,

-        radiomagnetofon,

-        skaner,

-        kserokopiarkę.

Dzięki komputerom znajdującym się w bibliotece czytelnicy korzystają ze zgromadzonych programów multimedialnych, Internetu, edytorów tekstu, programów do tworzenia stron WWW, prezentacji multimedialnych oraz programu MOL 2000+ (katalogi i kartoteki). Uzyskanie przez bibliotekę w 1995 roku dostępu do Internetu stworzyło wiele możliwości zarówno nauczycielom jak i uczniom. Mogą oni wyszukiwać informacje na określony temat, wymieniać informacje i doświadczenia za pomocą poczty elektronicznej, korzystać ze stron edukacyjnych oraz brać udział w ogólnopolskich konkursach internetowych. Świadome i selektywne korzystanie z takiego źródła informacji, jakim jest Internet przyczynia się do wszechstronnego rozwoju wszystkich użytkowników. W bibliotece w dużym stopniu wykorzystywany jest edytor tekstu Word oraz program do tworzenia prezentacji multimedialnych. Nauczyciele za pomocą tych narzędzi opracowują wszelkiego rodzaju materiały dydaktyczne np.: konspekty lekcji, scenariusze imprez, tworzą informatory, biuletyny, druki okolicznościowe (dyplomy, podziękowania), tworzą i aktualizują strony WWW osobiste, klas, kół zainteresowań i agend szkolnych (biblioteki, świetlicy). Edytor tekstu wykorzystują również uczniowie w celu opracowania materiałów do gazetek ściennych, pisząc referaty i prace konkursowe.

W SCI na szeroką skalę wykorzystuje się sprzęt techniczny: DVD, magnetowid i telewizor. Nauczyciele przedmiotów oraz nauczyciele bibliotekarze na lekcjach lub spotkaniach okolicznościowych i zajęciach pozalekcyjnych korzystają z filmów edukacyjnych. Wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, umiejętność jej selekcjonowania, gromadzenia i przetwarzania oraz umiejętność komunikowania się

poprzez media – to umiejętności, które są niezbędne do samorealizacji w dalszym życiu zawodowym
i społecznym młodego człowieka. Stąd dostrzegamy konieczność uwzględniania roli i potrzeb SCI:

-           w programie pracy szkoły,

-           w planach modernizacji sprzętu komputerowego,

-           w planowaniu doskonalenia kadry.

Wykaz publikacji i multimedialnych materiałów dydaktycznych:

 1. Prezentacja multimedialna i referat „Komputer nie tylko na lekcjach” wygłoszony przez
  p. Iwonę Sumorek podczas II Regionalnej Konferencji „Technologia Informacyjna w Edukacji” (7.02.2004). Wystąpienie znalazło się w materiałach konferencyjnych rozpowszechnianych na płycie CD oraz zostało opublikowane na stronie internetowej WODN w Lublinie (płyta CD, folder Publikacje/II Regionalna Konferencja TI).
 1. Prezentacja multimedialna i referat „Możliwości wykorzystania komputera w świetlicy szkolnej” wygłoszony przez pp. Annę Dul i Małgorzatę Serwin podczas II Regionalnej Konferencji „Technologia Informacyjna w Edukacji” (7.02.2004). Wystąpienie znalazło się w materiałach konferencyjnych rozpowszechnianych na płycie CD oraz zostało opublikowane na stronie internetowej WODN w Lublinie (płyta CD, folder Publikacje/II Regionalna Konferencja TI).
 1. Prezentacja multimedialna i referat „Wykorzystanie technologii informacyjnej w bibliotece szkolnej” wygłoszony przez pp. Urszulę Mitrus i Monikę Adamczyk podczas II Regionalnej Konferencji „Technologia Informacyjna w Edukacji” (7.02.2004). Wystąpienie znalazło się
  w materiałach konferencyjnych rozpowszechnianych na płycie CD oraz zostało opublikowane na stronie internetowej WODN w Lublinie (płyta CD, folder Publikacje/II Regionalna Konferencja TI).
 1. Prezentacja multimedialna i referat „Lublin-my city” wygłoszony przez p. Jolantę Brzozowską-Porębską podczas II Regionalnej Konferencji „Technologia Informacyjna w Edukacji” (7.02.2004). Wystąpienie znalazło się w materiałach konferencyjnych rozpowszechnianych na płycie CD oraz zostało opublikowane na stronie internetowej WODN w Lublinie (płyta CD, folder Publikacje/II Regionalna Konferencja TI).
 1. Prezentacja multimedialna i referat „Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela-wychowawcy klasy” wygłoszony przez p. Lucjana Miciuka podczas II Regionalnej Konferencji „Technologia Informacyjna w Edukacji” (7.02.2004). Wystąpienie znalazło się w materiałach konferencyjnych rozpowszechnianych na płycie CD oraz zostało opublikowane na stronie internetowej WODN w Lublinie (płyta CD, folder Publikacje/II Regionalna Konferencja TI).
 1. Prezentacja multimedialna i referat „Technologia informacyjna w zarządzaniu szkołą” wygłoszony przez p. dyrektora Jerzego Piskora podczas II Regionalnej Konferencji „Technologia Informacyjna w Edukacji” (7.02.2004). Wystąpienie znalazło się w materiałach konferencyjnych rozpowszechnianych na płycie CD oraz zostało opublikowane na stronie internetowej WODN w Lublinie (płyta CD, folder Publikacje/II Regionalna Konferencja TI).
 1. Referat „Technologia Informacyjna w dydaktyce języka polskiego” wygłoszony przez
  p. Małgorzatę Nowosad podczas II Regionalnej Konferencji „Technologia Informacyjna
  w Edukacji” (7.02.2004). Wystąpienie znalazło się w materiałach konferencyjnych rozpowszechnianych na płycie CD oraz zostało opublikowane na stronie internetowej WODN
  w Lublinie (płyta CD, folder Publikacje/II Regionalna Konferencja TI).
 1. Prezentacja multimedialna i referat „Komputer na lekcjach techniki” wygłoszony przez
  p. Iwonę Sumorek podczas III Regionalnej Konferencji „Technologia Informacyjna w Edukacji” (12.02.2005). Wystąpienie znalazło się w materiałach konferencyjnych rozpowszechnianych na płycie CD oraz zostało opublikowane na stronie internetowej WODN w Lublinie(płyta CD, folder Publikacje/III Regionalna Konferencja TI).
 1. Prezentacja multimedialna i referat „Technologia Informacyjna na zajęciach w świetlicy” wygłoszony przez pp. Małgorzatę Serwin i Annę Dul podczas III Regionalnej Konferencji „Technologia Informacyjna w Edukacji” (12.02.2005). Wystąpienie znalazło się w materiałach konferencyjnych rozpowszechnianych na płycie CD oraz zostało opublikowane na stronie internetowej WODN w Lublinie (płyta CD, folder Publikacje/III Regionalna Konferencja TI).
 1. Referat „Polonista i komputer-refleksje praktyka” wygłoszony przez p. Małgorzatę Nowosad podczas III Regionalnej Konferencji „Technologia Informacyjna w Edukacji” (12.02.2005). Wystąpienie znalazło się w materiałach konferencyjnych rozpowszechnianych na płycie CD oraz zostało opublikowane na stronie internetowej WODN w Lublinie (płyta CD, folder Publikacje/III Regionalna Konferencja TI).
 1. Referat wygłoszony przez p. dyrektora Jerzego Piskora w Mrozach na III Ogólnopolskim Zjeździe Opiekunów Szkolnych Pracowni Internetowych (maj 2004) dotycząca bezpieczeństwa dzieci
  w Internecie. Referat i prezentację można obejrzeć na stronie www.sbs2p.pl
 1. Referat wygłoszony przez p. dyrektora Jerzego Piskora na XX konferencji „Informatyka w szkole” we Wrocławiu (6-9.09.2004) „Historia komputeryzacji Krzemowej Szkoły”. Artykuł można przeczytać na stronie http://www.21sp.lublin.pl/users/jpiskor/iwsz.html
 1. Prezentacja multimedialna i referat dotyczący profilaktyki wad postawy wygłoszony
  15.11.2004 na radzie pedagogicznej przez pp. Iwonę Sumorek i Agnieszkę Korczyk (płyta CD, folder Materiały dydaktyczne/Wady postawy).
 1. Prezentacja multimedialna i referat dotyczący profilaktyki wad postawy wygłoszony
  w 23.05.2005 na zebraniu z rodzicami przyszłorocznych klas I przez pp. Iwonę Sumorek
  i Agnieszkę Korczyk (płyta CD, folder Materiały dydaktyczne/Wady postawy1).
 1. Prezentacja multimedialna „Manewry drogowe” wykorzystywana na lekcjach techniki w klasie IV (płyta CD, folder Materiały dydaktyczne/Manewry drogowe).
 1. Prezentacja multimedialna „Bezpieczeństwo w sieci” stworzona z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2005 z materiałów wypracowanych przez uczniów (płyta CD, folder Materiały dydaktyczne/DBI_2005).
 1. Prezentacja multimedialna dotycząca bezpieczeństwa w Internecie przygotowana dla rodziców (płyta CD, folder Materiały dydaktyczne/DBI_2005).
 1. Prezentacja multimedialna dotycząca pracy pedagoga (płyta CD, folder Materiały dydaktyczne/Pedagog).
 1. Opracowana przez bibliotekarkę p. Renatę Zawadzką książka o Królowej Jadwidze w wersji elektronicznej (biblioteka szkolna).
 1. Prezentacja dotycząca pracy świetlicy szkolnej przygotowana dla rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy opracowana przez p. Annę Dul i Małgorzatę Serwin (płyta CD, folder Materiały dydaktyczne/Świetlica).
 1. Prezentacja multimedialna dotycząca pomocy materialnej świadczonej za pośrednictwem szkoły przygotowana dla rodziców opracowana przez p. Annę Dul (płyta CD, folder Materiały dydaktyczne/Pomoc materialna).
 1. Prezentacja multimedialna dotycząca procedur bezpieczeństwa dziecka w szkole opracowana na radę pedagogiczną przez p. Annę Dul (płyta CD, folder Materiały dydaktyczne/Procedury).
 1. Prezentacja multimedialna dotycząca Konstytucji Europejskiej przygotowana przez p. Renatę Zawadzką z okazji Spring Day 2005 (płyta CD, folder Materiały dydaktyczne/Konstytucja).
 1. Prezentacja multimedialna wykonana przez p. Joannę Kustrę upamiętniająca Jasełka 2005 (wystawę i licytację szopek oraz wystawienie Jasełek w Szopce Lubelskiej prze Ratuszem) (płyta CD, folder Materiały dydaktyczne/Jasełka).
 1. Prezentacja multimedialna, film i piosenka wykorzystane podczas obchodów Dnia Papieskiego 2005, a przygotowana przez p. Joannę Kustrę (płyta CD, folder Materiały dydaktyczne/Dzień Papieski).
 1. Prezentacja multimedialna przygotowana dla rodziców kandydatów do naszej szkoły została zademonstrowana 23.05.2005 r (płyta CD, folder Materiały dydaktyczne/Prezentacja szkoły).
 1. Prezentacja multimedialna stosowana przez nauczycieli języka polskiego dotycząca zasad ortografii ((płyta CD, folder Materiały dydaktyczne/Ortografia).
 1. Strona www dotycząca mitologii opracowana przez nauczycielki języka polskiego p. Małgorzatę Nowosad i Anetę Waśkowicz ((płyta CD, folder Materiały dydaktyczne/Mitologia).
 1. Prezentacje multimedialne i materiały dydaktyczne dotyczące reklamy opracowane przez
  p. Małgorzatę Nowosad i Anetę Waśkowicz, wykorzystywane podczas lekcji języka polskiego ((płyta CD, folder Materiały dydaktyczne/Reklama).

Multimedialne materiały dydaktyczne stanowią także integralną część niektórych scenariuszy zajęć. Znajdują się one na dołączonej do dokumentacji płycie CD w folderze Scenariusze zajęć.

Opis kontaktów uczniów i nauczycieli z otoczeniem zewnętrznym za pośrednictwem sieci Internet w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć:

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie nawiązują współpracę ze szkołami z całego świata oraz biorą udział w różnych projektach edukacyjnych. Te działania wpływają na zmotywowanie uczniów do nauki języka angielskiego oraz pokazują jak można wykorzystywać technologię informacyjną w praktycznych działaniach.

 1. "SEND YOUR NAME TO MARS!"

W naszej szkole działał klub astronomiczny, na spotkaniach którego dzieci dowiadywały się wielu ciekawostek o kosmosie. Z inicjatywy opiekuna koła, p. Karola Pankowskiego wzięli udział w akcji "SEND YOUR NAME TO MARS!" organizowanej przez NASA. Zarejestrowali się na stronie internetowej i w maju 2002 r. uzyskali certyfikaty potwierdzające zarejestrowanie ich danych w programie. Nazwiska uczniów zostały nagrane na płycie DVD dołączonej do sondy Mars Exploration Rover 2003 (pojazdu "Spirit"), która 10 czerwca 2003 została wyniesiona w kosmos
i po 7 miesiącach podróży wylądowała 4 stycznia 2004 r. na Marsie.

 

 1. Spring Day 2004

Szkoła została zgłoszona do udziału w akcji i zarejestrowana na stronie http://futurum2004.eun.org. Podczas obchodów Dnia Wiosny uczniowie śledzili inicjatywy szkół na tej właśnie stronie. Brali też udział w konkursie „Symbol rozszerzonej Europy”, przygotowując logo rozszerzonej Europy, używając elementów związanych z lokalną, narodową lub europejską społecznością. Celem zajęć było zapoznanie się z systemem edukacji w poszczególnych państwach UE (http://republika.pl/fedyk) i wypełnienie przygotowanych kart pracy. Był też quiz ze znajomości państw UE.

 

 1. Dzień Bezpiecznego Internetu - 8 lutego 2005

Nasza szkoła zarejestrowała się na stronie internetowej www.dbi.pl. Opisaliśmy planowane
w szkole działania związane z bezpieczeństwem dzieci w Internecie. Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu odbyły się warsztaty dla rodziców, godziny wychowawcze oraz specjalne zajęcia dla uczniów. Samorząd Uczniowski przedstawił na apelu prezentację multimedialną opracowaną na podstawie dostarczonych przez uczniów materiałów. Prezes Fundacji „Dzieci Niczyje” p. Jakub Śpiewak wygłosił naszym uczniom wykład na temat niebezpieczeństw w Internecie.

 

 1. Wideokonferencja z p. Januszem Onyszkiewiczem

Szkoła została zarejestrowana do udziału w Spring Day 2005 na stronie http://futurum2005.eun.org. W dniu 16 marca w godz. 1245- 1334 nasi uczniowie wzięli udział
w wideokonferencji z wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego p. Januszem Onyszkiewiczem. W czasie debaty p. Onyszkiewicz przebywał w w Brukseli. Razem z naszymi uczniami pytania eurodeputowanemu zadawali uczniowie z dwóch polskich szkół. Pytania dotyczyły głównie Konstytucji Europejskiej, pracy Parlamentu oraz zainteresowań posła. W wideokonferencji wzięli udział uczniowie klasy VI "b" i VI "a". Było to dla nich duże doświadczenie i jednocześnie wielkie wyróżnienie. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie naszej szkoły.

 

 1. Dzień Bezpiecznego Internetu - 7 lutego 2006

Szkoła zarejestrowała się na stronie www.dbi.pl i zgłosiła swoje inicjatywy. Odbyło się spotkanie
p. Jakuba Śpiewaka z rodzicami uczniów klas I. Nakręcony podczas tego wykładu film pokazywany był pozostały rodzicom podczas semestralnych zebrań. Samorządy klas IV-VI uczestniczyły
w warsztatach prowadzonych przez autorki Szkolnego Programu Profilaktycznego „Bezpieczeństwo w sieci”. Takie warsztaty przeprowadzili potem uczniowie w swoich klasach na godzinach wychowawczych. W klasach I-III odbyły się lekcje z wychowawcami poświęcone bezpieczeństwu
w sieci. Zorganizowano też konkurs plastyczny na ten temat. Nauczycielom przypomniano zagadnienia dotyczące zagrożeń w Internecie na radzie pedagogicznej (prezentacja multimedialna).

 

 1. Udział w programie Socrates-Comenius1

W październiku 2005 r. nauczycielka kształcenia zintegrowanego p. Jolanta Brzozowska – Porębska uczestniczyła w szkoleniu zorganizowanym przez komponent Fundacji Rozwoju Edukacji Socrates - program Arion. Szkolenie miało miejsce w Walii. W trakcie pobytu nawiązano szereg kontaktów
z nauczycielami wielu szkół europejskich, między innymi z nauczycielami ze szkoły w Północnej Walii, z miejscowości Rhyl. Po powrocie dzieci z walijskiej i naszej szkoły wymieniły się informacjami o szkolnych wydarzeniach drogą e-mailową. Przed świętami wysłano kartki
z życzeniami. Nauczyciele obu szkół postanowili rozpocząć realizację programu „Trzystopniowy projekt – jedzenie, ćwiczenia, środowisko” w ramach Socrates-Comenius 1. Współpraca została zaplanowana na 3 lata. Będą w niej brały szkoły: Ysgol Emmanuel z Wielkiej Brytanii (Rhyl), Hebekk Skole z Norwegii (Ski), Edenderry Primary School z Irlandii (Banbridge), Gaer Junior School z Wielkiej Brytanii (Newport), Blaesenborgskolen z Danii (Maribo) oraz nasza szkoła. Formularz aplokacyjny został zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Lublin i złożony 01.02.06 w Agencji Narodowej w Warszawie i zostanie rozpatrzony w sierpniu.

 

 1. Współpraca ze Szkołą Podstawową w Kokomo, Indiana w USA

W roku szklonym 2005/2006 uczniowie klas II pod kierunkiem nauczyciela języka angielskiego napisali listy do swoich rówieśników uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kokomo. W listach dzieci przedstawiły się, napisały o swoich rodzinach i ulubionych zajęciach. Otrzymaliśmy odpowiedzi i mamy nadzieję, że nasza korespondencja będzie nadal trwała. Koordynatorki współpracują ze sobą za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do takiego kontaktu przygotowują się także dzieci. W planach są wspólne projekty wykonywane z wykorzystaniem TI.

 

 1. Projekt “E-CARDS”

We wrześniu i październiku 2005 roku członkowie kółka języka angielskiego uczestniczyli
w anglojęzycznym projekcie “E-cards”. Celem tego projektu była wymiana informacji o szkołach
w różnych krajach: zainteresowanich uczniów, ich ulubionych potrawach, a także ciekawych miejscach w ich rodzinnych miastach. Uczestnictwo w tym projekcie było dla uczniów bardzo interesujące i pokazało im, jak mimo różnic wynikających z faktu, że pochodzą z różnych krajów, są podobni do swoich rówieśników.

 

 1. Projekt “HOW TALL IS YOUR SCHOOL?”

W październiku 2005 roku klasy piąte uczestniczyły w anglojęzycznym projekcie “How tall is your school?” Celem tego projektu było zebranie informacji o wzroście uczniów z danej grupy wiekowej, porównanie tych danych w obrębie poszczególnych klas, na danym poziomie w szkole oraz
z danymi uzyskanymi w innych szkołach. Praca nad tym projektem dostarczyła uczniom
i nauczycielom wiele zabawy. Mogliśmy wskazać najniższego i najwyższego ucznia, określić która “klasa jest najwyższa”. Koordynatorem tego projektu był J. Schlereth ze szkoły podstawowej
w Wielkiej Brytanii. Niestety, nie udało nam się przesłać tych danych, ponieważ adres mailowy okazał się być nieaktywny (przynajmniej nie mamy potwierdzenia o odbiorze przesłanej przez nas poczty).

 

 1. Projekt “TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE”

W grudniu 2005 roku klasa VB wzięła udział w międzynarodowym projekcie prowadzonym w języku angielskim pt. „Tradycje bożonarodzeniowe”. Celem projektu było porównanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia obecnych w różnych kulturach i narodowościach, przedstawienie zwyczajów właściwych tylko dla danego kraju oraz wskazanie obyczajów typowych dla wielu państw. Koordynatorem tego projektu jest Sharon Alberts, nauczyciel szkoły podstawowej
w Heyworth Elementary / Primary School w Stanach Zjednoczonych. Projekt miał formę ankiety
z 10 pytaniami, na które uczniowie mieli odpowiedzieć twierdząco lub przecząco. Zebrane informacje zostały przetworzone w formę tabeli oraz grafu i przesłane na adres mailowy kordynatora. Przesłane informacje zostały dodatkowo poszerzone o wiadomości dotyczące polskich tradycji związanych ze świętami. W projekcie udział wzięły szkoły z USA i nasza szkoła.

 

 1. Międzynarodowa gazetka internetowa “WEBBA”

Nasza szkoła została zgłoszona do projektu “Travelling Teddy”. Ze względu na dużą ilość uczestników projekt będzie mógł być realizowany dopiero w przyszłym roku szkolnym. Udało nam się jednak nawiązać kontakt z międzynarodową gazetką internetową, której autorem jest koordynator projektu “Travelling Teddy”. Nasza współpraca polega na współtworzeniu gazetki (pisanie artykułów, recenzji i komentarzy do artykułów innych osób). Dzieci mogą też nawiązywać kontakt z rówieśnikami z innych krajów dzięki rubryce „PenPal Corner”.

Opis wykorzystania komputerów i sieci Internet w czasie zajęć pozalekcyjnych uczniów

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 w Lublinie uczestniczą w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych, które łączy podstawowa cecha: jednym z ich głównych celów jest nauka funkcjonowania
w społeczeństwie zinformatyzowanym. Oznacza to, że Internet i komputery są podstawowymi narzędziami nauki i pracy w czasie trwania tych zajęć. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych ukazuje uczniom możliwości wykorzystania technologii komputerowej w praktycznym działaniu, zaznajamia ze sprzętem komputerowym, jego zastosowaniem w nauce i zabawie oraz przygotowuje do samodzielnego wyszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji.

 

Koło dziennikarsko-informatyczne (internetowa gazetka szkolna „Kurier 21”)

 Efektem pracy koła dziennikarsko-informatycznego w Szkole Podstawowej nr 21 jest internetowa gazetka szkolna Kurier 21. Podczas cotygodniowych spotkań uczniowie zdobywają wiedzę na temat pracy dziennikarza, poznają pojęcia związane z powstawaniem gazety oraz elementy graficzne tworzące stronę gazety. Samodzielnie dobierają tematykę i tytuły swoich artykułów, opowiadań czy wywiadów. Młodzi redaktorzy zapoznają się z programem komputerowym do tworzenia witryn sieci Web Publisher oraz innymi programami, które są dostępne w naszej szkole. W chwili obecnej samodzielnie przygotowują internetowe strony gazetki z wykorzystaniem tego programu. Dobierają odpowiednio do tematu zdjęcia, obrazki, kliparty, szukają informacji w Internecie, samodzielnie tworzą prezentacje na wybrane przez nich lub wskazane tematy. W poszczególnych numerach Kuriera 21 można znaleźć informacje związane z aktualnym życiem szkoły, problemami i zainteresowaniami uczniów, istotnymi datami z kalendarza, opowiadania, relacje z wyjść klasowych, dowcipy, ciekawostki z różnych dziedzin życia, recenzje, itd. Uczniowie przygotowują co roku wydanie specjalne dotyczące święta szkoły.

 

Koło informatyczne

Na zajęciach koła informatycznego uczniowie poznają tajniki tworzenia stron WWW za pomocą edytorów html. Uczestnicy zajęć wykonują własne oraz klasowe strony WWW, które następnie publikowane są na serwerze szkoły. Internet służy uczniom do poznawania różnych rozwiązań i edytorów, które są przydatne do tworzenia własnych koncepcji stron.

 

Koło matematyczne

 Na zajęciach koła matematycznego wykorzystywane są różnorodne programy komputerowe wspomagające proces kształcenia, są to min: „Cabri” i „eduROM” oraz Internet. Uczniowie wyszukują w Internecie wiadomości dotyczące tematów poszczególnych zajęć a następnie rozwiązują zadania
z wykorzystaniem ich oraz programu „Cabri”. Program ten pozwala uczniom poznać sposoby wykonywania konstrukcji geometrycznych oraz tworzyć podstawowe figury geometryczne i własne konstrukcje zmieniając ich wygląd lub wykonując na nich różne operacje geometryczne. Program komputerowy „eduROM” wspomaga naukę matematyki. Każdy temat programu składa się z dwóch części: wykładu i ćwiczeń, prezentuje on także przykładowe sposoby rozwiązań zadań. Po każdym temacie jest zestaw ćwiczeń sprawdzających stopień opanowania materiału. Uczniowie samodzielnie wykonują zadania, a program zapisuje wyniki, co umożliwia kontrolę postępów w nauce i wskazuje obszary do poprawy. Dzięki Internetowi uczniowie mogli wziąć udział w konkursie na najlepszy wiersz o matematyce w ramach I Ogólnopolskiego Internetowego Konkursu „Matematyka wierszem pisana” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 27 w Rzeszowie. Ich wiersze wraz z innymi zostały zamieszczone na stronie Podkarpackiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki  www.sp27.rzeszow.pl. Na zajęciach dodatkowych została także wykonana strona internetowa koła matematycznego, która znajduje się na serwerze szkoły. Do jej wykonania użyto programów takich jak: Microsoft Excel, Microsoft FrontPage oraz Gimp.

 

Koło języka angielskiego

Jednym z podstawowych celów, jakie są realizowane podczas spotkań kółka języka angielskiego jest nauka wykorzystania Internetu jako narzędzia służącego nie tylko zabawie, ale też rozwijaniu więzi społecznych i poszerzaniu wiedzy o otaczającym świecie; Internet jest środkiem do nawiązywania znajomości z dziećmi z różnych krajów. Można tu wymienić projekt e-pals, w którym uczniowie brali udział dzięki stronie www.schoolnet.org Projekt ten polegał na wymianie anglojęzycznych kartek internetowych pomiędzy szkołami z różnych krajów. Dzieci opisywały swoje miasto, ważne miejsca i samą szkołę kolegom zza granicy. Internet stanowi też dla członków kółka istotne źródło informacji wykorzystywanych w czasie projektów wymagających większej inicjatywy ze strony uczniów. Dobrym przykładem będzie tu projekt „A Day in London”, w którym uczniowie mieli wskazać miejsca, które odwiedziliby w Londynie, gdyby mogli tam spędzić jeden dzień. Wybrane atrakcje należało zaprezentować reszcie grupy w formie multimedialnej prezentacji. Do odnalezienia interesujących miejsc, zdobycia informacji o nich oraz ich zdjęć uczniowie wykorzystywali właśnie Internet. Wyniki swoich działań uczniowie mogą oglądać na współredagowanej przez siebie stronie internetowej kółka.

 

Zajęcia z zastosowaniem technologii informacyjnej w klasach I-III

 W klasach I – III praca z komputerem występuje na etapie edukacji elementarnej i polega na wykorzystaniu dostępnych multimedialnych programów edukacyjnych w formie gier
i zabaw komputerowych, tworzeniu rysunków przy użyciu edytora grafiki (np. MS Paint) oraz redagowaniu krótkich tekstów użytkowych za pomocą edytora tekstu. Uczniowie dowiadują się także jak komunikować się przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, nabywają różnorodne umiejętności, min: posługiwania się klawiaturą, myszką, przygotowania prostych prezentacji, zarządzania zasobami komputera (uruchamianie programów, zapis efektów na dysku) oraz poznają reguły pracy przy komputerze. Celem takiego postępowania jest opracowanie i wdrożenie w wybranych klasach modyfikacji programu zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wzbogacenie jej o elementy informatycznej, europejskiej i nauki języka angielskiego (program własny), a także wykorzystanie komputera jako narzędzia wspomagającego uczenie się.

 

Zajęcia komputerowe w świetlicy szkolnej

 Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w świetlicy z użyciem komputera powodują, iż edukacja staje się bardziej skuteczna. Komputer bowiem służy nam jako niezwykle cenny i nowoczesny środek dydaktyczny. Pomaga naszym uczniom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, ponieważ dzięki niemu dzieci uczą się traktując naukę jako zabawę. Podczas pobytu dzieci w świetlicy mogą one korzystać z posiadanych przez nas komputerowych  programów edukacyjnych dostosowanych do ich poziomu rozwoju, brać udział w konkursach internetowych oraz  korzystać z Internetu jako źródła informacji i komunikacji (z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa w sieci). Uczniowie korzystają z wybranych stron WWW, zapoznają się z witrynami internetowymi innych szkół, tworzą własne strony osobiste i wspólnie z nauczycielami świetlicy redagują stronę WWW świetlicy. Staramy się od najmłodszych lat przyzwyczajać naszych wychowanków do korzystania z nowoczesnych zdobyczy techniki. Dzięki aktywnemu udziałowi w zajęciach uczniowie przeżywają sukcesy zwyciężając w konkursach, uczą się samokontroli, współpracy z innymi dziećmi oraz odróżniania fikcji wirtualnej od rzeczywistości.

Prowadząc zajęcia pozalekcyjne z użyciem komputera mamy możliwość przekazania dzieciom, przy okazji edukacyjnej zabawy, podstaw informatyki i kultury korzystania ze współczesnych osiągnięć techniki informatycznej.

Opis inicjatyw społeczności lokalnej realizowanych w szkole z wykorzystanie technologii informacyjnej

 1. Udostępnienie Radzie Osiedla Wieniawa serwera WWW na stronę i jej obsługa, kont poczty elektronicznej oraz współpraca w realizacji zadań.
 2. Elektroniczna obsługa wyborów parlamentarnych w 2005 r.
 3. Konsultacje szkół z regionu lubelskiego w zakresie stosowania programów komputerowych
  w zarządzaniu.
 4. Przeprowadzenie przez p. Małgorzatę Serwin zajęć warsztatowych dla nauczycieli świetlicy „Programy multimedialne na zajęciach w świetlicy” w dn. 03.06.2004 r.
 5. Bibliotekarka szkolna p. Renata Zawadzka wzięła udział w IV Edycji konkursu dla nauczycieli szkół podstawowych „Z komputerem ciekawiej”. Jej scenariusz został wyróżniony, nauczycielka dostała podziękowanie od Prezydenta Miasta Lublin. Lekcja otwarta „Multimedialne źródła informacji na przykładzie Wielkiej Interaktywnej Encyklopedii Powszechnej Wiem”, została przeprowadzona przez p. R. Zawadzką w pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej nr 21
  w Lublinie. W lekcji uczestniczyli nauczyciele naszej szkoły oraz nauczyciele bibliotekarze
  z Lublina i woj. lubelskiego.
 6. Współpraca z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w zakresie propagowania i demonstrowania studentom możliwości stosowania komputerów w szkole.
 7. Prowadzenie Punktu Informacji Europejskiej.
 8. Współpraca i redagowanie strony WWW Lubelskiego Towarzystwa Imprez na Orientację.
 9. Udostępnienie serwera zaprzyjaźnionym szkołom: SP 3 w Lublinie, Pierwszej Prywatnej Szkole Muzycznej, Stowarzyszeniu „Komputer w Szkole”.
 10. Z inicjatywy portalu edukacyjnego http://jezyki-obce.pl i p. Wojciecha Czeronko odbyło się w szkole spotkanie z uczniami poświęcone językom obcym(07. 10. 2005 r). Odbył się konkurs w formie quizu Uczniowie klas V i VI musieli wykazać się wiedzą ogólną dotyczącą języków
  i narodów, które się nimi posługują. Niezbędne okazały się również wyobraźnia i umiejętność kojarzenia różnych faktów. Wśród pytań konkursowych były takie, które dotyczyły języka angielskiego i języka polskiego, ale także chińskiego, arabskiego, hebrajskiego czy łużyckiego. Obejmowały one różne aspekty wiedzy o językach np.: pisownia, wymowa lub pochodzenie wskazanych w pytaniu słów. Nagrodami za poprawne odpowiedzi były drobne pamiątki, a dla najlepszych - książki (napisane w językach używanych w Unii Europejskiej). Konkurs ten był ciekawą lekcją o językach świata, przeprowadzoną nie tylko przez prowadzącego pana Wojciecha Czerwonko (specjalistę ds. współpracy z Holandią, Szwecją i krajami anglojęzycznymi przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego), ale również kilkunastu uczniów naszej szkoły, którzy mogli sprawdzić się w nowej roli.
 11. Wydawnictwo Nowa Era we współpracy z fundacją „Kidprotekt” wystąpiło z inicjatywą wygłoszenia pogadanki uczniom naszej szkoły dotyczącej bezpieczeństwa w Internecie. W roli prelegenta wystąpił p. Jakub Śpiewak.
 12. W odpowiedzi na oczekiwania rodziców podczas wywiadówek (25,26.01.2006r.) wyświetlany był film nakręcony podczas wystąpienia p. Jakuba Śpiewaka w grudniu 2005 r. Tematyką prelekcji było bezpieczeństwo dzieci w Internecie.

 

 1. Centrum Inicjatyw Obywatelskich wystosowało list do dyrekcji szkoły w celu zachęcenia uczniów do wzięcia udziału w akcji „Rodzina-Rodzinie”. Na stronie internetowej organizacji zarejestrowaliśmy szkołę i wyznaczyliśmy obszary naszych działań. Otrzymaliśmy materiały i plakaty informujące o celu akcji tzn. „adopcji” rodzin potrzebujących wsparcia materialnego. Za udział w przedsięwzięciu szkoła i najaktywniejsi uczniowie otrzymała certyfikat wolontariatu.
 2. Z inicjatywy portalu Interkl@sa wzięliśmy udział w wideokonferencji z p. Januszem Onyszkiewiczem. Okazją do wirtualnego spotkania był Dzień Wiosny 2005.

Podpisy:

Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego

Nauczycieli informatyki

Dyrektora

Wizytatora KO

 

Załączniki dołączone do ankiety

1.       Dołączona na płycie CD prezentacja szkoły przygotowana przez uczniów (płyta CD folder Prezentacja szkoły) oraz filmy ze Święta Szkoły (II Szkolny Przegląd Twórczości Uczniów JADWIGA 2004 i III Szkolny Przegląd Twórczości Uczniów JADWIGA 2005)

2.       Dołączona na płycie CD prezentacja poświęcona bibliotece szkolnej (płyta CD folder Biblioteka -Multimedialne Centrum Informacji).

3.       Przykładowe materiały dydaktyczne lub scenariusze lekcji opracowane przez nauczycieli ze szkoły poświęcone wykorzystaniu technologii informacyjnej w nauczaniu (dołączone na płycie CD w folderze Publikacje, Scenariusze zajęć, Materiały dydaktyczne, Prace uczniów).

4.       Lista nauczycieli i uczniów wraz z numerami kart egzaminacyjnych ECDL lub kopiami innych certyfikatów potwierdzających umiejętności komputerowe.

5.       Kserokopie dyplomów uczniów, którzy zostali wyróżnieni w konkursach i olimpiadach, w których komputer i Internet był elementem zadań konkursowych lub ich rozwiązań (dołączone w teczce).

6.      Kserokopie zaświadczeń potwierdzających udział nauczycieli w kursach przygotowujących do korzystania z komputerów i Internetu (dołączone w teczce).

      pobierz [jako dokument Worda]